หน้าแรก » คิงคัฟ » คอร์ดเพลง คนธรรมดา – คิงคัฟ

คอร์ดเพลง คนธรรมดา – คิงคัฟ

คอร์ดเพลง : คนธรรมดา คิงคัฟ

คอร์ดเพลง คนธรรมดา - คิงคัฟ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single คิงคัฟ : คนธรรมดา


INTRO | Ebmaj7 | Dm7 | Cm7 | F |

Ebmaj7 
ก็แค่ผู้ชายคนนึง 
 
ที่รัก
Dm7 
เธอไปหมดทั้งใจ
Cm7 
แม้ว่าเธอไม่เคย 
 
จะรั
Bb 
กกัน
Ebmaj7 
ก็หวังลึก ๆ ว่าสักวันนึงเธอจะ
Dm7 
มองมาห
Gm7 
ากัน
 
แต่ติดที่
Cm7 
ฉันมันไม่ใช่คนที่อยู่ใน
ใจ..
 
ขอ
Cm7 
งเธอ…

 
คนคน
Dm7 
นั้นเธอบอกกับฉัน
 
ว่าเขาช่างดีแสนดีแส
Cm7 
นดี
 
ฉันเทียบไม่ได้เ
ลย..

 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายธรรมดา
 
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบน
Dm7 
ฟ้า
 
เหมือนเทวดาของเธอ
 
 
ที่แส
Cm7 
นดีเลิศเลอ 
 
 
ในสายตาใคร 
 
 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
 
มีความรักความคิดถึงให้
Dm7 
เธอมากจนล้
Gsus4 
นใจ 
 
 
 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ
 
แต่มันก็
ยังสู้คนในใจของเธอไม่ไ
Bb 
ด้เลย 
 
 

Ebmaj7 
มันก็อาจจะจริงที่ฉันไม่
Dm7 
ดีสักเท่าไหร่
 
แต่
Cm7 
มันไม่เคยรักใคร 
 
นอกจา
Bb 
กเธอ
Ebmaj7 
ก็ภาวนาในใจ 
 
ว่าสัก
Dm7 
วันเธอจะเห็
Gsus4 
นใจ 
 
 
 
แต่ลืม
Cm7 
ไปว่าฉันไม่
Bb 
ใช่คนคน
นั้น
 
ของ
Cm7 
เธอ…

 
คนคน
Dm7 
นั้นเธอบอกกับฉัน
 
ว่าเขาช่างดีแสนดีแส
Cm7 
นดี
 
ฉันเทียบไม่ได้เ
ลย..

INSTRU | Ebmaj7 | Dm7 Gm7 | Cm7 | F |

 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายธรรมดา
 
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบน
Dm7 
ฟ้า
 
เหมือนเทวดาของเธอ
 
 
ที่แส
Cm7 
นดีเลิศเลอ 
 
 
ในสายตาใคร 
 
 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
 
มีความรักความคิดถึงให้
Dm7 
เธอมากจนล้
Gsus4 
นใจ 
 
 
 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ 
 
ฮ้วว…

 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายธรรมดา
 
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบน
Dm7 
ฟ้า
 
เหมือนเทวดาของเธอ
 
 
ที่แส
Cm7 
นดีเลิศเลอ 
 
 
ในสายตาใคร 
 
 
ก็แค่ผู้
Ebmaj7 
ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
 
มีความรักความคิดถึงให้
Dm7 
เธอมากจนล้
Gsus4 
นใจ 
 
 
 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ
 
แต่มันก็
ยังสู้คนในใจของเธอไม่ไ
Bb 
ด้เลย

 
ฉันให้
Cm7 
เธอไปหมดทั้งใจ..
 
สุดท้ายก็
ยังสู้คนในใจ.. 
 
ของเธอไม่ไ
Bb 
ด้เลย…


ก็แค่ผู้ชายคนนึง ที่รักเธอไปหมดทั้งใจ
แม้ว่าเธอไม่เคย จะรักกัน
ก็หวังลึก ๆ ว่าสักวันนึงเธอจะมองมาหากัน
แต่ติดที่ฉันมันไม่ใช่คนที่อยู่ในใจ.. ของเธอ

คนคนนั้นเธอบอกกับฉัน
ว่าเขาช่างดีแสนดีแสนดี
ฉันเทียบไม่ได้เลย..

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ
แต่มันก็ยังสู้คนในใจของเธอไม่ได้เลย

มันก็อาจจะจริงที่ฉันไม่ดีสักเท่าไหร่
แต่มันไม่เคยรักใคร นอกจากเธอ
ก็ภาวนาในใจว่าสักวันเธอจะเห็นใจ
แต่ลืมไปว่าฉันไม่ใช่คนคนนั้น ของเธอ

คนคนนั้นเธอบอกกับฉัน
ว่าเขาช่างดีแสนดีแสนดี
ฉันเทียบไม่ได้เลย..

( ดนตรี )

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ
แต่มันก็ยังสู้คนในใจของเธอไม่ได้เลย

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ โฮ้วว…

ก็แค่ผู้ชายธรรมดา
ที่เดินบนดินไม่ได้บินบนฟ้า
เหมือนเทวดาของเธอ
ที่แสนดีเลิศเลอ ในสายตาใคร ๆ
ก็แค่ผู้ชายทรงโจรเซอร์ ๆ คนนึง
มีความรักความคิดถึงให้เธอมากจนล้นใจ
ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ
แต่มันก็ยังสู้คนในใจของเธอไม่ได้เลย

ฉันให้เธอไปหมดทั้งใจ..
สุดท้ายก็ยังสู้คนในใจ.. ของเธอไม่ได้เลย…


รูปภาพคอร์ด คนธรรมดา – คิงคัฟ

คอร์ดเพลง คนธรรมดา - คิงคัฟ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนธรรมดา (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : ต้อบ ศิริโรจน์
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ / อานนท์ เชื้อบุญมา
คนธรรมดา - คิงคัฟ
 โฆษณา