คอร์ดเพลง เดินทางไกล – เขียนไข และวานิช

  
Text   

คอร์ดเพลง : เดินทางไกล เขียนไข และวานิช

คอร์ดเพลง เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เขียนไข และวานิช : เดินทางไกล

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เดินทางไกล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช

CAPO #3
INTRO | G D | Em C | ( 2 Times )

 
จาก
G 
ฟ้ามาสู่
D 
ดิน 
 
เปลี่ยนแ
Em 
ปลงชั่ววัน
C 
คืน
G 
ข้ามีเพื่อน
D 
ฝูงรอบกาย 
 
เดินท
C 
างไกลแสนไ
G 
กล
 
เห
G 
นื่อย 
 
และ
D 
ท้อ 
 
จะ
C 
พักลงตรงไหนไ
G 
ด้
 
ชี
G 
วิตที่เสียไ
D 
ป 
 
ได้อะไ
C 
รมากลับ
G 
คืน

INSTRU | G D | Em C | ( 2 Times )

 
นับห
G 
นึ่งใหม่กลับเป็น
D 
ศูนย์ 
 
นี่
Em 
คือความจ
C 
ริง
G 
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ห
D 
วัง 
 
หยุด
C 
พังทลายเมื่อชีพว
G 
าย
 
เห
G 
นื่อยใจ 
 
 
D 
ท้อใจ 
 
 
C 
คิดให้วุ่นวายทำไ
G 
 
ในเ
G 
มื่อวันสุดท้
D 
าย 
 
ความต
C 
ายคือความจ
G 
ริง

 
กิ่ง
Em 
ใบ 
 
โอนอ่
D 
อน 
 
หรือป
C 
ลิวแรงตาม
G 
ลม
 
เข้ม
Em 
แข็ง 
 
ไม่
D 
พอ 
 
อย่า
C 
ฝืนลุกสู้ผ
G 
จญ
 
จะ
Em 
หัก 
 
จะล้
D 
าง 
 
ให้
C 
คิดก่อนจะฟาด
G 
ฟัน
 
เพราะ
G 
สิ่งที่จะกระ
D 
ทำ 
 
จะนำ
C 
พาให้วุ่นว
G 
าย

INSTRU | G D | C G | ( 4 Times )

 
นับห
G 
นึ่งใหม่กลับเป็น
D 
ศูนย์ 
 
นี่
Em 
คือความจ
C 
ริง
G 
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ห
D 
วัง 
 
หยุด
C 
พังทลายเมื่อชีพว
G 
าย
 
เห
G 
นื่อยใจ 
 
 
D 
ท้อใจ 
 
 
C 
คิดให้วุ่นวายทำไ
G 
 
ในเ
G 
มื่อวันสุดท้
D 
าย 
 
ความต
C 
ายคือความจ
G 
ริง

 
กิ่ง
Em 
ใบ 
 
โอนอ่
D 
อน 
 
หรือป
C 
ลิวตามแรง
G 
ลม
 
เข้ม
Em 
แข็ง 
 
ไม่
D 
พอ 
 
อย่า
C 
ฝืนลุกสู้ผ
G 
จญ
 
จะ
Em 
หัก 
 
จะล้
D 
าง 
 
ให้
C 
คิดก่อนจะฟาด
G 
ฟัน
 
ในเมื่อ
G 
สิ่งที่จะ
D 
ทำ 
 
จะนำ
C 
พาให้วุ่นว
G 
าย

 
จาก
G 
ฟ้ามาสู่
D 
ดิน 
 
เปลี่ยนแ
Em 
ปลงชั่ววัน
C 
คืน
G 
ข้ามีเพื่อน
D 
ฝูงรอบกาย 
 
เดินท
C 
างไกลแสนไ
G 
กล
 
เห
G 
นื่อยและ
D 
ท้อ 
 
 
C 
พักลงตรงไหน
G 
ได้
 
ชี
G 
วิตที่เสียไ
D 
ป 
 
ความต
C 
ายคือความจ
G 
ริง…


จากฟ้ามาสู่ดิน เปลี่ยนแปลงชั่ววันคืน
ข้ามีเพื่อนฝูงรอบกาย เดินทางไกลแสนไกล
เหนื่อย และท้อ จะพักลงตรงไหนได้
ชีวิตที่เสียไป ได้อะไรมากลับคืน

( ดนตรี )

นับหนึ่งใหม่กลับเป็นศูนย์ นี่คือความจริง
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่หวัง หยุดพังทลายเมื่อชีพวาย
เหนื่อยใจและท้อใจ จะคิดให้วุ่นวายทำไม
ในเมื่อวันสุดท้าย ความตายคือความจริง

กิ่งใบ โอนอ่อน หรือปลิวตามแรงลม
เข้มแข็ง ไม่พอ อย่าฝืนลุกสู้ผจญ
จะหัก จะล้าง ให้คิดก่อนจะฟาดฟัน
เพราะสิ่งที่จะกระทำ จะนำพาให้วุ่นวาย

( ดนตรี )

นับหนึ่งใหม่กลับเป็นศูนย์ นี่คือความจริง
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่หวัง หยุดพังทลายเมื่อชีพวาย
เหนื่อยใจ ท้อใจ คิดให้วุ่นวายทำไม
ในเมื่อวันสุดท้าย ความตายคือความจริง

กิ่งใบ โอนอ่อน หรือปลิวตามแรงลม
เข้มแข็ง ไม่พอ อย่าฝืนลุกสู้ผจญ
จะหัก จะล้าง ให้คิดก่อนจะฟาดฟัน
ในเมื่อสิ่งที่จะทำ จะนำพาให้วุ่นวาย

จากฟ้ามาสู่ดิน เปลี่ยนแปลงชั่ววันคืน
ข้ามีเพื่อนฝูงรอบกาย เดินทางไกลแสนไกล
เหนื่อยและท้อ พักลงตรงไหนได้
ชีวิตที่เสียไป ความตายคือความจริง…


รูปภาพคอร์ด เดินทางไกล – เขียนไข และวานิช

คอร์ดเพลง เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดินทางไกล (คอร์ด)

เนื้อร้อง สาโรจน์ ยอดยิ่ง
ทำนอง สาโรจน์ ยอดยิ่ง
กีตาร์ สาโรจน์ ยอดยิ่ง
เดินทางไกล - เขียนไข และวานิช
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend