หน้าแรก » เปรม ศุภวิทย์ » คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ – เปรม ศุภวิทย์

คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ – เปรม ศุภวิทย์

คอร์ดเพลง : ถืกถิ่มแหน่แม้ เปรม ศุภวิทย์

คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ - เปรม ศุภวิทย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เปรม ศุภวิทย์ : ถืกถิ่มแหน่แม้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |

Dm 
เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว 
 
อ้ายเข้าใ
Bb 
จดี
 
ว่าค
Dm 
วามเสียใจที่
มี 
 
มันหล
ายส่ำใด๋
 
ถืก
Bb 
คนที่อ้ายฮักห
ลาย 
 
ถิ่ม
Am 
อ้ายไปมี
Dm 
ผู้ใหม่
 
Bb 
วามเสียใจของอ้าย 
 
เจ้าคงบ่เข้า
ใจ.. 
 
โฮ..

 
ให้เขาถิ่มแหน่
แม้ 
 
ให้เขาถิ่มแหน่
Am 
แม้
 
เจ้า
Dm 
จั่งสิเข้าใจ
Am 
อ้าย
 
ให้
Bb 
เจ้าเจ็บช้ำ 
 
ทุ
Am 
รนทุราย
 
คือมื้อ
Gm 
นั้นที่เจ้าถิ่มอ้าย
ไป
 
ให้เขาถิ่มเขา
ป๋า 
 
ให้เขามีคนใ
Am 
หม่
 
ให้เจ้าเสีย
Dm 
ใจกว่าอ้ายแห
Am 
น่หล่า
 
ให้
Bb 
เขานอกใจให้เจ้านั้น
Am 
มีน้ำตา
Gm 
ก่อนอ้ายสิจาก
ลา 
 
อ้ายขอ
ส่ำนี้

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | C |

Am 
เจ็บ.. 
 
อยู่เด้อ
Dm 
คนดี
 
ที่มื้อ
Bb 
นี้ 
 
เจ้ามาถิ่มอ้า
ยไป..โฮ้ว.. 
 
ฮูวว์

 
ให้เขาถิ่มแหน่
แม้ 
 
ให้เขาถิ่มแหน่
Am 
แม้
 
เจ้า
Dm 
จั่งสิเข้าใจ
Am 
อ้าย
 
ให้
Bb 
เจ้าเจ็บช้ำ 
 
ทุ
Am 
รนทุราย
 
คือมื้อ
Gm 
นั้นที่เจ้าถิ่มอ้าย
ไป
 
ให้เขาถิ่มเขา
ป๋า 
 
ให้เขามีคนใ
Am 
หม่
 
ให้เจ้าเสีย
Dm 
ใจกว่าอ้ายแห
Am 
น่หล่า
 
ให้
Bb 
เขานอกใจให้เจ้านั้น
Am 
มีน้ำตา
Gm 
ก่อนอ้ายสิจาก
ลา 
 
อ้ายขอ
ส่ำนี้

 
ให้
Bb 
เขานอกใจให้เจ้านั้น
Am 
มีน้ำตา
Gm 
ก่อนอ้ายสิจาก
ลา 
 
อ้ายขอ
ส่ำนี้

Gm 
ฮู้วว.. 
 
 
ฮ้าา.. 
 
 
ฮู้วว์..


เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว อ้ายเข้าใจดี
ว่าความเสียใจที่มี มันหลายส่ำใด๋
ถืกคนที่อ้ายฮักหลาย ถิ่มอ้ายไปมีผู้ใหม่
ความเสียใจของอ้าย เจ้าคงบ่เข้าใจ.. โฮ..

ให้เขาถิ่มแหน่แม้ ให้เขาถิ่มแหน่แม้
เจ้าจั่งสิเข้าใจอ้าย
ให้เจ้าเจ็บช้ำ ทุรนทุราย
คือมื้อนั้นที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
ให้เขาถิ่มเขาป๋า ให้เขามีคนใหม่
ให้เจ้าเสียใจกว่าอ้ายแหน่หล่า
ให้เขานอกใจให้เจ้านั้นมีน้ำตา
ก่อนอ้ายสิจากลา อ้ายขอส่ำนี้

( ดนตรี )

เจ็บ.. อยู่เด้อคนดี
ที่มื้อนี้ เจ้ามาถิ่มอ้ายไป..โฮ้ว.. ฮูวว์

ให้เขาถิ่มแหน่แม้ ให้เขาถิ่มแหน่แม้
เจ้าจั่งสิเข้าใจอ้าย
ให้เจ้าเจ็บช้ำ ทุรนทุราย
คือมื้อนั้นที่เจ้าถิ่มอ้ายไป
ให้เขาถิ่มเขาป๋า ให้เขามีคนใหม่
ให้เจ้าเสียใจกว่าอ้ายแหน่หล่า
ให้เขานอกใจให้เจ้านั้นมีน้ำตา
ก่อนอ้ายสิจากลา อ้ายขอส่ำนี้

ให้เขานอกใจให้เจ้านั้นมีน้ำตา
ก่อนอ้ายสิจากลา อ้ายขอส่ำนี้

ฮู้วว.. ฮ้าา.. ฮู้วว์..


รูปภาพคอร์ด ถืกถิ่มแหน่แม้ – เปรม ศุภวิทย์

คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ - เปรม ศุภวิทย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ (คอร์ด)

คำร้อง : สุทธิพงษ์ ต้นพรม
เรียบเรียง : SAM VOLACHITH INTHARAPHITHAK
ติดต่องาน : ‭087-032-7548‬ / 081-711-1059
คอร์ดเพลง ถืกถิ่มแหน่แม้ - เปรม ศุภวิทย์
 โฆษณา