หน้าแรก » เบลล์ นิภาดา » คอร์ดเพลง กะ ok อยู่ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง กะ ok อยู่ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง : กะ ok อยู่ เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง กะ ok อยู่ - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบลล์ นิภาดา : กะ ok อยู่


โตบ่ต้องห่วงเฮาดอก
F#m 
อันใดกะพอเบิ่งออก 
 
 
Bm 
 
มีห
ยังกะบอกมาเ
ลย 
 
 
F#m 
 
Bm 
 
แค่คนเคยฮักกัน
F#m 
ถ้าหากเซาฮักกัน 
 
 
Bm 
 
มันกะเ
ป็นเรื่องธรรม
ดา 
 
 
F#m 
 
 

 
เฮ็ด
Em 
ตามหัวใจเจ้าของ
 
ตาม
F#m 
ที่สมองมั
Bm 
นสั่ง
 
บ่ต้อง
Em 
ลำบากใจ 
 
บ่ต้อง
F#m 
ให้ความหวัง
 
ถึงเ
ฮาสิเป็นจั่งใด๋กะซางทุกอย่างรับได้เส
มอ

 
อยู่ได้
อยู่ 
 
แต่บ่
F#m 
ฮู้สิอยู่เพื่อ
Bm 
ไผ
 
ยังหาย
ใจยังบ่ทันต
าย
 
เพียง
แค่เสียใจท่อ
นั้น 
 
 
 
กะบ่เป็นห
ยัง 
 
ถ้าหากเซา
F#m 
ฮักกะเข้าใจ
Bm 
กัน
 
เฮาสิพยาย
ามผ่านคืนและ
วัน
 
บ่ต้องสงส
าร.. 
 
ถึงใจสิเพกะโอเค
อยู่..


โตบ่ต้องห่วงเฮาดอก
อันใดกะพอเบิ่งออก
มีหยังกะบอกมาเลย
แค่คนเคยฮักกัน
ถ้าหากเซาฮักกัน
มันกะเป็นเรื่องธรรมดา

เฮ็ดตามหัวใจเจ้าของ
ตามที่สมองมันสั่ง
บ่ต้องลำบากใจ บ่ต้องให้ความหวัง
ถึงเฮาสิเป็นจั่งใด๋กะซางทุกอย่างรับได้เสมอ

อยู่ได้อยู่ แต่บ่ฮู้สิอยู่เพื่อไผ
ยังหายใจยังบ่ทันตาย
เพียงแค่เสียใจท่อนั้น
กะบ่เป็นหยัง ถ้าหากเซาฮักกะเข้าใจกัน
เฮาสิพยายามผ่านคืนและวัน
บ่ต้องสงสาร.. ถึงใจสิเพกะโอเคอยู่..


รูปภาพคอร์ด กะ ok อยู่ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง กะ ok อยู่ - เบลล์ นิภาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กะ ok อยู่ (คอร์ด)

ติดต่องานศิลปิน โทร. 086-8600272
กะ ok อยู่ - เบลล์ นิภาดา
 โฆษณา