คอร์ดเพลง เดิมเดิม – อภิรมย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เดิมเดิม อภิรมย์

คอร์ดเพลง เดิมเดิม - อภิรมย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม ไม่อภิรมย์ : เดิมเดิม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เดิมเดิม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
อยู่ใน
Bm9 
ห้องเดิมเดิม 
 
อยู่ใน
Em9 
ห้องเดิมเดิม
 
อยู่ใน
Bm9 
ห้องเดิมเดิม อยู่ใน
Em9 
ห้องเดิมเดิม 
 
 
A 

INSTRU | Bm9 | Bm9 | Em9 | Em9 |
INSTRU | Bm9 | Bm9 | Em9 | Em9 A |

Bm9 
..เธอหลงลืมเวลา
 
เธอไม่รู้ว่า
Em9 
ผ่านไปนาน ซักเท่าไร ซักเท่าไร
Bm9 
..เธอรับรู้เข้าใจ
 
ไม่ว่าฟื้น
Em9 
ขึ้นตอนไหน 
 
นาฬิกาอยู่ที่
A 
ตีหนึ่ง
Bm9 
..มันคล้ายมีบางสิ่ง
 
กักเธอไว้และปล่
Em9 
อยเธอทิ้ง เพียงลำพัง เพียงลำพัง
Bm9 
..มันเหมือนมีคำสั่ง
 
ให้เธอฟื้น
Em9 
ขึ้นกี่ครั้ง 
 
ก็ยังคงพบว่าอยู่ใน

 
ห้
G 
องเดิมเดิม.. 
 
 
D 
ยืนบนเก้า
Em 
อี้ตัวเก่า
 
ยัง
Bm 
พบว่ายัง 
 
ผูกเชือก
G 
อยู่ซ้ำซ้ำ 
 
 
D 
 
ย้ำอา
Em 
รมณ์เทาเทา 
 
หม่นห
A 
ม่น
 
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม
 

INSTRU | Bm9 | Bm9 | Em9 | Em9 |
INSTRU | Bm9 | Bm9 | Em9 | Em9 A |

 
อยู่ใน
Bm9 
ห้องเดิมเดิม..  
Em9 
 
อยู่ใน
Bm9 
ห้องเดิมเดิม.. 
 
 
Em9 
 
A 

Bm9 
..ต้องย้อนไปคืนหนึ่ง
 
เธอผู้รู้สึกเบื่
Em9 
อระอา โลกพังพัง โลกพังพัง
Bm9 
..เธอมองเตียงตู้ตั่ง
 
ตีหนึ่งทุก
Em9 
สิ่งสิ้นหวัง 
 
เธอพยามที่จะไ
A 
ปให้พ้น
Bm9 
..จึงยืนบนเก้าอี้
 
ผูกคอด้วยเ
Em9 
ชือกเส้นนี้ ถึงพัดลม ถึงพัดลม
Bm9 
..แล้วทิ้งตัวร่วงหล่น
 
แต่พอฟื้นม
Em9 
าอีกหน 
 
กลับยังคงพบว่าอยู่
A 
ใน

 
ห้
G 
องเดิมเดิม.. 
 
 
D 
ยืนบนเก้า
Em 
อี้ตัวเก่า
 
ยัง
Bm 
พบว่ายัง 
 
ผูกเชือก
G 
อยู่ซ้ำซ้ำ 
 
 
D 
 
ย้ำอา
Em 
รมณ์เทาเทา 
 
หม่นห
A 
ม่น
 
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม
 

 
ยืนบนเก้า
Em 
อี้ตัวเก่า
 
ยัง
Bm 
พบว่ายัง 
 
ผูกเชือก
G 
อยู่ซ้ำซ้ำ 
 
 
D 
 
ย้ำอา
Em 
รมณ์เทาเทา 
 
หม่นห
A 
ม่น
 
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม
 

 
อยู่ในห้
G 
องเดิมเดิม 
 
อยู่ในห้องเดิมเดิม
 
 
กับอา
Em 
รมณ์เทาเทา 
 
หม่นห
A 
ม่น
 
 
วนอยู่ใ
G 
นห้องเดิมเดิม 
 
 
Bm 
 
อยู่ใ
G 
นห้องเดิมเดิม 
 
 
Bm 
 
อยู่ใ
G 
นห้องเดิมเดิม 
 
 
Bm 
 
กับอา
Em 
รมณ์เทาเทา 
 
หม่
A 
นหม่น

Bm9 
..เธอหลงลืม… 
 
 
Em9 
Bm9 
..เธอรับรู้เข้าใจ..
 
แค่เพียง
Em9 
ฟื้นขึ้นตอนไหน
 
นาฬิกาหยุดที่
A 
ตี… 
 
 
Bm 
หนึ่ง..


อยู่ในห้องเดิมเดิม อยู่ในห้องเดิมเดิม
อยู่ในห้องเดิมเดิม อยู่ในห้องเดิมเดิม

( ดนตรี )

เธอหลงลืมเวลา
เธอไม่รู้ว่าผ่านไปนาน ซักเท่าไร ซักเท่าไร
เธอรับรู้เข้าใจ
ไม่ว่าฟื้นขึ้นตอนไหน นาฬิกาอยู่ที่ตีหนึ่ง
มันคล้ายมีบางสิ่ง
กักเธอไว้และปล่อยเธอทิ้ง เพียงลำพัง เพียงลำพัง
มันเหมือนมีคำสั่ง
ให้เธอฟื้นขึ้นกี่ครั้ง ก็ยังคงพบว่าอยู่ใน

ห้องเดิมเดิม ยืนบนเก้าอี้ตัวเก่า
ยังพบว่ายัง ผูกเชือกอยู่ซ้ำซ้ำ
ย้ำอารมณ์เทาเทา หม่นหม่น
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม

( ดนตรี )

อยู่ในห้องเดิมเดิม
อยู่ในห้องเดิมเดิม

ต้องย้อนไปคืนหนึ่ง
เธอผู้รู้สึกเบื่อระอา โลกพังพัง โลกพังพัง
เธอมองเตียงตู้ตั่ง
ตีหนึ่งทุกสิ่งสิ้นหวัง เธอพยามที่จะไปให้พ้น
จึงยืนบนเก้าอี้
ผูกคอด้วยเชือกเส้นนี้ ถึงพัดลม ถึงพัดลม
แล้วทิ้งตัวร่วงหล่น
แต่พอฟื้นมาอีกหน กลับยังคงพบว่าอยู่ใน

ห้องเดิมเดิม ยืนบนเก้าอี้ตัวเก่า
ยังพบว่ายัง ผูกเชือกอยู่ซ้ำซ้ำ
ย้ำอารมณ์เทาเทา หม่นหม่น
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม

ยืนบนเก้าอี้ตัวเก่า
ยังพบว่ายัง ผูกเชือกอยู่ซ้ำซ้ำ
ย้ำอารมณ์เทาเทา หม่นหม่น
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม

อยู่ในห้องเดิมเดิม อยู่ในห้องเดิมเดิม
กับอารมณ์เทาเทา หม่นหม่น
วนอยู่ในห้องเดิมเดิม
อยู่ในห้องเดิมเดิม
อยู่ในห้องเดิมเดิม
กับอารมณ์เทาเทา หม่นหม่น

เธอหลงลืม
เธอรับรู้เข้าใจ
แค่เพียงฟื้นขึ้นตอนไหน
นาฬิกาหยุดที่ตี.. หนึ่ง


รูปภาพคอร์ด เดิมเดิม – อภิรมย์

คอร์ดเพลง เดิมเดิม - อภิรมย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดิมเดิม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ประกาศิต แสนปากดี
เดิมเดิม - อภิรมย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend