คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ – Silly Fools

  
Text   

คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ
ศิลปิน Silly Fools
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Bm | G | ( 4 Times )
INTRO | D | Bm | A | G | ( 2 Times )

Bm 
…อย่าโกรธกันเ
G 
ลย
Bm 
…ยกโทษให้
G 
ฉันถ้าทำผิด
Bm 
ไป
 
อย่าโทษฉันเ
G 
ลย
Bm 
…ฉันเพียงต้องก
G 
ารให้เธอเข้าใจ

D 
 
ช่วยบอกได้ไ
A 
หมต้องการสิ่ง
Bm 
ใด
 
ช่วยบอกได้ไ
G 
หม 
 
ฉันให้ทุกอ
D 
ย่าง
 
ช่วยบอกได้ไ
A 
หม 
 
ช่วยบอกได้ไ
Bm 
หม
 
(ช่วยบอกได้ไ
G 
หม)

 
** แต่อย่ามา
D 
จิ๊จ๊ะให้มันมาก
Bm 
ไป มันจะเป็นบ้า เรื่องเ
A 
ล็กจะกลายเป็นเรื่องใ
G 
หญ่
 
หากเปลี่ยนเป็น
D 
จ๊ะจ๋าจะดีกว่า
Bm 
มั้ย 
 
ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้า
A 
จิ๊จ๊ะฉันก็ต้อง
G 
ไป

( ** )
INSTRU | Bm |

Bm 
…ก็บอกมาเ
G 
ลย
Bm 
…เป็นเพียงคำถ
G 
ามเพื่อความเข้า
Bm 
ใจ
 
อย่าโทษฉันเ
G 
ลย
Bm 
…ฉันเพียงต้องก
G 
ารให้เธอเข้าใจ

( *, **, ** )

INSTRU | Bm |
INSTRU | D Bm | A G | ( 5 Times )

( **, **, **, ** )

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
อย่าโกรธกันเลย
ยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไป
อย่าโทษฉันเลย
ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ

* ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด
ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
ช่วยบอกได้ไหม ช่วยบอกได้ไหม
(ช่วยบอกได้ไหม)

** แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
มันจะเป็นบ้า เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย
ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า
เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่ามั้ย
ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

( * )

(ดนตรี)

ก็บอกมาเลย
เป็นเพียงคำถามเพื่อความเข้าใจ
อย่าโทษฉันเลย
ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ

( *, **, ** )

(ดนตรี)

( **, **, **, ** )
เพลง : จิ๊จ๊ะ
ศิลปิน : Silly Fools
อัลบั้ม : MINT
คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา;เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Silly Fools - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend