คอร์ดเพลง ไม่คิด – No NaraNo

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่คิด No NaraNo

คอร์ดเพลง ไม่คิด - No NaraNo

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single No NaraNo : ไม่คิด

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่คิด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C Em | Am G |
INTRO | F Em | Dm G |

C 
อยู่คนเดียวมานานหลาย
Em 
ปี
 
ก็ไม่
Am 
คิดจะมีใครใ
G 
หม่
 
เพราะว่าหัว
F 
ใจ 
 
ยังรั
Em 
กใคร
 
คนที่
Dm 
ทำให้เราตั้งเจ็บ
G 
ช้ำ

 
C 
จ็บจนไม่อยากรัก
Em 
ใคร
 
อยู่แบบ
Am 
นี้ 
 
ก็ดีเหมือน
G 
กัน
 
ไม่ต้องเสีย
F 
ใจ 
 
ไม่ต้อง
Em 
ทะเลาะกัน
 
อาจจะเ
Dm 
หงาบางครั้งก็ย
G 
อม

 
แต่ในวัน
F 
นี้ 
 
เห็น
Em 
เธอกลับมา
 
พร้อมน้ำ
Dm 
ตาบอกว่าเสี
C 
ยใจ
 
ที่เธอ
F 
ทิ้งฉัน 
 
Em 
ห้ร้องไห้
 
อยากจะ
Dm 
ขอได้ไหม 
 
กลับมาเหมือนเ
G 
ดิม

 
ตอนทิ้งฉันไปมีเ
C 
ขา
 
ทำไมเธอ
Em 
เองไม่ได้
Am 
คิด
 
แต่
G 
พึ่งมารู้สึก
F 
ผิด
 
ก็ตอนที่เ
G 
ขาทิ้งเธ
C 
อไป
 
ฉันไม่ได้เป็นสิ่งข
F 
องที่เธอซื้อ
 
ทิ้งไว้
Em 
นานก็กลับมาใ
Am 
ช้ใหม่
 
ถ้าเธอจะ
Dm 
ทิ้งกันแล้วก็ไป
 
อย่ากลับมาใ
F 
ช้คนเดิมได้ไ
G 
หม
 
มันไม่
C 
ดี.. 
 
 
G 

C 
จมอยู่กับความเสีย
Em 
ใจ
 
ต้องทน
Am 
ฝืนข้ามมันให้ไ
G 
ด้
 
และเว
F 
ลา 
 
ก็
Em 
ผ่านพ้นไป
 
กับการ
Dm 
ใช้ชีวิตคนเ
G 
ดียว

 
แต่ในวัน
F 
นี้ 
 
เห็น
Em 
เธอกลับมา
 
พร้อมน้ำ
Dm 
ตาบอกว่าเสี
C 
ยใจ
 
ที่เธอ
F 
ทิ้งฉัน 
 
Em 
ห้ร้องไห้
 
อยากจะ
Dm 
ขอได้ไหม 
 
กลับมาเหมือนเ
G 
ดิม

 
ตอนทิ้งฉันไปมีเ
C 
ขา
 
ทำไมเธอ
Em 
เองไม่ได้
Am 
คิด
 
แต่
G 
พึ่งมารู้สึก
F 
ผิด
 
ก็ตอนที่เ
G 
ขาทิ้งเธ
C 
อไป
 
ฉันไม่ได้เป็นสิ่งข
F 
องที่เธอซื้อ
 
ทิ้งไว้
Em 
นานก็กลับมาใ
Am 
ช้ใหม่
 
ถ้าเธอจะ
Dm 
ทิ้งกันแล้วก็ไป
 
อย่ากลับมาใ
F 
ช้คนเดิมได้ไ
G 
หม
 
มันไม่
C 
ดี

INSTRU | F | Em | F | C |
INSTRU | F | Em Am | Bb | G |

 
แต่ในวัน
F 
นี้ 
 
เห็น
Em 
เธอกลับมา
 
พร้อมน้ำ
Dm 
ตาบอกว่าเสี
C 
ยใจ
 
ที่เธอ
F 
ทิ้งฉัน 
 
Em 
ห้ร้องไห้
 
อยากจะ
Dm 
ขอได้ไหม 
 
กลับมาเหมือนเ
G 
ดิม

 
ตอนทิ้งฉันไปมีเ
C 
ขา
 
ทำไมเธอ
Em 
เองไม่ได้
Am 
คิด
 
แต่
G 
พึ่งมารู้สึก
F 
ผิด
 
ก็ตอนที่เ
G 
ขาทิ้งเธ
C 
อไป
 
ฉันไม่ได้เป็นสิ่งข
F 
องที่เธอซื้อ
 
ทิ้งไว้
Em 
นานก็กลับมาใ
Am 
ช้ใหม่
 
ถ้าเธอจะ
Dm 
ทิ้งกันแล้วก็ไป
 
อย่ากลับมาใ
F 
ช้คนเดิมได้ไ
G 
หม
 
มันไม่
C 
ดี

 
ถ้าเธอจะ
Dm 
ทิ้งกันแล้วก็ไป
 
อย่ากลับมา
F 
ใช้คนเดิมได้ไ
G 
หม
 
ฉันไม่เอา.
C 
..


อยู่คนเดียวมานานหลายปี
ก็ไม่คิดจะมีใครใหม่
เพราะว่าหัวใจ ยังรักใคร
คนที่ทำให้เราตั้งเจ็บช้ำ

เจ็บจนไม่อยากรักใคร
อยู่แบบนี้ ก็ดีเหมือนกัน
ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องทะเลาะกัน
อาจจะเหงาบางครั้งก็ยอม

แต่ในวันนี้ เห็นเธอกลับมา
พร้อมน้ำตาบอกว่าเสียใจ
ที่เธอทิ้งฉัน ให้ร้องไห้
อยากจะขอได้ไหม กลับมาเหมือนเดิม

ตอนทิ้งฉันไปมีเขา
ทำไมเธอเองไม่ได้คิด
แต่พึ่งมารู้สึกผิด
ก็ตอนที่เขาทิ้งเธอไป
ฉันไม่ได้เป็นสิ่งของที่เธอซื้อ
ทิ้งไว้นานก็กลับมาใช้ใหม่
ถ้าเธอจะทิ้งกันแล้วก็ไป
อย่ากลับมาใช้คนเดิมได้ไหม
มันไม่ดี..

จมอยู่กับความเสียใจ
ต้องทนฝืนข้ามมันให้ได้
และเวลา ก็ผ่านพ้นไป
กับการใช้ชีวิตคนเดียว

แต่ในวันนี้ เห็นเธอกลับมา
พร้อมน้ำตาบอกว่าเสียใจ
ที่เธอทิ้งฉัน ให้ร้องไห้
อยากจะขอได้ไหม กลับมาเหมือนเดิม

ตอนทิ้งฉันไปมีเขา
ทำไมเธอเองไม่ได้คิด
แต่พึ่งมารู้สึกผิด
ก็ตอนที่เขาทิ้งเธอไป
ฉันไม่ได้เป็นสิ่งของที่เธอซื้อ
ทิ้งไว้นานก็กลับมาใช้ใหม่
ถ้าเธอจะทิ้งกันแล้วก็ไป
อย่ากลับมาใช้คนเดิมได้ไหม
มันไม่ดี

( ดนตรี )

แต่ในวันนี้ เห็นเธอกลับมา
พร้อมน้ำตาบอกว่าเสียใจ
ที่เธอทิ้งฉัน ให้ร้องไห้
อยากจะขอได้ไหม กลับมาเหมือนเดิม

ตอนทิ้งฉันไปมีเขา
ทำไมเธอเองไม่ได้คิด
แต่พึ่งมารู้สึกผิด
ก็ตอนที่เขาทิ้งเธอไป
ฉันไม่ได้เป็นสิ่งของที่เธอซื้อ
ทิ้งไว้นานก็กลับมาใช้ใหม่
ถ้าเธอจะทิ้งกันแล้วก็ไป
อย่ากลับมาใช้คนเดิมได้ไหม
มันไม่ดี

ถ้าเธอจะทิ้งกันแล้วก็ไป
อย่ากลับมาใช้คนเดิมได้ไหม
ฉันไม่เอา…


รูปภาพคอร์ด ไม่คิด – No NaraNo

คอร์ดเพลง ไม่คิด - No NaraNo

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่คิด (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : อิสระพงษ์ รักชาติ
เรียบเรียง : คณะยิวตุ๊กกั้ง (Nara studio Team)
ติดต่องานโทร 063-256 4469
ไม่คิด - No NaraNo
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend