คอร์ดเพลง ถามกันสักที อภิรมย์

  
Text   
คอร์ดเพลง ถามกันสักที อภิรมย์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : อภิรมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ประกาศิต แสนปากดี
คอร์ด : F,Fmaj7,Gm,Bb,C


 
สบายดีอยู่
Fmaj7 
มั้ย?
 
คำถามที่แสนจะ
Gm 
คุ้นเคย
 
แต่ฉันเองยังคงไม่
Bb 
รู้เลย
 
ยังคงไม่
C 
รู้เลย 
 
จะตอบอย่างเ
F 
คยได้รึเปล่า

 
เพราะใจจริงก็ไ
Fmaj7 
ม่รู้
 
ชีวิตดู มีแต่
Gm 
เรื่องราว
 
ชีวิตยัง  
Bb 
ดีอยู่รึเปล่า?
 
ยังดีอยู่
C 
รึเปล่า 
 
คิดยาวนานกว่าทุ
F 
กที

Bb 
  ถึงแม้ฉันรู้ดูออก
 
  ว่าคุณก็รู้คำต
F 
อบ 
 
ของช่วงเวลาแบบนี้
 
  อย่าง
Gm 
น้อยก็ดูห่วง 
 
ยัง
Bb 
ถามยังทวงด้วยห
F 
วังดี
Bb 
  และแม้จะไม่เต็มปาก
 
  ฉันพยามมา
F 
กๆ 
 
ที่พูดว่ายังอยู่ดี
 
  แต่
Gm 
ลึกข้างในอุ่น 
 
ที่ใ
Bb 
จเมื่อคุณถาม 
 
 
F 
กันสักที

INSTRU | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Gm | Bb | F | F |
INSTRU | Bb | Bb | F | F |
INSTRU | Gm | Bb | F | F |

Bb 
  ฉันก็รู้ ว่าคุณรู้ ว่าฉันรู้ รู้
F 
สึกอย่างไร
Bb 
  ใช่คุณถาม 
 
สักแค่ถาม
 
  แต่คุณถามฉัน เพราะ
F 
คุณเข้าใจ

Bb 
  ถึงแม้ฉันรู้ดูออก
 
  ว่าคุณก็รู้คำต
F 
อบ 
 
ของช่วงเวลาแบบนี้
 
  อย่าง
Gm 
น้อยก็ดูห่วง 
 
ยัง
Bb 
ถามยังทวงด้วยห
F 
วังดี
Bb 
  และแม้จะไม่เต็มปาก
 
  ฉันพยามมา
F 
กๆ 
 
ที่พูดว่ายังอยู่ดี
 
  แต่
Gm 
ลึกข้างในอุ่น 
 
ที่ใ
Bb 
จเมื่อคุณถาม 
 
 
F 
กันสักที

 
คำว่าอดทน
Fmaj7 
เข้าไว้
 
คำว่าสู้ไป คำที่
Gm 
ร้อยพัน
 
ฟังดูมากมาย แต่ฉันยัง
Bb 
รับมัน
 
ฉันยัง
C 
รับฟัง 
 
ขอเพียงคุณ
F 
พูดมา

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถามกันสักที


สบายดีอยู่มั้ย?
คำถามที่แสนจะคุ้นเคย
แต่ฉันเองยังคงไม่รู้เลย
ยังคงไม่รู้เลย จะตอบอย่างเคยได้รึเปล่า

เพราะใจจริงก็ไม่รู้
ชีวิตดู มีแต่เรื่องราว
ชีวิตยัง ดีอยู่รึเปล่า?
ยังดีอยู่รึเปล่า คิดยาวนานกว่าทุกที

ถึงแม้ฉันรู้ดูออก
ว่าคุณก็รู้คำตอบ ของช่วงเวลาแบบนี้
อย่างน้อยก็ดูห่วง ยังถามยังทวงด้วยหวังดี
และแม้จะไม่เต็มปาก
ฉันพยามมากๆ ที่พูดว่ายังอยู่ดี
แต่ลึกข้างในอุ่น ที่ใจเมื่อคุณถาม กันสักที

( ดนตรี )

ฉันก็รู้ ว่าคุณรู้ ว่าฉันรู้ รู้สึกอย่างไร
ใช่คุณถาม สักแค่ถาม
แต่คุณถามฉัน เพราะคุณเข้าใจ

ถึงแม้ฉันรู้ดูออก
ว่าคุณก็รู้คำตอบ ของช่วงเวลาแบบนี้
อย่างน้อยก็ดูห่วง ยังถามยังทวงด้วยหวังดี
และแม้จะไม่เต็มปาก
ฉันพยามมากๆ ที่พูดว่ายังอยู่ดี
แต่ลึกข้างในอุ่น ที่ใจเมื่อคุณถาม กันสักที

คำว่าอดทนเข้าไว้
คำว่าสู้ไป คำที่ร้อยพัน
ฟังดูมากมาย แต่ฉันยังรับมัน
ฉันยังรับฟัง ขอเพียงคุณพูดมา

มิวสิควิดีโอ ถามกันสักที อภิรมย์

เพลง : ถามกันสักที
ศิลปิน : อภิรมย์
เรียบเรียง : ประกาศิต แสนปากดี
ติดต่อ : facebook.com/Apirome
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend