คอร์ดเพลง กระจอก – 1-FLOW ft. CHOM CHUMKASIAN

  
Text   

คอร์ดเพลง : กระจอก 1-FLOW ft. CHOM CHUMKASIAN

คอร์ดเพลง กระจอก - 1-FLOW ft. CHOM CHUMKASIAN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

1-FLOW, CHOM CHUMKASIAN : กระจอก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กระจอก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Eb F | Gm Bb |

 
มึงไม่ใช่เ
Eb 
หยี่ยว 
 
ที่บินไปบน
F 
ฟ้า
 
มึงเพียงแค่
Gm 
ล้ม 
 
ต้องลุกขึ้น
F 
มา
 
มึงไม่มี
Eb 
สิทธิ์ 
 
ต่อว่าโชคชะ
F 
ตา
 
มึงไม่ใช่
Gm 
นก 
 
ที่มีรา
Bb 
คา

 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 
 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 

 
มึงก็แค่
Eb 
ช้ำ 
 
(มึงก็แค่
F 
ช้ำ)
 
มึงก็แค่เสี
Gm 
ยใจ (มึงก็แค่เสี
Bb 
ยใจ)
 
มึงก็แค่
Gm 
ล้ม 
 
(มึงก็แค่
F 
ล้ม)
 
แต่มึงไม่ได้
Gm 
แพ้ 
 
 
Bb 

 
มึงก็แค่ต้อง
Eb 
ลุก ต้องเดิน ต้อง
F 
บินอีกครั้ง
 
ครอบ
Gm 
ครัว ต้องอยู่ ต้อง
Bb 
กินข้างหลัง
 
ถ้า
Eb 
แพ้ มันก็แพ้ มันจะ
F 
แพ้ได้กี่ครั้ง
 
ช่างแม่ง
Gm 
มัน 
 
มึงก็เพียงแค่ต้อง
Bb 
บิน 
 
เพราะว่า

 
มึงไม่ใช่เ
Eb 
หยี่ยว 
 
ที่บินไปบน
F 
ฟ้า
 
มึงเพียงแค่
Gm 
ล้ม 
 
ต้องลุกขึ้น
F 
มา
 
มึงไม่มี
Eb 
สิทธิ์ 
 
ต่อว่าโชคชะ
F 
ตา
 
มึงไม่ใช่
Gm 
นก 
 
ที่มีรา
Bb 
คา

 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 
 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 

 
กูเข้า
Eb 
ใจ กูก็ Feel ตอนกู
F 
ล้ม กูก็ fail
 
ถ้ามึง
Gm 
ยังไม่ได้ตาย เนี้ยมึง  
Bb 
Get 
 
ป่ะ
 
คนเขา
Eb 
บอกว่าเข้าใจ 
 
แต่ส่วน
F 
ลึกอยู่ข้างใน
 
มันไม่
Gm 
มีลมหายใจ เนี้ยกู  
Bb 
Get 
 
ว่ะ

 
พร้อมที่จะ
Eb 
ตาย 
 
หายไปกับ
F 
ลม
 
เกลียดความขื่
Gm 
นขม 
 
ที่มันทุกข์ทร
Bb 
มาน
 
พร้อมที่จ
Eb 
ะลา 
 
พร้อมมาตั้งน
F 
าน
 
เกลียดโรงล
Gm 
ะคร 
 
ที่มันไม่อว
Bb 
สาน

 
เกลียดคำว่า
Eb 
สู้ๆ 
 
ทั้งที่กู
F 
สู้อยู่คนเดียว
 
บอกกูต้อง
Gm 
ทำได้ 
 
ทั้งที่ไม่
Bb 
มีใครมาเกี่ยว
 
กูเข้า
Eb 
ใจ กูก็เป็น มันไม่
F 
มีใครได้เห็น
 
ว่าแค่
Gm 
เดิน 
 
มันก็ยากเย็นแค่ไ
Bb 
หน

 
แต่ว่ามึงเชื่
Eb 
อไหม 
 
ความเป็นจ
F 
ริงเป็นอย่างนั้น
 
ไม่ต้อง
Gm 
แคร์ความเห็นใจ 
 
เพราะเขา
Bb 
ช่วยได้แค่นั้น
Eb 
โลกไม่ต่อรอง 
 
กับทุก
F 
คนเหมือนๆ 
 
กัน
 
ช่างแม่
Gm 
งมัน 
 
มึงก็แค่เพียงต้อง
Bb 
บิน 
 
เพราะว่า

 
มึงไม่ใช่เ
Eb 
หยี่ยว 
 
ที่บินไปบน
F 
ฟ้า
 
มึงเพียงแค่
Gm 
ล้ม 
 
ต้องลุกขึ้น
F 
มา
 
มึงไม่มี
Eb 
สิทธิ์ 
 
ต่อว่าโชคชะ
F 
ตา
 
มึงไม่ใช่
Gm 
นก 
 
ที่มีรา
Bb 
คา

 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 
 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 

 
ยืนมองกระ
Eb 
จก 
 
จ้องดูข้าง
F 
ใน
 
มีผู้
Gm 
ใด 
 
มีแค่มึงเพียงผู้เ
Bb 
ดียว
 
ดีที่ต้นทุนมึง
Eb 
ต่ำ 
 
ล้มมาก็เ
F 
ท่าทุน
 
มึงต้อง
Gm 
บิน 
 
บินให้สูง
 
แม้ใคร
Bb 
มองว่ามึงนั้น 
 
มันกระจอก

Eb 
มึงคิดว่ามึงเป็นใคร 
 
สูงแค่ไ
F 
หน 
 
มีอะไรให้เสียมากมาย
Gm 
จบลงที่ศพ ฝังดินแล้วกลบ ชี
Bb 
วิตก็จบแค่ตาย
Eb 
กูไม่ยอมประนีประนอมกับชี
F 
วิต 
 
หนักแค่ไหน
 
มึงลอง
Gm 
คิด 
 
เพราะสุดท้ายไม่ได้สำ
Bb 
คัญ
 
ใครศัตรู ใครเป็น
Eb 
มิตร 
 
แค่คำคน
 
แค่เจตจำ
F 
นง 
 
มันมีค่ากว่าสิ่
Gm 
งใด
 
ช่างหัวมัน กับคำ
Bb 
ลวง 
 
ที่มันแทงลึกในหัว
Eb 
ใจ
 
ไม่มีอะไร ที่เลวร้
F 
ายไปกว่า 
 
ร่างที่นอ
Gm 
นนิ่ง
 
ยามที่หัวใจ ยังเ
Bb 
ต้น 
 
แต่ว่าขาไม่ยอ
Eb 
มวิ่ง

 
ล่ะไม่ใช่ตัว
F 
ฉันนั้นมันกำลัง 
 
 
Gm 
Die 
 
 
Bb 
yeah 
 
yeah
Eb 
ไอ้นกกระจอกตัวนี้
 
ที่
F 
มันยังพร้อม Gonna  
Gm 
fly 
 
 
Bb 
yeah

Eb 
บินขึ้นมา บินขึ้นมา บินขึ้น
F 
มา 
 
บินขึ้นมา
 
บินขึ้น
Gm 
มา บินขึ้นมา บินขึ้น
Bb 
มา 
 
บินขึ้นมา
 
บินขึ้นมา  
Eb 
yeah บินขึ้นมา y
F 
eah
 
บินขึ้นมา  
Gm 
yeah
 
บินขึ้น
Bb 
มา yeah บินขึ้นมา

 
มึงไม่ใช่เ
Eb 
หยี่ยว 
 
ที่บินไปบน
F 
ฟ้า
 
มึงเพียงแค่
Gm 
ล้ม 
 
ต้องลุกขึ้น
F 
มา
 
มึงไม่มี
Eb 
สิทธิ์ 
 
ต่อว่าโชคชะ
F 
ตา
 
มึงไม่ใช่
Gm 
นก 
 
ที่มีรา
Bb 
คา

 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 
 
มึงมันกระ
Eb 
จอก 
 
 
F 
 
Gm 
 
Bb 


มึงไม่ใช่เหยี่ยว ที่บินไปบนฟ้า
มึงเพียงแค่ล้ม ต้องลุกขึ้นมา
มึงไม่มีสิทธิ์ ต่อว่าโชคชะตา
มึงไม่ใช่นก ที่มีราคา

มึงมันกระจอก มึงมันกระจอก

มึงก็แค่ซ้ำ (มึงก็แค่ซ้ำ)
มึงก็แค่เสียใจ (มึงก็แค่เสียใจ)
มึงก็แค่ล้ม (มึงก็แค่ล้ม)
แต่มึงไม่ได้แพ้

มึงก็แค่ต้องลุก ต้องเดิน ต้องบินอีกครั้ง
ครอบครัว ต้องอยู่ ต้องกินข้างหลัง
ถ้าแพ้ มันก็ต้องแพ้ มันจะแพ้ได้กี่ครั้ง
ช่างแม่งมัน มึงก็เพียงแค่ต้องบิน เพราะว่า

มึงไม่ใช่เหยี่ยว ที่บินไปบนฟ้า
มึงเพียงแค่ล้ม ต้องลุกขึ้นมา
มึงไม่มีสิทธิ์ ต่อว่าโชคชะตา
มึงไม่ใช่นก ที่มีราคา

มึงมันกระจอก มึงมันกระจอก

กูเข้าใจ กูก็ Feel ตอนกูล้ม กูก็ Fail
ถ้ามึงยังไม่ได้ตาย เนี้ยมึง Get ป่ะ
คนเขาบอกว่าเข้าใจ แต่ส่วนลึกอยู่ข้างใน
มันไม่มีลมหายใจ เนี้ยกู Get ว่ะ

พร้อมที่จะตาย หายไปกับลม
เกลียดความขื่นขม ที่มันทุกข์ทรมาน
พร้อมที่จะลา พร้อมมาตั้งนาน
เกลียดโรงละคร ที่มันไม่อวสาน

เกลียดคำว่าสู้ๆ ทั้งที่กูสู้อยู่คนเดียว
บอกกูต้องทำได้ ทั้งที่ไม่มีใครมาเกี่ยว
กูเข้าใจ กูก็เป็น มันไม่มีใครได้เห็น
ว่าแค่เดิน มันก็ยากเย็นแค่ไหน

แต่ว่ามึงเชื่อไหม ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น
ไม่ต้องแคร์ความเห็นใจ เพราะเขาช่วยได้แค่นั้น
โลกไม่ต่อรอง กับทุกคนเหมือนๆ กัน
ช่างแม่งมัน มึงก็แค่เพียงต้องบิน เพราะว่า

มึงไม่ใช่เหยี่ยว ที่บินไปบนฟ้า
มึงเพียงแค่ล้ม ต้องลุกขึ้นมา
มึงไม่มีสิทธิ์ ต่อว่าโชคชะตา
มึงไม่ใช่นก ที่มีราคา

มึงมันกระจอก มึงมันกระจอก

ยืนมองกระจก จ้องดูข้างใน
มีผู้ใด มีแค่มึงเพียงผู้เดียว
ดีที่ต้นทุนมึงต่ำ ล้มมาก็เท่าทุน
มึงต้องบิน บินให้สูง
แม้ใครมองว่ามึงนั้น มันกระจอก

มึงคิดว่ามึงเป็นใคร สูงแค่ไหน มีอะไรให้เสียมากมาย
จบลงที่ศพ ฝังดินแล้วกลบ ชีวิตก็จบแค่ตาย
กูไม่ยอมประนีประนอมกับชีวิต หนักแค่ไหน
มึงลองคิด เพราะสุดท้ายไม่ได้สำคัญ ใครศัตรู ใครเป็นมิตร

แค่คำคน แค่เจตจำนง มันมีค่ากว่าสิ่งใด
ช่างหัวมัน กับคำลวง ที่มันแทงลึกในหัวใจ
ไม่มีอะไร ที่เลวร้ายไปกว่า ร่างที่นอนนิ่ง
ยามที่หัวใจ ยังเต้น แต่ว่าขาไม่ยอมวิ่ง

ล่ะไม่ใช่ตัวฉันนั้นมันกำลัง Die yeah yeah
ไอ้นกกระจอกตัวนี้ ที่มันยังพร้อม Gonna fly yeah

บินขึ้นมา บินขึ้นมา บินขึ้นมา บินขึ้นมา
บินขึ้นมา บินขึ้นมา บินขึ้นมา บินขึ้นมา
บินขึ้นมา บินขึ้นมา

มึงไม่ใช่เหยี่ยว ที่บินไปบนฟ้า
มึงเพียงแค่ล้ม ต้องลุกขึ้นมา
มึงไม่มีสิทธิ์ ต่อว่าโชคชะตา
มึงไม่ใช่นก ที่มีราคา

มึงมันกระจอก มึงมันกระจอก


รูปภาพคอร์ด กระจอก – 1-FLOW ft. CHOM CHUMKASIAN

คอร์ดเพลง กระจอก - 1-FLOW ft. CHOM CHUMKASIAN

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กระจอก (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend