คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ – เปรม ศุภวิทย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ถืกถิ่มแหน่แม้ เปรม ศุภวิทย์

คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ - เปรม ศุภวิทย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เปรม ศุภวิทย์ : ถืกถิ่มแหน่แม้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |

Dm 
เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว 
 
อ้ายเข้าใ
Bb 
จดี
 
ว่าค
Dm 
วามเสียใจที่
C 
มี 
 
มันหล
F 
ายส่ำใด๋
 
ถืก
Bb 
คนที่อ้ายฮักห
C 
ลาย 
 
ถิ่ม
Am 
อ้ายไปมี
Dm 
ผู้ใหม่
 
Bb 
วามเสียใจของอ้าย 
 
เจ้าคงบ่เข้า
C 
ใจ.. 
 
โฮ..

 
ให้เขาถิ่มแหน่
F 
แม้ 
 
ให้เขาถิ่มแหน่
Am 
แม้
 
เจ้า
Dm 
จั่งสิเข้าใจ
Am 
อ้าย
 
ให้
Bb 
เจ้าเจ็บช้ำ 
 
ทุ
Am 
รนทุราย
 
คือมื้อ
Gm 
นั้นที่เจ้าถิ่มอ้าย
C 
ไป
 
ให้เขาถิ่มเขา
F 
ป๋า 
 
ให้เขามีคนใ
Am 
หม่
 
ให้เจ้าเสีย
Dm 
ใจกว่าอ้ายแห
Am 
น่หล่า
 
ให้
Bb 
เขานอกใจให้เจ้านั้น
Am 
มีน้ำตา
Gm 
ก่อนอ้ายสิจาก
C 
ลา 
 
อ้ายขอ
F 
ส่ำนี้

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | C |

Am 
เจ็บ.. 
 
อยู่เด้อ
Dm 
คนดี
 
ที่มื้อ
Bb 
นี้ 
 
เจ้ามาถิ่มอ้า
C 
ยไป..โฮ้ว.. 
 
ฮูวว์

 
ให้เขาถิ่มแหน่
F 
แม้ 
 
ให้เขาถิ่มแหน่
Am 
แม้
 
เจ้า
Dm 
จั่งสิเข้าใจ
Am 
อ้าย
 
ให้
Bb 
เจ้าเจ็บช้ำ 
 
ทุ
Am 
รนทุราย
 
คือมื้อ
Gm 
นั้นที่เจ้าถิ่มอ้าย
C 
ไป
 
ให้เขาถิ่มเขา
F 
ป๋า 
 
ให้เขามีคนใ
Am 
หม่
 
ให้เจ้าเสีย
Dm 
ใจกว่าอ้ายแห
Am 
น่หล่า
 
ให้
Bb 
เขานอกใจให้เจ้านั้น
Am 
มีน้ำตา
Gm 
ก่อนอ้ายสิจาก
C 
ลา 
 
อ้ายขอ
F 
ส่ำนี้

 
ให้
Bb 
เขานอกใจให้เจ้านั้น
Am 
มีน้ำตา
Gm 
ก่อนอ้ายสิจาก
C 
ลา 
 
อ้ายขอ
F 
ส่ำนี้

Gm 
ฮู้วว.. 
 
 
C 
ฮ้าา.. 
 
 
F 
ฮู้วว์..


เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว อ้ายเข้าใจดี
ว่าความเสียใจที่มี มันหลายส่ำใด๋
ถืกคนที่อ้ายฮักหลาย ถิ่มอ้ายไปมีผู้ใหม่
ความเสียใจของอ้าย เจ้าคงบ่เข้าใจ.. โฮ..

ให้เขาถิ่มแหน่แม้ ให้เขาถิ่มแหน่แม้
เจ้าจั่งสิเข้าใจอ้าย
ให้เจ้าเจ็บช้ำ ทุรนทุราย
คือมื้อนั้นที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
ให้เขาถิ่มเขาป๋า ให้เขามีคนใหม่
ให้เจ้าเสียใจกว่าอ้ายแหน่หล่า
ให้เขานอกใจให้เจ้านั้นมีน้ำตา
ก่อนอ้ายสิจากลา อ้ายขอส่ำนี้

( ดนตรี )

เจ็บ.. อยู่เด้อคนดี
ที่มื้อนี้ เจ้ามาถิ่มอ้ายไป..โฮ้ว.. ฮูวว์

ให้เขาถิ่มแหน่แม้ ให้เขาถิ่มแหน่แม้
เจ้าจั่งสิเข้าใจอ้าย
ให้เจ้าเจ็บช้ำ ทุรนทุราย
คือมื้อนั้นที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
ให้เขาถิ่มเขาป๋า ให้เขามีคนใหม่
ให้เจ้าเสียใจกว่าอ้ายแหน่หล่า
ให้เขานอกใจให้เจ้านั้นมีน้ำตา
ก่อนอ้ายสิจากลา อ้ายขอส่ำนี้

ให้เขานอกใจให้เจ้านั้นมีน้ำตา
ก่อนอ้ายสิจากลา อ้ายขอส่ำนี้

ฮู้วว.. ฮ้าา.. ฮู้วว์..


รูปภาพคอร์ด ถืกถิ่มแหน่แม้ – เปรม ศุภวิทย์

คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ - เปรม ศุภวิทย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ (คอร์ด)

คำร้อง : สุทธิพงษ์ ต้นพรม
เรียบเรียง : SAM VOLACHITH INTHARAPHITHAK
ติดต่องาน : ‭087-032-7548‬ / 081-711-1059
คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ - เปรม ศุภวิทย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend