หน้าแรก » The Case » คอร์ดเพลง คิดฮอดบ่เซา – The Case

คอร์ดเพลง คิดฮอดบ่เซา – The Case

คอร์ดเพลง : คิดฮอดบ่เซา The Case

คอร์ดเพลง คิดฮอดบ่เซา - The Case

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single The Case : คิดฮอดบ่เซา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คิดฮอดบ่เซา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Em | F | G |

Am 
เมาคือหมา 
 
สู่มื้อสู่คืน
Em 
ฮู้บ่
 
บ่เคยเปิดใ
จให้ไผ 
 
เข้ามาแทนเจ้าเลย
เด้
 
ฮู้
Am 
บ่ว่ามีคนคนนึง มันคิดฮอด มันคิดฮอดเจ้า
Em 
หลาย
 
ถ้าผ่าน
มาได้ฟังเพลงนี้ เพลงนี้ อยากให้เจ้าฮู้
ไว้

 
มันเสีย
ใจ ยังบ่เซา ยังเห
งายังคิดฮอด
 
อ้ายบ่
Em 
ลืมฮอยกอด 
 
ของ
Am 
เจ้าเด้อคำแพง
 
ยังนอนไ
ห้อยู่ซุคืน 
 
สะ
อื้นจนซอดแจ้ง
 
จนตา
Em 
ปูดตาแดง 
 
เจ้าคิดสิ
Am 
แนมกลับมา
 
หาอ้
าย 
 
แหน่บ่น้องห
ล่า.. 
 
 
 
Am 

INSTRU | F | C | G | Am | ( 2 Times )

 
ฮู้บ่
Am 
ว่า 
 
ยังซึมยังเศร้าจมปลักบ่ไป
Em 
ไส
 
ตั้งแต่จ
ากกันไป 
 
ยังเจ็บหนักยังสาหัสเจ้าฮู้
บ่

 
มันเสีย
ใจ ยังบ่เซา ยังเห
งายังคิดฮอด
 
อ้ายบ่
Em 
ลืมฮอยกอด 
 
ของ
Am 
เจ้าเด้อคำแพง
 
ยังนอนไ
ห้อยู่ซุคืน 
 
สะ
อื้นจนซอดแจ้ง
 
จนตา
Em 
ปูดตาแดง 
 
เจ้าคิดสิ
Am 
แนมกลับมา
 
หาอ้
าย 
 
แหน่บ่น้องห
ล่า.. 
 
 
 
Am 

INSTRU | F | C | G | Am | ( 2 Times ) | F |

 
คิดฮอดละเ
นาะ 
 
อีทูนหัวของอ้
าย
 
ตั้งแต่จากกัน
ไป 
 
บ่แม่นว่าอ้ายสิอยู่
Am 
ได้
 
คิดฮอดแท้
เด้ 
 
คิดฮอดเจ้าหลายแทบขาด
ใจ
 
เจ้าไปกับเ
ขา

 
มันเสีย
ใจ ยังบ่เซา ยังเห
งายังคิดฮอด
 
อ้ายบ่
Em 
ลืมฮอยกอด 
 
ของ
Am 
เจ้าเด้อคำแพง
 
ยังนอนไ
ห้อยู่ซุคืน 
 
สะ
อื้นจนซอดแจ้ง
 
จนตา
Em 
ปูดตาแดง 
 
เจ้าคิดสิ
Am 
แนมกลับมา
 
หาอ้
าย 
 
แหน่บ่น้องห
ล่า.. 
 
 
 
Am 

 
หาอ้
าย 
 
แหน่บ่น้องห
ล่า 
 
 
 
Am 

OUTRO | F | C | G | Am | ( 4 Times )


เมาคือหมา สู่มื้อสู่คืนฮู้บ่
บ่เคยเปิดใจให้ไผ เข้ามาแทนเจ้าเลยเด้
ฮู้บ่ว่ามีคนคนนึง มันคิดฮอด มันคิดฮอดเจ้าหลาย
ถ้าผ่านมาได้ฟังเพลงนี้ เพลงนี้ อยากให้เจ้าฮู้ไว้

มันเสียใจ ยังบ่เซา ยังเหงายังคิดฮอด
อ้ายบ่ลืมฮอยกอด ของเจ้าเด้อคำแพง
ยังนอนไห้อยู่ซุคืน สะอื้นจนซอดแจ้ง
จนตาปูดตาแดง เจ้าคิดสิแนมกลับมา
หาอ้าย แหน่บ่น้องหล่า..

( ดนตรี )

ฮู้บ่ว่า ยังซึมยังเศร้าจมปลักบ่ไปไส
ตั้งแต่จากกันไป ยังเจ็บหนักยังสาหัสเจ้าฮู้บ่

มันเสียใจ ยังบ่เซา ยังเหงายังคิดฮอด
อ้ายบ่ลืมฮอยกอด ของเจ้าเด้อคำแพง
ยังนอนไห้อยู่ซุคืน สะอื้นจนซอดแจ้ง
จนตาปูดตาแดง เจ้าคิดสิแนมกลับมา
หาอ้าย แหน่บ่น้องหล่า..

( ดนตรี )

คิดฮอดละเนาะ อีทูนหัวของอ้าย
ตั้งแต่จากกันไป บ่แม่นว่าอ้ายสิอยู่ได้
คิดฮอดแท้เด้ คิดฮอดเจ้าหลายแทบขาดใจ
เจ้าไปกับเขา

มันเสียใจ ยังบ่เซา ยังเหงายังคิดฮอด
อ้ายบ่ลืมฮอยกอด ของเจ้าเด้อคำแพง
ยังนอนไห้อยู่ซุคืน สะอื้นจนซอดแจ้ง
จนตาปูดตาแดง เจ้าคิดสิแนมกลับมา
หาอ้าย แหน่บ่น้องหล่า..

หาอ้าย แหน่บ่น้องหล่า


รูปภาพคอร์ด คิดฮอดบ่เซา – The Case

คอร์ดเพลง คิดฮอดบ่เซา - The Case

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดฮอดบ่เซา (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : นุเนะ PTMusic
เรียบเรียง : สันติสุข ธรรมบันเทิง
ติดต่องานโชว์ : 080-6529878
 โฆษณา