คอร์ดเพลง สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยน – GTK feat. KT Long Flowing

  
Text   

คอร์ดเพลง สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยน GTK ft. KT Long Flowing

คีย์คอร์ดเพลง สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ต่อ
จากนี้คงไม่ได้ร้อง
เพลงให้เธอฟัง
 
ตลอ
Bm 
ดเวลาที่สองเรานั้น
Em 
เคยได้ร่วมทาง
 
วัน
Am 
คืนเหล่านั้น
ที่มีฉันและเธอ
 
คงอยู่เสมอ
Am 
ในความ
Bm 
ทรงจำ

 
ไม่เ
คยลบ 
 
ไม่เคยลืม
 ไม่เคยหายไป
 
รูป
Bm 
เธอนั้นฉันยังเก็บไว้ 
Em 
 
เพรา
Am 
ะมันคือสิ่งเดียว
ที่ไม่เคย
เปลี่ยน       
Am 
       
Bm 

 
จริง ๆ ก็รู้อ
ยู่.. 
 
รู้ตัว..
 
แต่ไม่เคยคิด
Bm 
ว่าจะมีวันที่ฉันกลัว
Em 
 
จน
Am 
มาวันนี้เ
ริ่มไม่แน่ใ
 
หรือว่าฉัน
ควรคืนเธอให้เขาไป
 
แม้ต้อง
Bm 
เจ็บแต่คงไม่นาน
Em 
เท่าไหร่
 
ยิ่ง
Am 
ฝืนกันไปแบบนี้ก็
มีแต่ยิ่งเ
จ็บ

 
เพราะเธอนั้นเลือก
เขาแล้ว
 
ฉันต้องทำใจ
Bm 
ให้ไหว 
Em 
 
แต่ความคิดถึง
Am 
 ที่มี
ยังเอ่อ
ล้นหัวใจ… 
 
 
Am 
 
เธอคง
Bm 
จะนอน
ข้างเขา 
 
ในคืนที่ฉันข่ม
Bm 
ตานอนยังทำ
Em 
ไม่ไหว
 
จะ
Am 
อยู่อย่างไรเ
มื่อวันนี้ไม่มี
เธอ       
Am 
       
Bm 

 
ฉันเจ็บ
ทุกครั้ง
ที่หลับตา
 
หัวใจ
Bm 
ร่ำร้อง 
 
อยากให้เ
Em 
ธอกลับมา
 
เขา
Am 
ดีแค่ไหน
เธอถึงไม่เลือก
กัน       
Am 
       
Bm 
 
หัวใจข
องเธอนั้นทำ
ด้วยอะไร
 
ตลอดเวลา
Bm 
ไม่เคยรักกัน
Em 
เลยใช่ไหม
 
เรียก
Am 
ร้องอะไร
ก็คงจะสาย
เกิน

 
เพราะเธอนั้นเลือก
เขาแล้ว
 
ฉันต้องทำใจ
Bm 
ให้ไหว
Em 
 
แต่ความคิดถึง
Am 
 ที่มียั
งเอ่อ
ล้นหัวใจ 
Am 
 
เธอคง
Bm 
จะนอน
อข้างเขา
 
ในคืนที่ฉันข่ม
Bm 
ตานอนยังทำ
Em 
ไม่ไหว
 
จะ
Am 
อยู่ยังไง
หัวใจมันเหงา
เกิน

 
ต่อ
จากนี้คงไม่ได้ร้อง
เพลงให้เธอฟัง
 
ตลอ
Bm 
ดเวลาที่สองเรานั้น
Em 
เคยได้ร่วมทาง
 
วัน
Am 
คืนเหล่านั้น
ที่มีฉันและเธอ
 
คงอยู่เสมอ
Am 
ในความ
Bm 
ทรงจำ

 
ไม่เ
คยลบ 
 
ไม่เคยลืม
 ไม่เคยหายไป
 
รูป
Bm 
เธอนั้นฉันยังเก็บไว้ 
Em 
 
เพรา
Am 
ะมันคือสิ่งเดียว
ที่ไม่เคย
เปลี่ยน       
Am 
       
Bm 

 
ต่อ
จากนี้คงไม่ได้ร้อง
เพลงให้เธอฟัง
 
ตลอ
Bm 
ดเวลาที่สองเรานั้น
Em 
เคยได้ร่วมทาง
 
วัน
Am 
คืนเหล่านั้น
ที่มีฉันและเธอ
 
คงอยู่เสมอ
Am 
ในความ
Bm 
ทรงจำ

 
ไม่เ
คยลบ 
 
ไม่เคยลืม
 ไม่เคยหายไป
 
รูป
Bm 
เธอนั้นฉันยังเก็บไว้ 
Em 
 
เพรา
Am 
ะมันคือสิ่งเดียว
ที่ไม่เคย
เปลี่ยน       
Am 
       
Bm 

 
ต่อ
จากนี้คงไม่ได้ร้อง
เพลงให้เธอฟัง
 
ตลอ
Bm 
ดเวลาที่สองเรานั้น
Em 
เคยได้ร่วมทาง
 
วัน
Am 
คืนเหล่านั้น
ที่มีฉันและเธอ
 
คงอยู่เสมอ
Am 
ในความ
Bm 
ทรงจำ

 
ไม่เ
คยลบ 
 
ไม่เคยลืม
 ไม่เคยหายไป
 
รูป
Bm 
เธอนั้นฉันยังเก็บไว้ 
Em 
 
เพรา
Am 
ะมันคือสิ่งเดียว
ที่ไม่เคย
เปลี่ยน       
Am 
       
Bm 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยน (คอร์ด)
ศิลปิน GTK
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend