คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ – อิสร์ อิสรพงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm C | F | Bb C | Dm |

 
เจ็บไ
Dm 
หม 
 
C 
อ้ผู้ชายแสน
F 
ดี
 
ขอด่าตัวเองสั
Bb 
กที
 
เผื่อว่าจะห
C 
ายงมงายสั
F 
กครั้ง
Am 
 
ครั้งที่เท่
Dm 
าไร 
 
ที่เธอแวะมาให้คว
F 
ามหวัง
 
สุดท้ายก็ไม่
Gm 
จริงจัง 
 
กี่ครั้งที่เธอ
C 
ทิ้งไป

 
เจ็บไ
Dm 
หม 
 
C 
อ้ผู้ชายใ
F 
จงาม
 
ทำไ
G 
มหัวใจไม่
Dm 
จำ
 
ทั้งที่เคยเ
C 
ห็นว่าเป็นยั
F 
งไง
Am 
 
เธอแค่อยา
Dm 
กพัก 
 
เธอเลยเอ
Am 
ารักจ่ายค่าพั
Dm 
กใจ
 
ฉันผิดที่หวังไปไ
Gm 
กล 
 
อยากเป็น
C 
คนสุดท้ายข
F 
องเธอ

 
* เจ็บ
C 
ซ้ำ ๆ กับคำเ
Dm 
ดิม 
 
 
รอยแผลเ
Gm 
ดิม ๆ ถูกซ้ำ
C 
เติม 
 
แบบเดิ
F 
มเสมอ
 
เจ็บ
C 
ซ้ำ ๆ กั
Am 
บคำว่ารักขอ
Dm 
งเธอ
 
ก็อยากถา
Gm 
มเธอ 
 
สนุกนักเห
G 
รอ 
 
ที่มาห
C 
ลอกกัน

 
** เจ็บไ
Dm 
หม 
 
C 
อ้ผู้ชายแส
F 
นดี
 
กี่
Gm 
ครั้งที่เป็นอย่า
Bb 
งนี้
 
ทำไมเชื่อใ
C 
จเธอง่ายอ
F 
ย่างนั้น
Am 
 
เป็นไปได้ไ
Dm 
หม 
 
ไม่ว่าวันไ
Am 
หนอย่ามาเจ
Dm 
อกัน
 
ไม่อยากเป็นคนสำ
Gm 
คัญ 
 
แค่ใน
C 
วันที่เธอไม่
F 
มีใคร

INSTRU | Dm C | F | Bb C | F Am |
INSTRU | Dm Am | Dm | Gm C | F |

( *,** )

OUTRO | Gm C | F | F |

เนื้อเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ
เจ็บไหม ไอ้ผู้ชายแสนดี
ขอด่าตัวเองสักที
เผื่อว่าจะหายงมงายสักครั้ง
ครั้งที่เท่าไร ที่เธอแวะมาให้ความหวัง
สุดท้ายก็ไม่จริงจัง กี่ครั้งที่เธอทิ้งไป

เจ็บไหม ไอ้ผู้ชายใจงาม
ทำไมหัวใจไม่จำ
ทั้งที่เคยเห็นว่าเป็นยังไง
เธอแค่อยากพัก
เธอเลยเอารักจ่ายค่าพักใจ
ฉันผิดที่หวังไปไกล
อยากเป็นคนสุดท้ายของเธอ

* เจ็บซ้ำ ๆ กับคำเดิม ๆ
รอยแผลเดิม ๆ ถูกซ้ำเติม แบบเดิมเสมอ
เจ็บซ้ำ ๆ กับคำว่ารักของเธอ
ก็อยากถามเธอ สนุกนักเหรอ ที่มาหลอกกัน

** เจ็บไหม ไอ้ผู้ชายแสนดี
กี่ครั้งที่เป็นอย่างนี้
ทำไมเชื่อใจเธอง่ายอย่างนั้น
เป็นไปได้ไหม ไม่ว่าวันไหนอย่ามาเจอกัน
ไม่อยากเป็นคนสำคัญ
แค่ในวันที่เธอไม่มีใคร

( *,** )
เพลง : เจ็บซ้ำ ๆ กับคำเดิม ๆ
ศิลปิน : อิสร์ อิสรพงศ์
คำร้อง/ทำนอง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง อรรถพร กำภู ณ อยุธยา
อิสร์ อิสรพงศ์ - เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend