คอร์ดเพลง ฮักแท้แพ้ VIP – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮักแท้แพ้ VIP ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ฮักแท้แพ้ VIP - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : ฮักแท้แพ้ VIP

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฮักแท้แพ้ VIP คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Capo #3

 
C 
อกให้อ้ายอย่า
G/B 
หนีไปไส
 
ให้เก็บ
F 
โตเฮ็ดใจอยู่บ้
G 
าน
 
C 
รื่องชีวิตหน้า
G/B 
ที่การงาน
 
พักก่
F 
อนค่อยเริ่มต้นใ
G 
หม่

 
อด
C 
ทนได้บ่ 
 
เฮ็ดเพื่อ
G/B 
น้องได้ไหม
 
สิบ่เ
F 
ปิดรับใครเข้า
G 
มา
 
เบิ้ด
C 
คำสิเว้า 
 
เจ้า
Am 
ผิดสัญญา
 
ปล่อยให้ห
F 
มามากัดอ้
G 
ายคาเ
C 
ฮือน 
 
 
G 

 
กักโตครึ่ง
C 
ปี แพ้  
G/B 
VIP 
 
เจ้ามอบให้
Am 
เขา
 
ที่ผ่าน
G 
มาดีแต่คำเ
F 
ว้า
 
สุดท้
G 
ายเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง
 
อีกนานแค่ไ
C 
หน
 
อ้ายสิหลุ
G/B 
ดพ้นจากคนอย่าง
Am 
เจ้า
 
ขี้ตั๋วตอแ
G 
หล 
 
แถทุกแลงเ
F 
ซ้า 
 
 
G 
 
เซื่อหยังบ่ได้เ
C 
ลย 
 
 
G 

 
กักตัวครึ่ง
C 
ปี แพ้  
G/B 
VIP 
 
เจ้ามอบให้
Am 
เขา
 
ที่ผ่าน
G 
มาดีแต่คำเ
F 
ว้า
 
สุดท้
G 
ายเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง
 
อีกนานแค่ไ
C 
หน
 
อ้ายสิหลุ
G/B 
ดพ้นจากคนอย่าง
Am 
เจ้า
 
ขี้ตั๋วตอแ
G 
หล 
 
แถทุกแลงเ
F 
ซ้า 
 
 
G 
 
เซื่อหยังบ่ได้เ
C 
ลย

 
งึดห
F 
ลายแม่นมันเป็นผู้ใ
G 
ด๋
 
ปล่อยเขาเหยียบใจของอ้
C 
ายคาบ้าน..


บอกให้อ้ายอย่าหนีไปไส
ให้เก็บโตเฮ็ดใจอยู่บ้าน
เรื่องชีวิตหน้าที่การงาน
พักก่อนค่อยเริ่มต้นใหม่

อดทนได้บ่ เฮ็ดเพื่อน้องได้ไหม
สิบ่เปิดรับใครเข้ามา
เบิ้ดคำสิเว้า เจ้าผิดสัญญา
ปล่อยให้หมามากัดอ้ายคาเฮือน

กักโตครึ่งปี แพ้ VIP เจ้ามอบให้เขา
ที่ผ่านมาดีแต่คำเว้า
สุดท้ายเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง
อีกนานแค่ไหน
อ้ายสิหลุดพ้นจากคนอย่างเจ้า
ขี้ตั๋วตอแหล แถทุกแลงเซ้า
เซื่อหยังบ่ได้เลย

กักตัวครึ่งปี แพ้ VIP เจ้ามอบให้เขา
ที่ผ่านมาดีแต่คำเว้า
สุดท้ายเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง
อีกนานแค่ไหน
อ้ายสิหลุดพ้นจากคนอย่างเจ้า
ขี้ตั๋วตอแหล แถทุกแลงเซ้า
เซื่อหยังบ่ได้เลย

งึดหลายแม่นมันเป็นผู้ใด๋
ปล่อยเขาเหยียบใจของอ้ายคาบ้าน..


รูปภาพคอร์ด ฮักแท้แพ้ VIP – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ฮักแท้แพ้ VIP - ก้อง ห้วยไร่

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

#คาบ้าน ฮักแท้แพ้ VIPนักร้องทีมชาติ

โพสต์โดย ก้อง ห้วยไร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2020

เพลง ฮักแท้แพ้ VIP (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend