หน้าแรก » ถิ่น ภูไท » คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี – ถิ่น ภูไท

คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี – ถิ่น ภูไท

คอร์ดเพลง : ดวงใจอเวจี ถิ่น ภูไท

คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี - ถิ่น ภูไท

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ถิ่น ภูไท : ดวงใจอเวจี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | Bb | Gm | A |
INTRO | Dm | Bb | Gm | A | Dm |

Dm 
  ดินแดนนี้ 
 
คือที่
Gm 
ได
  โอบล้อมด้วยไฟที่ร้อน
รน
Dm 
  ที่ซึ้งไร้กฎห
Gm 
มาย 
 
คุ้มคน
  ต้องยอมทนทุกทร
Dm 
มาน

Gm 
  มีชายกายแดง 
 
ทวง
ถามถึงกรรมทำไว้
A7 
  ในตอนที่เป็นม
Dm 
นุษย์
Bb 
  เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับ
หญิงที่รักเจ้าที่สุด
 
  ความโ
Gm 
ลภมันผุดบังใจ 
 
ให้ทำเ
ลว

 
เอามันไป
Bb 
ลงนรก 
 
ขุมอ
นันตริยก
Dm 
รรม
 
ผู้ไดทำแม่เจ็บ
Bb 
ช้ำ มันต้องรับกรรม ยา
วนาน 
 
พัน
ปี
 
คิดฆ่ามา
Gm 
รดา 
 
ผู้กำเนิดก
าย
 
ต้องถูก
ไฟแผดเผา 
 
จนเป็
Dm 
นธุลี
Bb 
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไ
ร้ดวง
Dm 
ใจ

INSTRU | Dm | Bb | Gm | A |

Gm 
  มีชายกายแดง 
 
ทวง
ถามถึงกรรมทำไว้
A7 
  ในตอนที่เป็นม
Dm 
นุษย์
Bb 
  เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับ
หญิงที่รักเจ้าที่สุด
 
  ความโ
Gm 
ลภมันผุดบังใจ 
 
ให้ทำเ
ลว

 
เอามันไป
Bb 
ลงนรก 
 
ขุมอ
นันตริยก
Dm 
รรม
 
ผู้ไดทำแม่เจ็บ
Bb 
ช้ำ มันต้องรับกรรม ยา
วนาน 
 
พัน
ปี
 
คิดฆ่ามา
Gm 
รดา 
 
ผู้กำเนิดก
าย
 
ต้องถูก
ไฟแผดเผา 
 
จนเป็
Dm 
นธุลี
Bb 
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไ
ร้ดวง
Dm 
ใจ

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | A |
INSTRU | Gm C | A Dm | Bb | A | Dm |

 
เอามันไป
Bb 
ลงนรก 
 
ขุมอ
นันตริยก
Dm 
รรม
 
ผู้ไดทำแม่เจ็บ
Bb 
ช้ำ มันต้องรับกรรม ยา
วนาน 
 
พัน
ปี
 
คิดฆ่ามา
Gm 
รดา 
 
ผู้กำเนิดก
าย
 
ต้องถูก
ไฟแผดเผา 
 
จนเป็
Dm 
นธุลี
Bb 
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไ
ร้ดวง
Dm 
ใจ

OUTRO | Dm | Bb | Gm | A | Dm |


ดินแดนนี้ คือที่ได
โอบล้อมด้วยไฟที่ร้อนรน
ที่ซึ้งไร้กฎหมาย คุ้มคน
ต้องยอมทนทุกทรมาน

มีชายกายแดง ทวงถามถึงกรรมทำไว้
ในตอนที่เป็นมนุษย์
เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับหญิงที่รักเจ้าที่สุด
ความโลภมันผุดบังใจ ให้ทำเลว

เอามันไปลงนรก ขุมอนันตริยกรรม
ผู้ไดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรม ยาวนาน พันปี
คิดฆ่ามารดา ผู้กำเนิดกาย
ต้องถูกไฟแผดเผา จนเป็นธุลี
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ

( ดนตรี )

มีชายกายแดง ทวงถามถึงกรรมทำไว้
ในตอนที่เป็นมนุษย์
เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับหญิงที่รักเจ้าที่สุด
ความโลภมันผุดบังใจ ให้ทำเลว

เอามันไปลงนรก ขุมอนันตริยกรรม
ผู้ไดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรม ยาวนาน พันปี
คิดฆ่ามารดา ผู้กำเนิดกาย
ต้องถูกไฟแผดเผา จนเป็นธุลี
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ

( ดนตรี )

เอามันไปลงนรก ขุมอนันตริยกรรม
ผู้ไดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรม ยาวนาน พันปี
คิดฆ่ามารดา ผู้กำเนิดกาย
ต้องถูกไฟแผดเผา จนเป็นธุลี
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ


รูปภาพคอร์ด ดวงใจอเวจี – ถิ่น ภูไท

คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี - ถิ่น ภูไท

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดวงใจอเวจี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง :นิค สะเลอปี้/ใบกระเภา

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา