คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ – KT Long Flowing

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | C | Am | Am |
INTRO | F | F | G | G |

 
มันเ
C 
ขินทุกครั้งที่สบตา 
 
แต่ไม่มีปัญ
Am 
ญาที่จะพูดไป
 
สง
F 
สัยว่าต้องเมา 
 
เหมือนเธอก็รอเรา
 
เดี๋ยวรีบไปเ
G 
มาจะได้คุยกันได้ถึงใจ

 
ตอน
C 
นี้เริ่มเมาแล้ว 
 
มีแฟนหรือยังอ่ะช่วยบอกที
 
คนอื่น
Am 
น่ะไม่เอาแล้ว จะเอาแค่เธอ แค่คนนี้

 
อย่าถือ
F 
สาที่พี่เมา 
 
แค่อยากจะคุยถึงเรื่องเรา
 
เพราะตอนไม่เ
G 
มา 
 
ไม่ค่อยกล้าจะเข้าไป

 
ช่วยบอกกัน
C 
ที 
 
ว่าเธอไม่มีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าโด
Am 
นอ่ะ ว่าโดน โดนหัวใจ
 
ตรงไ
F 
หนก็เข้าตา 
 
หวังว่าจะเข้าใจ
 
อยากล
G 
องไปเป็นเจ้าของหัวใจ

 
แต่อย่าหลอกคนเ
C 
มา 
 
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าเคย ว่า
Am 
เคย 
 
เคยเสียใจ
 
มีแ
F 
ล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
 
แต่ถ้า
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
เป็นฉันได้หรือเปล่า

 
พอเ
C 
มาแล้วใจก็กล้าหาญ
 
ยังกับวิญ
Am 
ญาณผู้ใดมาเข้าสิง
 
แต่พอเ
F 
มาแล้วพูดจริง 
 
มันมาจากใจไม่อ้างอิง
 
ไม่มีวันทิ้ง น
G 
อกจากเธอจะทิ้งเอง

 
ตอน
C 
นี้นั้นก็เมาแล้ว 
 
ที่ถามเธอไปเธอช่วยตอบที
 
วันอื่น
Am 
นั้นไม่ได้แล้ว ยังไงต้องเป็น แค่วันนี้
 
อย่าถือ
F 
สาที่พี่เมา 
 
แค่อยากจะคุยถึงเรื่องเรา
 
เพราะตอนไม่เ
G 
มา 
 
ไม่ค่อยกล้าจะเข้าไป

 
ช่วยบอกกัน
C 
ที 
 
ว่าเธอไม่มีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าโด
Am 
นอ่ะ ว่าโดน โดนหัวใจ
 
ตรงไ
F 
หนก็เข้าตา 
 
หวังว่าจะเข้าใจ
 
อยากล
G 
องไปเป็นเจ้าของหัวใจ

 
แต่อย่าหลอกคนเ
C 
มา 
 
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่าเคย ว่า
Am 
เคย 
 
เคยเสียใจ
 
มีแ
F 
ล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
 
แต่ถ้า
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
เป็นฉันได้หรือเปล่า

C 
ได้หรือเปล่า 
 
ได้หรือเปล่า
 
ไปจับไปจ
Am 
องเป็นเจ้าของได้หรือเปล่า
 
ถ้าหัวใ
F 
จเธอว่างเปล่า 
 
ให้สิทธิ์คนเมาได้อ้างกล่าว
 
จะพูดให้
G 
ฟัง 
 
ว่าฉันชอบเธอ

 
ถ้าเธอก็ช
C 
อบ ถ้าเธอชอบ ถ้าเธอชอบ
 
เราไปต่อกันอีกข้าง
Am 
นอก 
 
จะดีกว่าไหม
 
ก็ไม่ได้ร้
F 
ายก็แค่จะชวน 
 
ก็บอกันได้ถ้ามันไม่ควร
 
สัญญาว่า
G 
พี่จะหักห้ามใจ

 
แต่อย่าหลอกคนเ
C 
มา 
 
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
 
เพราะแบบว่า
Am 
เคย ว่าเคย เคยเสียใจ
 
มีแ
F 
ล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
 
แต่ถ้า
G 
ยังไม่มีเจ้าของหัวใจ 
 
เป็นฉันได้หรือเป
C 
ล่า

คอร์ดกีตาร์ในเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ


มันเขินทุกครั้งที่สบตา
แต่ไม่มีปัญญาที่จะพูดไป
สงสัยว่าต้องเมา เหมือนเธอก็รอเรา
เดี๋ยวรีบไปเมาจะได้คุยกันได้ถึงใจ

ตอนนี้เริ่มเมาแล้ว
มีแฟนหรือยังอ่ะช่วยบอกที
คนอื่นน่ะไม่เอาแล้ว
จะเอาแค่เธอ แค่คนนี้

*อย่าถือสาที่พี่เมา
แค่อยากจะคุยถึงเรื่องเรา
เพราะตอนไม่เมา
ไม่ค่อยกล้าจะเข้าไป

**ช่วยบอกกันที ว่าเธอไม่มีเจ้าของหัวใจ
เพราะแบบว่าโดนอ่ะ ว่าโดน โดนหัวใจ
ตรงไหนก็เข้าตา หวังว่าจะเข้าใจ
อยากลองไปเป็นเจ้าของหัวใจ
แต่อย่าหลอกคนเมา
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
เพราะแบบว่าเคย ว่าเคย เคยเสียใจ
มีแล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
แต่ถ้ายังไม่มีเจ้าของหัวใจ
เป็นฉันได้หรือเปล่า

พอเมาแล้วใจก็กล้าหาญ
ยังกับวิญญาณผู้ใดมาเข้าสิง
แต่พอเมาแล้วพูดจริง
มันมาจากใจไม่อ้างอิง
ไม่มีวันทิ้ง นอกจากเธอจะทิ้งเอง

ตอนนี้นั้นก็เมาแล้ว
ที่ถามเธอไปเธอช่วยตอบที
วันอื่นนั้นไม่ได้แล้ว
ยังไงต้องเป็น แค่วันนี้

(*, **)

ได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่า
ไปจับไปจองเป็นเจ้าของได้หรือเปล่า
ถ้าหัวใจเธอว่างเปล่า
ให้สิทธิ์คนเมาได้อ้างกล่าว
จะพูดให้ฟัง ว่าฉันชอบเธอ

ถ้าเธอก็ชอบ ถ้าเธอชอบ ถ้าเธอชอบ
เราไปต่อกันอีกข้างนอก จะดีกว่าไหม
ก็ไม่ได้ร้ายก็แค่จะชวน
ก็บอกันได้ถ้ามันไม่ควร
สัญญาว่าพี่จะหักห้ามใจ
แต่อย่าหลอกคนเมา
ถ้าเธอนั้นมีเจ้าของหัวใจ
เพราะแบบว่าเคย ว่าเคย เคยเสียใจ
มีแล้วก็พูดมา เถอะนะ จะได้ไป
แต่ถ้ายังไม่มีเจ้าของหัวใจ
เป็นฉันได้หรือเปล่า


รูปภาพคอร์ด (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ – KT Long Flowing

คอร์ดเพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ - KT Long Flowing

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง (เมาจัง)มีแฟนหรือยังอ่ะ (คอร์ด)

Beats – CK$
Written by KT Long Flowing
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend