คอร์ดเพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก – วงเนคไท

  
Text   

คอร์ดเพลง : เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก วงเนคไท

คอร์ดเพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก - วงเนคไท

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเนคไท : เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | E | F#m | D | E |

 
มีแฟนแล้วยังเหงา
A 
อยู่
 
ก็ไม่
E 
รู้ว่าจะมีอยู่เพื่ออะไร
 
ถ้ามี
F#m 
แล้วจะต้องไปไหนมาไหน
 
เหมือนเดิมคนเ
D 
ดียว

 
ไม่ค่อย
A 
มีเวลา
 
ยิ่งบางค
E 
รั้งก็ดูเหมือนจะเฉยชา
 
จากโทร
F#m 
หาก็ไม่ค่อยมีเวลา
 
จะว่างรับส
D 
าย.. 
 
 
E 
ฉัน..

 
หรือว่าเธอนั้นมีคนใ
D 
หม่
 
หรือว่าเธอแอบมีใ
E 
คร
 
มีคนที่คอยใส่
C#m 
ใจ
 
จนลืมไปแล้วคนที่เคย
F#m 
ดูแล
 
คนเ
D 
ดิมๆ 
 
ที่เธอนั้นเคยเท
E 
คแคร์
 
ยังจำมันได้ไ
A 
หม

 
หรือว่ารักของเรามันเ
D 
ก่า
 
มันเน่า มันเฉย มันเ
E 
ปื่อย 
 
มันชา
 
เลยปราร
C#m 
ถนา 
 
เลยเสาะหาความรั
F#m 
กใหม่ๆ
 
แต่พอฉันถ
D 
ามเธอบอกไม่มีอะ
E 
ไร
 
แต่การกระ
D 
ทำของเธอมันต่างไปไ
E 
หม
 
ใจเธอที่
A 
รู้ 
 
 
E 

 
ไม่รู้ต้องทำเช่น
A 
ไร
 
อยากจะ
E 
ทำให้เหมือนกับแฟนคนอื่น
 
แต่สุด
F#m 
ท้ายก็ดูเหมือนเธอจะฝืน
 
ที่คบกับ
D 
ฉัน

 
แค่เพียงบ
A 
างเวลา
 
อยากจะ
E 
พาไปไหนมาไหนด้วยกัน
 
ติด
F#m 
ธุระอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
 
มันเบื่อรู้ไ
E 
หม

 
หรือว่าเธอนั้นมีคนใ
D 
หม่
 
หรือว่าเธอแอบมีใ
E 
คร
 
มีคนที่คอยใส่
C#m 
ใจ
 
จนลืมไปแล้วคนที่เคย
F#m 
ดูแล
 
คนเ
D 
ดิมๆ 
 
ที่เธอนั้นเคยเท
E 
คแคร์
 
ยังจำมันได้ไ
A 
หม

 
หรือว่ารักของเรามันเ
D 
ก่า
 
มันเน่า มันเฉย มันเ
E 
ปื่อย 
 
มันชา
 
เลยปราร
C#m 
ถนา 
 
เลยเสาะหาความรั
F#m 
กใหม่ๆ
 
แต่พอฉันถ
D 
ามเธอบอกไม่มีอะ
E 
ไร
 
แต่การกระ
D 
ทำของเธอมันต่างไปไ
E 
หม
 
ใจเธอที่
A 
รู้

INSTRU | D | Dm | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | C#m | D | E |

 
หรือว่าเธอนั้นมีคนใ
D 
หม่
 
หรือว่าเธอแอบมีใ
E 
คร
 
มีคนที่คอยใส่
C#m 
ใจ
 
จนลืมไปแล้วคนที่เคย
F#m 
ดูแล
 
คนเดิ
D 
มๆ 
 
ที่เธอนั้นเคยเท
E 
คแคร์
 
ยังจำมันไ
A 
ด้ไหม

 
หรือว่ารักของเรามันเ
D 
ก่า
 
มันเน่า มันเฉย มันเ
E 
ปื่อย 
 
มันชา
 
เลยปราร
C#m 
ถนา 
 
เลยเสาะหาความรั
F#m 
กใหม่ๆ
 
แต่พอฉันถ
D 
ามเธอบอกไม่มีอะ
E 
ไร
 
แต่การกระ
D 
ทำของเธอมันต่างไปไ
E 
หม

 
หรือว่าเธอนั้นมีคนใ
D 
หม่
 
หรือว่าเธอแอบมีใ
E 
คร
 
มีคนที่คอยใส่
C#m 
ใจ
 
จนลืมไปแล้วคนที่เคย
F#m 
ดูแล
 
คนเดิ
D 
มๆ 
 
ที่เธอนั้นเคยเท
E 
คแคร์
 
ยังจำมันไ
A 
ด้ไหม

 
หรือว่ารักของเรามันเ
D 
ก่า
 
มันเน่า มันเฉย มันเ
E 
ปื่อย 
 
มันชา
 
เลยปราร
C#m 
ถนา 
 
เลยเสาะหาความรั
F#m 
กใหม่ๆ
 
แต่พอฉันถ
D 
ามเธอบอกไม่มีอะ
E 
ไร
 
แต่การกระ
D 
ทำของเธอมันต่างไปไ
E 
หม
 
ใจเธอที่
A 
รู้

 
แต่พอฉันถ
D 
ามเธอบอกไม่มีอะ
E 
ไร
 
แต่การกระ
D 
ทำของเธอมันต่างไปไ
E 
หม
 
ใจเธอที่รู้..
 

OUTRO | A | E | F#m | D | E | A |


มีแฟนแล้วยังเหงาอยู่
ก็ไม่รู้ว่าจะมีอยู่เพื่ออะไร
ถ้ามีแล้วจะต้องไปไหน
มาไหนเหมือนเดิมคนเดียว

ไม่ค่อยมีเวลา
ยิ่งบางครั้งก็ดูเหมือนจะเฉยชา
จากโทรหาก็ไม่ค่อยมีเวลา
จะว่างรับสายฉัน

หรือว่าเธอนั้นมีคนใหม่
หรือว่าเธอแอบมีใคร
มีคนที่คอยใส่ใจ
จนลืมไปแล้วคนที่เคยดูแล
คนเดิมๆ ที่เธอนั้นเคยเทกแคร์
ยังจำมันได้ไหม

หรือว่ารักของเรามันเก่า
มันเน่า มันเฉย มันเปื่อย มันชา
เลยปรารถนา เลยเสาะหาความรักใหม่ๆ
แต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร
แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม
ใจเธอที่รู้

ไม่รู้ต้องทำเช่นไร
อยากจะทำให้เหมือนกับแฟนคนอื่น
แต่สุดท้ายก็ดูเหมือนเธอจะฝืน
ที่คบกันฉัน

แค่เพียงบางเวลา
อยากจะพาไปไหนมาไหนด้วยกัน
ติดธุระอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
มันเบื่อรู้ไหม

หรือว่าเธอนั้นมีคนใหม่
หรือว่าเธอแอบมีใคร
มีคนที่คอยใส่ใจ
จนลืมไปแล้วคนที่เคยดูแล
คนเดิมๆ ที่เธอนั้นเคยเทกแคร์
ยังจำมันได้ไหม

หรือว่ารักของเรามันเก่า
มันเน่า มันเฉย มันเปื่อย มันชา
เลยปรารถนา เลยเสาะหาความรักใหม่ ๆ
แต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร
แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม
ใจเธอที่รู้

หรือว่าเธอนั้นมีคนใหม่
หรือว่าเธอแอบมีใคร
มีคนที่คอยใส่ใจ
จนลืมไปแล้วคนที่เคยดูแล
คนเดิมๆ ที่เธอนั้นเคยเทกแคร์
ยังจำมันได้ไหม

หรือว่ารักของเรามันเก่า
มันเน่า มันเฉย มันเปื่อย มันชา
เลยปรารถนา เลยเสาะหาความรักใหม่ๆ
แต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร
แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม

หรือว่าเธอนั้นมีคนใหม่
หรือว่าเธอแอบมีใคร
มีคนที่คอยใส่ใจ
จนลืมไปแล้วคนที่เคยดูแล
คนเดิมๆ ที่เธอนั้นเคยเทกแคร์
ยังจำมันได้ไหม

หรือว่ารักของเรามันเก่า
มันเน่า มันเฉย มันเปื่อย มันชา
เลยปรารถนา เลยเสาะหาความรักใหม่ ๆ
แต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร
แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม
ใจเธอที่รู้

แต่พอฉันถามเธอบอกไม่มีอะไร
แต่การกระทำของเธอมันต่างไปไหม
ใจเธอที่รู้


รูปภาพคอร์ด เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก – วงเนคไท

คอร์ดเพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก - วงเนคไท

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เขาไม่รู้ หรือเขาไม่รัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : พลังเเสง สตูดิโอ
ติดต่องาน: 0803430961, 0888977474
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend