คอร์ดเพลง คนธรรมดา – คิงคัฟ

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนธรรมดา คิงคัฟ

คอร์ดเพลง คนธรรมดา - คิงคัฟ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คิงคัฟ : คนธรรมดา


INTRO | Ebmaj7 | Dm7 | Cm7 | F |

Ebmaj7 
ก็แค่ผู้ชายคนนึง 
 
ที่รัก
Dm7 
เธอไปหมดทั้งใจ
Cm7 
แม้ว่าเธอไม่เคย 
 
จะรั
Bb 
กกัน
Ebmaj7 
ก็หวังลึก ๆ ว่าสักวันนึงเธอจะ
Dm7 
มองมาห
Gm7 
ากัน
 
แต่ติดที่
Cm7 
ฉันมันไม่ใช่คนที่อยู่ใน
F 
ใจ..
 
ขอ
Cm7 
งเธอ…

 
คนคน
Dm7 
นั้นเธอบอกกับฉัน
 
ว่าเขาช่างดีแสนดีแส
Cm7 
นดี
 
ฉันเทียบไม่ได้เ
F 
ลย..

 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายธรรมดา
 
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบน
Dm7 
ฟ้า
 
เหมือนเทวดาของเธอ
 
 
ที่แส
Cm7 
นดีเลิศเลอ 
 
 
F 
ในสายตาใคร 
 
 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
 
มีความรักความคิดถึงให้
Dm7 
เธอมากจนล้
Gsus4 
นใจ 
 
 
G 
 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ
 
แต่มันก็
F 
ยังสู้คนในใจของเธอไม่ไ
Bb 
ด้เลย 
 
 
F 

Ebmaj7 
มันก็อาจจะจริงที่ฉันไม่
Dm7 
ดีสักเท่าไหร่
 
แต่
Cm7 
มันไม่เคยรักใคร 
 
นอกจา
Bb 
กเธอ
Ebmaj7 
ก็ภาวนาในใจ 
 
ว่าสัก
Dm7 
วันเธอจะเห็
Gsus4 
นใจ 
 
 
G 
 
แต่ลืม
Cm7 
ไปว่าฉันไม่
Bb 
ใช่คนคน
F 
นั้น
 
ของ
Cm7 
เธอ…

 
คนคน
Dm7 
นั้นเธอบอกกับฉัน
 
ว่าเขาช่างดีแสนดีแส
Cm7 
นดี
 
ฉันเทียบไม่ได้เ
F 
ลย..

INSTRU | Ebmaj7 | Dm7 Gm7 | Cm7 | F |

 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายธรรมดา
 
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบน
Dm7 
ฟ้า
 
เหมือนเทวดาของเธอ
 
 
ที่แส
Cm7 
นดีเลิศเลอ 
 
 
F 
ในสายตาใคร 
 
 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
 
มีความรักความคิดถึงให้
Dm7 
เธอมากจนล้
Gsus4 
นใจ 
 
 
G 
 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ 
 
F 
ฮ้วว…

 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายธรรมดา
 
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบน
Dm7 
ฟ้า
 
เหมือนเทวดาของเธอ
 
 
ที่แส
Cm7 
นดีเลิศเลอ 
 
 
F 
ในสายตาใคร 
 
 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
 
มีความรักความคิดถึงให้
Dm7 
เธอมากจนล้
Gsus4 
นใจ 
 
 
G 
 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ
 
แต่มันก็
F 
ยังสู้คนในใจของเธอไม่ไ
Bb 
ด้เลย

 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ..
 
สุดท้ายก็
F 
ยังสู้คนในใจ.. 
 
ของเธอไม่ไ
Bb 
ด้เลย…


ก็แค่ผู้ชายคนนึง ที่รักเธอไปหมดทั้งใจ
แม้ว่าเธอไม่เคย จะรักกัน
ก็หวังลึก ๆ ว่าสักวันนึงเธอจะมองมาหากัน
แต่ติดที่ฉันมันไม่ใช่คนที่อยู่ในใจ.. ของเธอ

คนคนนั้นเธอบอกกับฉัน
ว่าเขาช่างดีแสนดีแสนดี
ฉันเทียบไม่ได้เลย..

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ
แต่มันก็ยังสู้คนในใจของเธอไม่ได้เลย

มันก็อาจจะจริงที่ฉันไม่ดีสักเท่าไหร่
แต่มันไม่เคยรักใคร นอกจากเธอ
ก็ภาวนาในใจว่าสักวันเธอจะเห็นใจ
แต่ลืมไปว่าฉันไม่ใช่คนคนนั้น ของเธอ

คนคนนั้นเธอบอกกับฉัน
ว่าเขาช่างดีแสนดีแสนดี
ฉันเทียบไม่ได้เลย..

( ดนตรี )

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ
แต่มันก็ยังสู้คนในใจของเธอไม่ได้เลย

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ โฮ้วว…

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ
แต่มันก็ยังสู้คนในใจของเธอไม่ได้เลย

ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ..
สุดท้ายก็ยังสู้คนในใจ.. ของเธอไม่ได้เลย…


รูปภาพคอร์ด คนธรรมดา – คิงคัฟ

คอร์ดเพลง คนธรรมดา - คิงคัฟ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนธรรมดา (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : ต้อบ ศิริโรจน์
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ / อานนท์ เชื้อบุญมา
คนธรรมดา - คิงคัฟ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend