คอร์ดเพลง รออะไร – วงคาเมร่า

  
Text   

คอร์ดเพลง : รออะไร วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง รออะไร - วงคาเมร่า

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงคาเมร่า : รออะไร

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รออะไร คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em D | C G | Am D | G |

Em 
..ผ่านมาก็เ
D 
นิ่นนาน 
 
 
C 
ที่เราสอง
G 
คน
Am 
คบกัน 
 
 
D 
จนถึงวั
G 
นนี้
Em 
..ตั้งแต่แรกพ
D 
บเจอ 
 
ฉันก็
C 
รักเธออยู่อย่า
G 
งนี้
Am 
..แต่แปลกตรงที่เธอ 
 
ไม่
D 
มีอะไรเปลี่ยนเลย

Am 
วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่
 
แต่ทำ
Bm 
ไมเหมือนเธอไม่แ
Em 
น่ใจ
 
รู้
Am 
สึกเหมือนในหัว
D 
ใจเธอมีใครซ่อ
G 
นอยู่
 
บอก
Am 
รักกันนับครั้งได้
 
แต่บอกเลิก
Bm 
กันเท่าไหร่ไ
Em 
ม่รู้
 
เหตุ
Am 
ผลตอนนี้ที่เธออยู่ 
 
จะ
D 
อยู่เพื่ออะไร

 
หรือเพียงเพราะเ
G 
ธอ
 
รอให้
D 
ฉันบอกเลิกเธอ
Em 
ก่อน
 
รอให้
D 
ฉันพูดคำนั้
C 
นก่อน. 
 
 
Bm 
..
 
รอให้
Am 
ฉันนั้นทนไม่ไ
D 
หว
 
ตั้งแต่คบ
G 
กัน 
 
เธอบอกเลิ
D 
กฉันไม่รู้เท่า
Em 
ไหร่
 
แต่สุดท้
D 
ายฉันก็ใ
C 
ห้อภัย.
Bm 
..
 
แต่ถ้า
Am 
ฉันบอกเลิกเธ
D 
อไป
 
เธอจะ
C 
ได้เอาไว้บอกใ
D 
คร 
 
ว่าฉันขอจ
G 
บเอง

INSTRU | Em | Bm | C | D |

Am 
วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่
 
แต่ทำ
Bm 
ไมเหมือนเธอไม่แ
Em 
น่ใจ
 
รู้
Am 
สึกเหมือนในหัว
D 
ใจเธอมีใครซ่อ
G 
นอยู่
 
บอก
Am 
รักกันนับครั้งได้
 
แต่บอกเลิก
Bm 
กันเท่าไหร่ไ
Em 
ม่รู้
 
เหตุ
Am 
ผลตอนนี้ที่เธออยู่ 
 
จะ
D 
อยู่เพื่ออะไร

 
หรือเพียงเพราะเ
G 
ธอ
 
รอให้
D 
ฉันบอกเลิกเธอ
Em 
ก่อน
 
รอให้
D 
ฉันพูดคำนั้
C 
นก่อน. 
 
 
Bm 
..
 
รอให้
Am 
ฉันนั้นทนไม่ไ
D 
หว
 
ตั้งแต่คบ
G 
กัน 
 
เธอบอกเลิ
D 
กฉันไม่รู้เท่า
Em 
ไหร่
 
แต่สุดท้
D 
ายฉันก็ใ
C 
ห้อภัย.
Bm 
..
 
แต่ถ้า
Am 
ฉันบอกเลิกเธ
D 
อไป
 
เธอจะ
C 
ได้เอาไว้บอกใ
D 
คร

 
หรือเพียงเพราะเ
G 
ธอ
 
รอให้
D 
ฉันบอกเลิกเธอ
Em 
ก่อน
 
รอให้
D 
ฉันพูดคำนั้
C 
นก่อน. 
 
 
Bm 
..
 
รอให้
Am 
ฉันนั้นทนไม่ไ
D 
หว
 
ตั้งแต่คบ
G 
กัน 
 
เธอบอกเลิ
D 
กฉันไม่รู้เท่า
Em 
ไหร่
 
แต่สุดท้
D 
ายฉันก็ใ
C 
ห้อภัย.
Bm 
..
 
แต่ถ้า
Am 
ฉันบอกเลิกเธ
D 
อไป
 
เธอจะ
C 
ได้เอาไว้บอกใ
D 
คร
 
ว่าฉันขอจ
G 
บเอง

OUTRO | Am D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รออะไร


ผ่านมาก็เนิ่นนาน ที่เราสองคน
คบกัน จนถึงวันนี้
ตั้งแต่แรกพบเจอ ฉันก็รักเธออยู่อย่างนี้
แต่แปลกตรงที่เธอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย

วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แต่ทำไมเหมือนเธอไม่แน่ใจ
รู้สึกเหมือนในหัวใจเธอมีใครซ่อนอยู่
บอกรักกันนับครั้งได้ แต่บอกเลิกกันเท่าไหร่ไม่รู้
เหตุผลตอนนี้ที่เธออยู่ จะอยู่เพื่ออะไร

หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน
รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน. .. รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ตั้งแต่คบกัน เธอบอกเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่
แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย… แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป
เธอจะได้เอาไว้บอกใคร ว่าฉันขอจบเอง

( ดนตรี )

วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ แต่ทำไมเหมือนเธอไม่แน่ใจ
รู้สึกเหมือนในหัวใจเธอมีใครซ่อนอยู่
บอกรักกันนับครั้งได้ แต่บอกเลิกกันเท่าไหร่ไม่รู้
เหตุผลตอนนี้ที่เธออยู่ จะอยู่เพื่ออะไร

หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน
รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน. .. รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ตั้งแต่คบกัน เธอบอกเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่
แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย… แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป
เธอจะได้เอาไว้บอกใคร

หรือเพียงเพราะเธอ รอให้ฉันบอกเลิกเธอก่อน
รอให้ฉันพูดคำนั้นก่อน. .. รอให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ตั้งแต่คบกัน เธอบอกเลิกฉันไม่รู้เท่าไหร่
แต่สุดท้ายฉันก็ให้อภัย… แต่ถ้าฉันบอกเลิกเธอไป
เธอจะได้เอาไว้บอกใคร ว่าฉันขอจบเอง


รูปภาพคอร์ด รออะไร – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง รออะไร - วงคาเมร่า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รออะไร (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พิทยา ชูช่วย
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend