คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี – ถิ่น ภูไท

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดวงใจอเวจี ถิ่น ภูไท

คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี - ถิ่น ภูไท

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ถิ่น ภูไท : ดวงใจอเวจี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | Bb | Gm | A |
INTRO | Dm | Bb | Gm | A | Dm |

Dm 
  ดินแดนนี้ 
 
คือที่
Gm 
ได
C 
  โอบล้อมด้วยไฟที่ร้อน
A 
รน
Dm 
  ที่ซึ้งไร้กฎห
Gm 
มาย 
 
คุ้มคน
C 
  ต้องยอมทนทุกทร
Dm 
มาน

Gm 
  มีชายกายแดง 
 
ทวง
A 
ถามถึงกรรมทำไว้
A7 
  ในตอนที่เป็นม
Dm 
นุษย์
Bb 
  เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับ
A 
หญิงที่รักเจ้าที่สุด
 
  ความโ
Gm 
ลภมันผุดบังใจ 
 
ให้ทำเ
A 
ลว

 
เอามันไป
Bb 
ลงนรก 
 
ขุมอ
C 
นันตริยก
Dm 
รรม
 
ผู้ไดทำแม่เจ็บ
Bb 
ช้ำ มันต้องรับกรรม ยา
C 
วนาน 
 
พัน
A 
ปี
 
คิดฆ่ามา
Gm 
รดา 
 
ผู้กำเนิดก
C 
าย
 
ต้องถูก
A 
ไฟแผดเผา 
 
จนเป็
Dm 
นธุลี
Bb 
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไ
A 
ร้ดวง
Dm 
ใจ

INSTRU | Dm | Bb | Gm | A |

Gm 
  มีชายกายแดง 
 
ทวง
A 
ถามถึงกรรมทำไว้
A7 
  ในตอนที่เป็นม
Dm 
นุษย์
Bb 
  เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับ
A 
หญิงที่รักเจ้าที่สุด
 
  ความโ
Gm 
ลภมันผุดบังใจ 
 
ให้ทำเ
A 
ลว

 
เอามันไป
Bb 
ลงนรก 
 
ขุมอ
C 
นันตริยก
Dm 
รรม
 
ผู้ไดทำแม่เจ็บ
Bb 
ช้ำ มันต้องรับกรรม ยา
C 
วนาน 
 
พัน
A 
ปี
 
คิดฆ่ามา
Gm 
รดา 
 
ผู้กำเนิดก
C 
าย
 
ต้องถูก
A 
ไฟแผดเผา 
 
จนเป็
Dm 
นธุลี
Bb 
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไ
A 
ร้ดวง
Dm 
ใจ

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | A |
INSTRU | Gm C | A Dm | Bb | A | Dm |

 
เอามันไป
Bb 
ลงนรก 
 
ขุมอ
C 
นันตริยก
Dm 
รรม
 
ผู้ไดทำแม่เจ็บ
Bb 
ช้ำ มันต้องรับกรรม ยา
C 
วนาน 
 
พัน
A 
ปี
 
คิดฆ่ามา
Gm 
รดา 
 
ผู้กำเนิดก
C 
าย
 
ต้องถูก
A 
ไฟแผดเผา 
 
จนเป็
Dm 
นธุลี
Bb 
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไ
A 
ร้ดวง
Dm 
ใจ

OUTRO | Dm | Bb | Gm | A | Dm |


ดินแดนนี้ คือที่ได
โอบล้อมด้วยไฟที่ร้อนรน
ที่ซึ้งไร้กฎหมาย คุ้มคน
ต้องยอมทนทุกทรมาน

มีชายกายแดง ทวงถามถึงกรรมทำไว้
ในตอนที่เป็นมนุษย์
เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับหญิงที่รักเจ้าที่สุด
ความโลภมันผุดบังใจ ให้ทำเลว

เอามันไปลงนรก ขุมอนันตริยกรรม
ผู้ไดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรม ยาวนาน พันปี
คิดฆ่ามารดา ผู้กำเนิดกาย
ต้องถูกไฟแผดเผา จนเป็นธุลี
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ

( ดนตรี )

มีชายกายแดง ทวงถามถึงกรรมทำไว้
ในตอนที่เป็นมนุษย์
เจ้าเคยทำกรรมร้ายกับหญิงที่รักเจ้าที่สุด
ความโลภมันผุดบังใจ ให้ทำเลว

เอามันไปลงนรก ขุมอนันตริยกรรม
ผู้ไดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรม ยาวนาน พันปี
คิดฆ่ามารดา ผู้กำเนิดกาย
ต้องถูกไฟแผดเผา จนเป็นธุลี
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ

( ดนตรี )

เอามันไปลงนรก ขุมอนันตริยกรรม
ผู้ไดทำแม่เจ็บช้ำ มันต้องรับกรรม ยาวนาน พันปี
คิดฆ่ามารดา ผู้กำเนิดกาย
ต้องถูกไฟแผดเผา จนเป็นธุลี
ช่างสมเพศ เปรตอเวจี ที่ไร้ดวงใจ


รูปภาพคอร์ด ดวงใจอเวจี – ถิ่น ภูไท

คอร์ดเพลง ดวงใจอเวจี - ถิ่น ภูไท

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดวงใจอเวจี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง :นิค สะเลอปี้/ใบกระเภา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend