หน้าแรก » อาริส วงมหาเฮง » คอร์ดเพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) – อาริส วงมหาเฮง

คอร์ดเพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) – อาริส วงมหาเฮง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times )

ว่าสิจริงจังสุดท้ายก็พังคือเก่า
C#m 
เจ็บย้อนคำว่าฮักที่เขาแค่มาตั๋วเฮา
F#m 
ว่าฮักแค่เฮาผู้เดียว 
 
จากนี้สิบ่มีไผ
 
สุดท้
ายก็ต้องผิดหวังมานั่งน้ำ
ตาไหล

ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้
C#m 
คั่นบ่จริงจังกะสิบ่ได้เปิดใจ
 
เป็น
F#m 
หยังคือจั่งมาตั๋ว 
 
ให้เฮาฮักจนเบิ่ดใจ
 
สุดท้
ายกะบอกกันว่า 
 
เฮาเป็นแ
ค่พี่น้องกันก
ะได้..

F#m 
โอย.. 
 
พี่น้องแ
C#m 
นวได๋ 
 
พ่อแม่เลี้ยงจ
นใหญ่
 
ข่อยกะเป็นแค่ลูกชายผู้เ
ดียว

 
ทำดีเกือบต
าย 
 
สุดท้ายเป็
C#m 
นได้แค่
F#m 
พี่น้อง
 
ได้
กันจนเกือบท้
อง 
 
จักพี่น้องแน
วใด๋
 
ตั้งแต่
กี้กะคือบ่
C#m 
บอกกั
F#m 
นไว้
 
สิได้แอบแซ่บเอากะไ
ด้..
 
แฟร์ ๆ กันไป บ่ได้กำไร บ่ขา
ดทุน

ทั้งคุยทั้งคาสายกะเอาจนโทรศัพท์ฮ้อน
C#m 
จากแบตร้อยเปอร์เซ็นต์กะเอาจนว่าแบตอ่อน
 
สุด
F#m 
ท้ายบ่ได้อีหยัง 
 
โอยมันอุกมันอั่ง
 
สิเ
ว้าให้ผู้ไดฟังบ่ไ
ด้กะย้อนว่า

F#m 
  เฮาเป็นชู้กะ
C#m 
บ่แมน
 
  เป็นแฟนกะ
บ่ได้ 
 
เป็นได้แค่
พี่น้อง..

INSTRU | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times ) | E |

F#m 
โอย.. 
 
เฮาเป็นชู้กะ
C#m 
บ่แมน
 
เป็นแฟนกะ
บ่ได้ 
 
เป็นไดแค่ค
นคุย..

 
ทำดีเกือบต
าย 
 
สุดท้ายเป็
C#m 
นได้แค่
F#m 
พี่น้อง
 
ได้
กันจนเกือบท้
อง 
 
จักพี่น้องแน
วใด๋
 
ตั้งแต่
กี้กะคือบ่
C#m 
บอกกั
F#m 
นไว้
 
สิได้แอบแซ่บเอากะไ
ด้.. 
 
 
โว้…

 
ทำดีเกือบต
าย 
 
สุดท้ายเป็
C#m 
นได้แค่
F#m 
พี่น้อง
 
ได้
กันจนเกือบท้
อง 
 
จักพี่น้องแน
วใด๋
 
ตั้งแต่
กี้กะคือบ่
C#m 
บอกกั
F#m 
นไว้
 
สิได้แอบแซ่บเอากะไ
ด้.. 
 
 
 
แฟร์ ๆ กันไป บ่ได้กำไร บ่ขา
ดทุน

OUTRO | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times )


ว่าสิจริงจังสุดท้ายก็พังคือเก่า
เจ็บย้อนคำว่าฮักที่เขาแค่มาตั๋วเฮา
ว่าฮักแค่เฮาผู้เดียว จากนี้สิบ่มีไผ
สุดท้ายก็ต้องผิดหวังมานั่งน้ำตาไหล

ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้
คั่นบ่จริงจังกะสิบ่ได้เปิดใจ
เป็นหยังคือจั่งมาตั๋ว ให้เฮาฮักจนเบิ่ดใจ
สุดท้ายกะบอกกันว่า เฮาเป็นแค่พี่น้องกันกะได้..

โอย.. พี่น้องแนวได๋ พ่อแม่เลี้ยงจนใหญ่
ข่อยกะเป็นแค่ลูกชายผู้เดียว

ทำดีเกือบตาย สุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้อง
ได้กันจนเกือบท้อง จักพี่น้องแนวใด๋
ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้
สิได้แอบแซ่บเอากะได้..
แฟร์ ๆ กันไป บ่ได้กำไร บ่ขาดทุน

ทั้งคุยทั้งคาสายกะเอาจนโทรศัพท์ฮ้อน
จากแบตร้อยเปอร์เซ็นต์กะเอาจนว่าแบตอ่อน
สุดท้ายบ่ได้อีหยัง โอยมันอุกมันอั่ง
สิเว้าให้ผู้ไดฟังบ่ได้กะย้อนว่า

เฮาเป็นชู้กะบ่แมน
เป็นแฟนกะบ่ได้ เป็นได้แค่พี่น้อง..

( ดนตรี )

โอย.. เฮาเป็นชู้กะบ่แมน
เป็นแฟนกะบ่ได้ เป็นไดแค่คนคุย..

ทำดีเกือบตาย สุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้อง
ได้กันจนเกือบท้อง จักพี่น้องแนวใด๋
ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้
สิได้แอบแซ่บเอากะได้.. โว้…

ทำดีเกือบตาย สุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้อง
ได้กันจนเกือบท้อง จักพี่น้องแนวใด๋
ตั้งแต่กี้กะคือบ่บอกกันไว้
สิได้แอบแซ่บเอากะได้..
แฟร์ ๆ กันไป บ่ได้กำไร บ่ขาดทุน


รูปภาพคอร์ด เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) – อาริส วงมหาเฮง

คอร์ดเพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) - อาริส วงมหาเฮง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เเค่พี่น้อง (เเอบเเซ่บ) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อาริส
แนวทางดนตรี :แบงค์ ล่องลอย
เรียบเรียง : อาริส-วงมหาเฮง
ติดต่องาน 065-095-9222
083-351-2747, 081-975-8239
 โฆษณา