คอร์ดเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ – วงเนคไท

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ วงเนคไท

คอร์ดเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ - วงเนคไท

ศิลปิน : วงเนคไท

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทาม วงเนคไท

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,E,F#m,G#m


INTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
E 
ตือนตัวเองว่า
G#m 
ฉันต้องทนใ
C#m 
ห้ไหว
 
เธอไม่เ
A 
คยมีฉันเ
B 
ลย 
 
ในสา
E 
ยตา
 
การกระ
A 
ทำของเธอมันช่างโหดร้
B 
าย
 
ทิ้งคนที่ธรร
G#m 
มดาอย่างฉันให้มี
C#m 
น้ำตา
 
อยู่กัน
F#m 
ไปก็มีปัญ
B 
หา 
 
งั้นควรต้องจ
E 
บลง

 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรต้องเทียบกับเขา
 
เพราะเขาคนนั้นเพียบ
G#m 
พร้อม
 
และสุดท้
A 
ายฉันคงต้องยอม 
 
ถอนตั
B 
วเอง

 
ที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่เ
A 
จ็บ
 
แค่ต้องเ
E 
ก็บอาการเอ
G#m 
าไว้ 
 
 
C#m 
 
เสีย
F#m 
ใจใช้ใ
B 
จก็แพ้เงินท
E 
อง
 
ให้เธอมีความสุขทุกค
A 
รั้ง
 
เว
B 
ลาเธออยู่กับ
G#m 
เขา
 
ส่วน
C#m 
ฉันเป็นคนที่เ
F#m 
ธอเอา
 
คั่นเว
B 
ลาในตอนที่เหง
E 
าใจ

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E E7 |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
ไม่มีอะ
F#m 
ไรต้องเทียบกับเขา
 
เพราะเขาคนนั้นเพียบ
G#m 
พร้อม
 
และสุดท้
A 
ายฉันคงต้องยอม 
 
ถอนตั
B 
วเอง

 
ที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่เ
A 
จ็บ
 
แค่ต้องเ
E 
ก็บอาการเอ
G#m 
าไว้ 
 
 
C#m 
 
เสีย
F#m 
ใจใช้ใ
B 
จก็แพ้เงินท
E 
อง
 
ให้เธอมีความสุขทุกค
A 
รั้ง
 
เว
B 
ลาเธออยู่กับ
G#m 
เขา
 
ส่วน
C#m 
ฉันเป็นคนที่เ
F#m 
ธอเอา
 
คั่นเว
B 
ลาในตอนที่เหง
E 
าใจ

 
ไม่ใช่ไม่เ
A 
จ็บ
 
แค่ต้องเ
E 
ก็บอาการเอ
G#m 
าไว้ 
 
 
C#m 
 
เสีย
F#m 
ใจใช้ใ
B 
จก็แพ้เงินท
E 
อง
 
ให้เธอมีความสุขทุกค
A 
รั้ง
 
เว
B 
ลาเธออยู่กับ
G#m 
เขา
 
ส่วน
C#m 
ฉันเป็นคนที่เ
F#m 
ธอเอา
 
คั่นเว
B 
ลาในตอนที่เหง
E 
าใจ

 
ส่วน
C#m 
ฉันเป็นคนที่เ
F#m 
ธอเอา
 
คั่นเว
B 
ลาในตอนที่เหง
E 
าใจ

OUTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ


เตือนตัวเองว่าฉันต้องทนให้ไหว
เธอไม่เคยมีฉันเลย ในสายตา
การกระทำของเธอมันช่างโหดร้าย
ทิ้งคนที่ธรรมดาอย่างฉันให้มีน้ำตา
อยู่กันไปก็มีปัญหา งั้นควรต้องจบลง
ไม่มีอะไรต้องเทียบกับเขา
เพราะเขาคนนั้นเพียบพร้อม
และสุดท้ายฉันคงต้องยอม ถอนตัวเอง

ที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ
แค่ต้องเก็บอาการเอาไว้
เสียใจใช้ใจก็แพ้เงินทอง
ให้เธอมีความสุขทุกครั้ง
เวลาเธออยู่กับเขา
ส่วนฉันเป็นคนที่เธอเอา
คั่นเวลาในตอนที่เหงาใจ

ไม่มีอะไรต้องเทียบกับเขา
เพราะเขาคนนั้นเพียบพร้อม
และสุดท้ายฉันคงต้องยอม ถอนตัวเอง

ที่ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ
แค่ต้องเก็บอาการเอาไว้
เสียใจใช้ใจก็แพ้เงินทอง
ให้เธอมีความสุขทุกครั้ง
เวลาเธออยู่กับเขา
ส่วนฉันเป็นคนที่เธอเอา
คั่นเวลาในตอนที่เหงาใจ

ไม่ใช่ไม่เจ็บ
แค่ต้องเก็บอาการเอาไว้
เสียใจใช้ใจก็แพ้เงินทอง
ให้เธอมีความสุขทุกครั้ง
เวลาเธออยู่กับเขา
ส่วนฉันเป็นคนที่เธอเอา
คั่นเวลาในตอนที่เหงาใจ

ส่วนฉันเป็นคนที่เธอเอา
คั่นเวลาในตอนที่เหงาใจ

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ วงเนคไท

เพลง : ไม่พูดไม่ใช่ไม่เจ็บ
ศิลปิน : วงเนคไท
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องาน : 0803430961, 0888977474
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend