หน้าแรก » Silly Fools » คอร์ดเพลง ORANGE – SILLY FOOLS

คอร์ดเพลง ORANGE – SILLY FOOLS

คอร์ดเพลง : ORANGE SILLY FOOLS

คอร์ดเพลง ORANGE - SILLY FOOLS

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SILLY FOOLS : ORANGE

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ORANGE คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | Eb | Bb | Eb |

Bb 
  ฉันนั่งทำใจอยู่
Eb 
นาน
 
  ว่าจะถ
Bb 
ามใคร 
 
เรื่องของหั
Eb 
วใจ
Bb 
  สุดท้ายที่เจออยู่ข้า
Eb 
งกาย
 
  มีแต่แม
Bb 
วฉัน 
 
ที่เป็นเพื่อ
Eb 
นใจ

Gm 
  แต่ละคำปรึก
ษาเรื่องเธอ 
 
ที่ทิ้งฉันไป
Gm 
  ออเร้นจ์ก็พูดออก
มาเพียงว่า..

 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
มียว..
Eb 
..
 
(ตกลงมันแปลว่าไง)
 
 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
มียว..
Eb 
..
 
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)
 

Bb 
  เธอก็ไปแ
Eb 
ล้ว 
 
ฉันควรพอได้แ
Bb 
ล้ว
 
  กับเรื่องเดิม ๆ ปัญ
Eb 
หาเดิม ๆ ชีวิตต้องเดินต่อ..
Bb 
  เธออยากพอแ
Eb 
ค่นี้ 
 
ก็เพื่อนฉันไม่เตือนแบ
Bb 
บนี้
 
  กรีดเล็บลงไป ข่วนหม
Eb 
อนลงไป 
 
พองขนให้ลุยต่อ

Gm 
  แหละพอฉันหยุดถ
ามด้วยความที่ไม่เข้าใจ
Gm 
  ออเร้นจ์ก็ยังบอก
มา 
 
มันว่า

 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
มียว..
Eb 
..
 
(ตกลงมันแปลว่าไง)
 
 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
มียว..
Eb 
..
 
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)
 

  มันคล้ายเธอคนที่
Gm 
ทิ้งไป
 
  หน้าสวยไม่เชื่อง และเล่
นใหญ่
 
  เลยถามมันไปก็
Eb 
เผื่อจะเข้าใจเธอ

  ปวดหัวเรื่องเดียวยัง
Gm 
ไม่พอ
 
  ต้องท้อเพราะแกไอ้เพื่อ
นใจ
 
  ได้ไหม หยุด
Eb 
ได้ไหม 
 
ไอ้คำว่าเหมียว..

  INSTRU | Bb | Eb | Bb | Eb |
  INSTRU | Bb | Eb | Gm | Eb |

Gm 
  แต่ละคำปรึก
ษาเรื่องเธอที่ทิ้งฉันไป
Gm 
  ออเร้นจ์ก็พูดออก
มา 
 
เพียงว่า..

 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
มียว..
Eb 
..
 
(ตกลงมันแปลว่าไง)
 
 
Bb 
หมียว..
Gm 
.. 
 
เห
มียว..
Eb 
..
 
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)
 

OUTRO | Bb | Gm | F | Eb | ( 4 Times ) | Bb |


ฉันนั่งทำใจอยู่นาน
ว่าจะถามใคร เรื่องของหัวใจ
สุดท้ายที่เจออยู่ข้างกาย
มีแต่แมวฉัน ที่เป็นเพื่อนใจ

แต่ละคำปรึกษาเรื่องเธอ ที่ทิ้งฉันไป
ออเร้นจ์ก็พูดออกมาเพียงว่า..

เหมียว…. เหมียว….
(ตกลงมันแปลว่าไง)
เหมียว…. เหมียว….
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)

เธอก็ไปแล้ว ฉันควรพอได้แล้ว
กับเรื่องเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ ชีวิตต้องเดินต่อ..
เธออยากพอแค่นี้
ก็เพื่อนฉันไม่เตือนแบบนี้ กรีดเล็บลงไป
ข่วนหมอนลงไป พองขนให้ลุยต่อ

แหละพอฉันหยุดถาม
ด้วยความที่ไม่เข้าใจ
ออเร้นจ์ก็ยังบอกมา มันว่า

เหมียว…. เหมียว….
(ตกลงมันแปลว่าไง)
เหมียว…. เหมียว….
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)

มันคล้ายเธอคนที่ทิ้งไป
หน้าสวยไม่เชื่อง และเล่นใหญ่
เลยถามมันไปก็เผื่อจะเข้าใจเธอ

ปวดหัวเรื่องเดียวยังไม่พอ
ต้องท้อเพราะแกไอ้เพื่อนใจ
ได้ไหม หยุดได้ไหม ไอ้คำว่าเหมียว..

( ดนตรี )

แต่ละคำปรึกษาเรื่องเธอที่ทิ้งฉันไป
ออเร้นจ์ก็พูดออกมา เพียงว่า..

เหมียว…. เหมียว….
(ตกลงมันแปลว่าไง)
เหมียว…. เหมียว….
(ก็ยังคงไม่เข้าใจ)


รูปภาพคอร์ด ORANGE – SILLY FOOLS

คอร์ดเพลง ORANGE - SILLY FOOLS

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ORANGE (คอร์ด)

Melody -เทวฤทธิ์ ศรีสุข / กฤษณะ ปานดอนลาน / ฟองเบียร์
Lyrics Director – กฤษณะ ปานดอนลาน / ฟองเบียร์
Arranger – จักริน จูประเสริฐ
ดิดต่อต่องานจ้าง 06 2494 9583
 โฆษณา