หน้าแรก » วงคาเมร่า » คอร์ดเพลง เสียเวลา – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง เสียเวลา – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง : เสียเวลา – วงคาเมร่า

คอร์ดเพลง เสียเวลา - วงคาเมร่า

เพลง : เสียเวลา (คอร์ด)

ศิลปิน : วงคาเมร่า

แนวเพลง : #ใต้

Single วงคาเมร่า : เสียเวลา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เสียเวลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times ) | C |

Dm 
รักเราเก่าลงแล้ว 
 
ใช่ไห
มเธอ
Gm 
ฉันอยากจะถามเธอ 
 
เพื่อให้มันแ
Dm 
น่ใจ
 
ป็นอะไรไปแล้วคนที่บอก
Gm 
รักจะเป็นจะตาย
 
ล้วไซร.. 
 
วันนี้คิดจะทิ้
งกัน

 
Gm 
องมันเก่าใช่ไหม 
 
หรือเธอนี้
Dm 
เบื่อฉัน
 
แล้วก็
Bb 
มาทางใครทางมันเอาวั
นนี้

 
เสียเวลาที่
ฉันไปโง่ 
 
โง่เบล่ออยู่กับเ
ธอ
 
เสียเวลาเป็นเ
Dm 
บล่อที่ไปรักเธออยู่ตั้
Bb 
งนาน
 
ดีที่เธอมาเป
ลี่ยนใจ 
 
ากฉัน
 
ดีกว่าปล่อย
Dm 
ให้เวลานั้นมันยืด
Bb 
ยาว
 
จน
Am 
ฉัน.. 
 
นั้นต
Dm 
ายใจ 
 
 

 
ไม่ได้มองว่าเธอ
Bb 
นั้นไม่ดี 
 
 
Bbm 
 
แต่ก็พอแ
ค่นี้ 
 
คนหลายใจ

INSTRU | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times ) | C |

 
Gm 
องมันเก่าใช่ไหม 
 
หรือเธอนี้
Dm 
เบื่อฉัน
 
แล้วก็
Bb 
มาทางใครทางมันเอาวั
นนี้

 
เสียเวลาที่
ฉันไปโง่ 
 
โง่เบล่ออยู่กับเ
ธอ
 
เสียเวลาเป็นเ
Dm 
บล่อที่ไปรักเธออยู่ตั้
Bb 
งนาน
 
ดีที่เธอมาเป
ลี่ยนใจ 
 
ากฉัน
 
ดีกว่าปล่อย
Dm 
ให้เวลานั้นมันยืด
Bb 
ยาว
 
จน
Am 
ฉัน.. 
 
นั้นต
Dm 
ายใจ 
 
 

 
ไม่ได้มองว่าเธอ
Bb 
นั้นไม่ดี 
 
 
Bbm 
 
แต่ก็พอแ
ค่นี้ 
 
คนหลายใจ

OUTRO | F | C | Dm | Bb | F |


รักเราเก่าลงแล้ว ใช่ไหมเธอ
ฉันอยากจะถามเธอ เพื่อให้มันแน่ใจ
เป็นอะไรไปแล้วคนที่บอกรักจะเป็นจะตาย
แล้วไซร วันนี้คิดจะทิ้งกัน

ของมันเก่าใช่ไหม หรือเธอนี้เบื่อฉัน
แล้วก็มาทางใครทางมันเอาวันนี้

เสียเวลาที่ฉันไปโง่ โง่เบล่ออยู่กับเธอ
เสียเวลาเป็นเบล่อที่ไปรักเธออยู่ตั้งนาน
ดีที่เธอมาเปลี่ยนใจ จากฉัน
ดีกว่าปล่อยให้เวลานั้นมันยืดยาว
จนฉัน นั้นตายใจ

ไม่ได้มองว่าเธอนั้นไม่ดี
แต่ก็พอแค่นี้ คนหลายใจ

( ดนตรี )

ของมันเก่าใช่ไหม หรือเธอนี้เบื่อฉัน
แล้วก็มาทางใครทางมันเอาวันนี้

เสียเวลาที่ฉันไปโง่ โง่เบล่ออยู่กับเธอ
เสียเวลาเป็นเบล่อที่ไปรักเธออยู่ตั้งนาน
ดีที่เธอมาเปลี่ยนใจ จากฉัน
ดีกว่าปล่อยให้เวลานั้นมันยืดยาว
จนฉัน.. นั้นตายใจ

ไม่ได้มองว่าเธอนั้นไม่ดี..
แต่ก็พอแค่นี้ คนหลายใจ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียเวลา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
 โฆษณา