คอร์ดเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง – NOKIA feat. NUTCHA

  
Text   

คอร์ดเพลง : แพ้เธอ แพ้ทาง NOKIA feat. NUTCHA

คอร์ดเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง - NOKIA feat. NUTCHA

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single NOKIA, NUTCHA : แพ้เธอ แพ้ทาง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | B | C#m | G#m |
INTRO | A | G#m | A | B |

E 
อยู่ไม่ได้เลย 
 
 
B 
อยู่ใกล้ ๆ เธอ
 
มัน
C#m 
เขินยังไงไ
G#m 
ม่รู้
 
ใจ
A 
มันสั่น ๆ หน้า
G#m 
มันแดง 
 
A 
ใจเต้นแรงเหลือเ
B 
กิน

 
E 
ยุดไม่ได้เลย 
 
B 
ยุดคิดถึงเธอ
C#m 
ฝันถึงเธอทุก
G#m 
คืน
 
ยังล
A 
ะเมอ 
 
แม้
G#m 
ตอนตื่น
A 
ฝืนไม่ให้คิดถึงไม่ไ
B 
ด้เลย..

 
โอ้
C#m 
เธอ.. 
 
จะน่า
G#m 
รักไปไหน
A 
ใจของฉันละลายแ
B 
ล้ว..

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
B 
พ้ทาง
 
ฉัน
C#m 
แพ้ทุกอย่าง 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
 
ได้ร
A 
อยยิ้ม 
 
จาก
G#m 
สายตาเธอ
 
อ่อน
A 
แอทุกทีที่เ
B 
จอ

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
 
B 
แพ้ใจ
 
ทนไ
C#m 
ม่ไหว 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
A 
ขอร้องเธอ 
 
สง
G#m 
สารฉันที
 
น่า
A 
รักให้น้อยกว่านี้ได้ไ
B 
หม..
 
ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว
 

INSTRU | E | B |

 
E 
ธอไม่ใช่กาแฟ 
 
แต่มัน
B 
ทำฉันให้ใจสั่น
C#m 
เธอไม่ใช่แผ่นดิน 
 
แต่มัน
G#m 
ทำฉันไหวหวั่น
 
คิด
A 
ถึงก็มีแต่เธอ 
 
ไป
G#m 
ไหนก็มีแต่เธอ
 
A 
พ้อถึงเธอทั้ง
B 
วัน

 
เธอ
E 
ทำให้ฉันบ้าบ้อ 
 
ร้อน
B 
รนทุกครั้งที่รอ
C#m 
มีแค่เธอคนเดียว 
 
แค่กับ
G#m 
เธอคนเดียวก็พอ
 
แค่เ
A 
ธอที่ฉันต้องการ 
 
คน
G#m 
ไหนไม่เคยต้องการ
 
ฉันรั
A 
กเธอจะตายแ
B 
ล้ว..

 
โอ้
C#m 
เธอ.. 
 
จะน่า
G#m 
รักไปไหน
A 
ใจของฉันละลายแ
B 
ล้ว..

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
B 
พ้ทาง
 
ฉัน
C#m 
แพ้ทุกอย่าง 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
 
ได้ร
A 
อยยิ้ม 
 
จาก
G#m 
สายตาเธอ
 
อ่อน
A 
แอทุกทีที่เ
B 
จอ

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
 
B 
แพ้ใจ
 
ทนไ
C#m 
ม่ไหว 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
A 
ขอร้องเธอ 
 
สง
G#m 
สารฉันที
 
น่า
A 
รักให้น้อยกว่านี้ได้ไ
B 
หม..
 
ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว..
 

INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | B |

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
B 
พ้ทาง
 
ฉัน
C#m 
แพ้ทุกอย่าง 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
 
ได้ร
A 
อยยิ้ม 
 
จาก
G#m 
สายตาเธอ
 
อ่อน
A 
แอทุกทีที่เ
B 
จอ

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
 
B 
แพ้ใจ
 
ทนไ
C#m 
ม่ไหว 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
A 
ขอร้องเธอ 
 
สง
G#m 
สารฉันที
 
น่า
A 
รักให้น้อยกว่านี้ได้ไ
B 
หม..

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
B 
พ้ทาง
 
ฉัน
C#m 
แพ้ทุกอย่าง 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
 
ได้ร
A 
อยยิ้ม 
 
จาก
G#m 
สายตาเธอ
 
อ่อน
A 
แอทุกทีที่เ
B 
จอ

 
บอกตรง ๆ ว่าแ
E 
พ้เธอ 
 
 
B 
แพ้ใจ
 
ทนไ
C#m 
ม่ไหว 
 
แล้ว
G#m 
ตอนนี้
A 
ขอร้องเธอ 
 
สง
G#m 
สารฉันที
 
น่า
A 
รักให้น้อยกว่านี้ได้ไ
B 
หม..
 
ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว…
 

OUTRO | E | B | C#m | G#m |
OUTRO | A | G#m | A | B | B | E | E |


อยู่ไม่ได้เลย อยู่ใกล้ ๆ เธอ
มันเขินยังไงไม่รู้
ใจมันสั่น ๆ หน้ามันแดง ๆ
ใจเต้นแรงเหลือเกิน

หยุดไม่ได้เลย หยุดคิดถึงเธอ
ฝันถึงเธอทุกคืน
ยังละเมอ แม้ตอนตื่น
ฝืนไม่ให้คิดถึงไม่ได้เลย..

โอ้เธอ.. จะน่ารักไปไหน
ใจของฉันละลายแล้ว..

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ทาง
ฉันแพ้ทุกอย่าง..แล้วตอนนี้
ได้รอยยิ้ม..จากสายตาเธอ
อ่อนแอทุกทีที่เจอเธอ

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ใจ
ทนไม่ไหว..แล้วตอนนี้
ขอร้องเธอ.. สงสารฉันที
น่ารักให้น้อยกว่านี้ได้ไหม..
ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว

( ดนตรี )

เธอไม่ใช่กาแฟ แต่มันทำฉันให้ใจสั่น
เธอไม่ใช่แผ่นดิน แต่มันทำฉันไหวหวั่น
คิดถึงก็มีแต่เธอ ไปไหนก็มีแต่เธอ
เพ้อถึงเธอทั้งวัน

เธอทำให้ฉันบ้าบ้อ ร้อนรนทุกครั้งที่รอ
มีแค่เธอคนเดียว แค่กับเธอคนเดียวก็พอ
แค่เธอที่ฉันต้องการ คนไหนไม่เคยต้องการ
ฉันรักเธอจะตายแล้ว..

โอ้เธอ.. จะน่ารักไปไหน
ใจของฉันละลายแล้ว..

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ทาง
ฉันแพ้ทุกอย่าง..แล้วตอนนี้
ได้รอยยิ้ม..จากสายตาเธอ
อ่อนแอทุกทีที่เจอเธอ

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ใจ
ทนไม่ไหว..แล้วตอนนี้
ขอร้องเธอ.. สงสารฉันที
น่ารักให้น้อยกว่านี้ได้ไหม..
ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว..

( ดนตรี )

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ทาง
ฉันแพ้ทุกอย่าง..แล้วตอนนี้
ได้รอยยิ้ม..จากสายตาเธอ
อ่อนแอทุกทีที่เจอเธอ

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ใจ
ทนไม่ไหว..แล้วตอนนี้
ขอร้องเธอ.. สงสารฉันที
น่ารักให้น้อยกว่านี้ได้ไหม..

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ทาง
ฉันแพ้ทุกอย่าง..แล้วตอนนี้
ได้รอยยิ้ม..จากสายตาเธอ
อ่อนแอทุกทีที่เจอเธอ

บอกตรง ๆ ว่าแพ้เธอ แพ้ใจ
ทนไม่ไหว..แล้วตอนนี้
ขอร้องเธอ.. สงสารฉันที
น่ารักให้น้อยกว่านี้ได้ไหม..
ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว..


รูปภาพคอร์ด แพ้เธอ แพ้ทาง – NOKIA feat. NUTCHA

คอร์ดเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง - NOKIA feat. NUTCHA

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แพ้เธอ แพ้ทาง (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ทินกฤต ศรีวัง
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานแสดง 083-181-7805
แพ้เธอ แพ้ทาง - NOKIA feat. NUTCHA
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend