หน้าแรก » Lewis Capaldi » คอร์ดเพลง Maybe – Lewis Capaldi (Chord & Lyric)

คอร์ดเพลง Maybe – Lewis Capaldi (Chord & Lyric)

คอร์ดเพลง : Maybe Lewis Capaldi

คอร์ดเพลง Maybe - Lewis Capaldi

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Lewis Capaldi : Maybe

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง Maybe คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
I’ve  
said a thousand  
C#m 
things before  
 
 
I’ve fa
llen in and ou
C#m 
t of love  
 
 
I coul
dn’t walk but t
C#m 
ried to run  
 
 
At night, the w
eight of expe
C#m 
ctation
 
seems to k
eep me  
up

 
A th
ousand times, I  
C#m 
said too much  
 
 
Always  
second guess b
C#m 
efore I jump  
 
 
I ga
ve my all, b
C#m 
ut not enough  
 
 
And with the we
ight of expect
C#m 
ation,
 
I’ll be sl
eeping 
 
ro
ugh

How come I’m the only one
 
who ever seems to get in my way
?
Lately, I’ve been fucking up a good thing
 
any chance I can get  
 

 
Somebody to le
an on, somebody to hold
It’s just another to  
C#m 
lead, though, before I let go
 
And I ain’t trying to be lo
nely, 
 
solely
But everything I touch turns to st
one
Maybe you’re better off on my own  
 
C#m 
 
 

 
A t
housand times, I’ve h
C#m 
eard the same  
 
 
I’ve heard some ot
her voices  
C#m 
in my head  
 
 
Let me a
ssure you that my mi
C#m 
nd’s in check  
 
 
I just can’t  
put my faith in s
C#m 
omething
 
we might li
ve to re
gret

How come I’m the only one
 
who ever seems to get in my way
?
Lately, I’ve been fucking up a good thing
 
any chance I can get  
 

 
Somebody to le
an on, somebody to hold
It’s just another to l
C#m 
ead, though, before I let go
 
And I ain’t trying to be lo
nely, 
 
solely
But everything I touch turns to stone  
Maybe you’re better off on my own  

Everything that I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own
Everything that I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own

How come I’m the only one
 
who ever seems to get in my way
?
Lately, I’ve been fucking up a good thing
 
any chance I can get
 

 
Somebody to le
an on, somebody to hold
It’s just another to l
C#m 
ead, though, before I let go
 
And I ain’t trying to be lo
nely, 
 
solely
But everything I touch turns to stone  
Maybe you’re better off on my own

OUTRO | E C#m B A |


I’ve said a thousand things before
I’ve fallen in and out of love
I couldn’t walk but tried to run
At night, the weight of expectation
seems to keep me up

A thousand times, I said too much
Always second guess before I jump
I gave my all, but not enough
And with the weight of expectation,
I’ll be sleeping rough

How come I’m the only one
who ever seems to get in my way?
Lately, I’ve been fucking up a good thing
any chance I can get

Somebody to lean on, somebody to hold
It’s just another to lead, though, before I let go
And I ain’t trying to be lonely, solely
But everything I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own

A thousand times, I’ve heard the same
I’ve heard some other voices in my head
Let me assure you that my mind’s in check
I just can’t put my faith in something
we might live to regret

How come I’m the only one
who ever seems to get in my way?
Lately, I’ve been fucking up a good thing
any chance I can get

Somebody to lean on, somebody to hold
It’s just another to lead, though, before I let go
And I ain’t trying to be lonely, solely
But everything I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own

Everything that I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own
Everything that I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own

How come I’m the only one
who ever seems to get in my way?
Lately, I’ve been fucking up a good thing
any chance I can get

Somebody to lean on, somebody to hold
It’s just another to lead, though, before I let go
And I ain’t trying to be lonely, solely
But everything I touch turns to stone
Maybe you’re better off on my own


รูปภาพคอร์ด Maybe – Lewis Capaldi

คอร์ดเพลง Maybe - Lewis Capaldi

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Maybe (คอร์ด)

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา