คอร์ดเพลง ORANGE – SILLY FOOLS

  
Text   

คอร์ดเพลง : ORANGE SILLY FOOLS

คอร์ดเพลง ORANGE - SILLY FOOLS

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SILLY FOOLS : ORANGE

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ORANGE คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | Eb | Bb | Eb |

Bb 
  ฉันนั่งทำใจอยู่
Eb 
นาน
 
  ว่าจะถ
Bb 
ามใคร 
 
เรื่องของหั
Eb 
วใจ
Bb 
  สุดท้ายที่เจออยู่ข้า
Eb 
งกาย
 
  มีแต่แม
Bb 
วฉัน 
 
ที่เป็นเพื่อ
Eb 
นใจ

Gm 
  แต่ละคำปรึก
F 
ษาเรื่องเธอ 
 
ที่ทิ้งฉันไป
Gm 
  ออเร้นจ์ก็พูดออก
F 
มาเพียงว่า..

 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
F 
มียว..
Eb 
..
 
(ตกลงมันแปลว่าไง)
 
 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
F 
มียว..
Eb 
..
 
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)
 

Bb 
  เธอก็ไปแ
Eb 
ล้ว 
 
ฉันควรพอได้แ
Bb 
ล้ว
 
  กับเรื่องเดิม ๆ ปัญ
Eb 
หาเดิม ๆ ชีวิตต้องเดินต่อ..
Bb 
  เธออยากพอแ
Eb 
ค่นี้ 
 
ก็เพื่อนฉันไม่เตือนแบ
Bb 
บนี้
 
  กรีดเล็บลงไป ข่วนหม
Eb 
อนลงไป 
 
พองขนให้ลุยต่อ

Gm 
  แหละพอฉันหยุดถ
F 
ามด้วยความที่ไม่เข้าใจ
Gm 
  ออเร้นจ์ก็ยังบอก
F 
มา 
 
มันว่า

 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
F 
มียว..
Eb 
..
 
(ตกลงมันแปลว่าไง)
 
 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
F 
มียว..
Eb 
..
 
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)
 

F 
  มันคล้ายเธอคนที่
Gm 
ทิ้งไป
 
  หน้าสวยไม่เชื่อง และเล่
F 
นใหญ่
 
  เลยถามมันไปก็
Eb 
เผื่อจะเข้าใจเธอ

F 
  ปวดหัวเรื่องเดียวยัง
Gm 
ไม่พอ
 
  ต้องท้อเพราะแกไอ้เพื่อ
F 
นใจ
 
  ได้ไหม หยุด
Eb 
ได้ไหม 
 
ไอ้คำว่าเหมียว..

  INSTRU | Bb | Eb | Bb | Eb |
  INSTRU | Bb | Eb | Gm | Eb |

Gm 
  แต่ละคำปรึก
F 
ษาเรื่องเธอที่ทิ้งฉันไป
Gm 
  ออเร้นจ์ก็พูดออก
F 
มา 
 
เพียงว่า..

 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
F 
มียว..
Eb 
..
 
(ตกลงมันแปลว่าไง)
 
 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
F 
มียว..
Eb 
..
 
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)
 

OUTRO | Bb | Gm | F | Eb | ( 4 Times ) | Bb |


ฉันนั่งทำใจอยู่นาน
ว่าจะถามใคร เรื่องของหัวใจ
สุดท้ายที่เจออยู่ข้างกาย
มีแต่แมวฉัน ที่เป็นเพื่อนใจ

แต่ละคำปรึกษาเรื่องเธอ ที่ทิ้งฉันไป
ออเร้นจ์ก็พูดออกมาเพียงว่า..

เหมียว…. เหมียว….
(ตกลงมันแปลว่าไง)
เหมียว…. เหมียว….
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)

เธอก็ไปแล้ว ฉันควรพอได้แล้ว
กับเรื่องเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ ชีวิตต้องเดินต่อ..
เธออยากพอแค่นี้
ก็เพื่อนฉันไม่เตือนแบบนี้ กรีดเล็บลงไป
ข่วนหมอนลงไป พองขนให้ลุยต่อ

แหละพอฉันหยุดถาม
ด้วยความที่ไม่เข้าใจ
ออเร้นจ์ก็ยังบอกมา มันว่า

เหมียว…. เหมียว….
(ตกลงมันแปลว่าไง)
เหมียว…. เหมียว….
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)

มันคล้ายเธอคนที่ทิ้งไป
หน้าสวยไม่เชื่อง และเล่นใหญ่
เลยถามมันไปก็เผื่อจะเข้าใจเธอ

ปวดหัวเรื่องเดียวยังไม่พอ
ต้องท้อเพราะแกไอ้เพื่อนใจ
ได้ไหม หยุดได้ไหม ไอ้คำว่าเหมียว..

( ดนตรี )

แต่ละคำปรึกษาเรื่องเธอที่ทิ้งฉันไป
ออเร้นจ์ก็พูดออกมา เพียงว่า..

เหมียว…. เหมียว….
(ตกลงมันแปลว่าไง)
เหมียว…. เหมียว….
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)


รูปภาพคอร์ด ORANGE – SILLY FOOLS

คอร์ดเพลง ORANGE - SILLY FOOLS

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ORANGE (คอร์ด)

Melody -เทวฤทธิ์ ศรีสุข / กฤษณะ ปานดอนลาน / ฟองเบียร์
Lyrics Director – กฤษณะ ปานดอนลาน / ฟองเบียร์
Arranger – จักริน จูประเสริฐ
ดิดต่อต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend