คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี – ท๊อปเปอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผู้ชมที่ดี ท๊อปเปอร์

คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี - ท๊อปเปอร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ท๊อปเปอร์ : ผู้ชมที่ดี


INTRO | F#m E | D A | F#m E | D |
INTRO | F#m E | D C#m | F#m E | D E | E |

 
แต่
F#m 
กี้กะหลงคิดว่า 
 
แต่เฮาฮั
E 
กกันดี 
 
แต่มามื้อ
D 
นี้เริ่มสิบ่แน่
A 
ใจ
 
สิบ่มี
F#m 
ไผเข้ามา 
 
ดอกคั่นเจ้า
E 
บ่มีใจ
 
แชทหา
D 
กันยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่ ปากบอกบ่ได้คิดห
E 
ยัง

 
แค่
F#m 
หย่างกับเขา 
 
โพสต์
E 
รูปขึ้นมา
 
ว่าดีใจ
D 
นะที่ได้ร่วมท
A 
าง
F#m 
เฮาโพสต์ขึ้นว่าเหงา 
 
มันรู้
E 
สึกอ้างว้าง
 
บ่ฮอดอ
D 
ยากสิหย่างข้างกัน 
 
อยากอายค
E 
นเห็น

 
ถ้าเฮายังดีบ่
A 
พอ 
 
ต่อไปกะสิ
F#m 
บ่มี
 
ขอเป็นผู้ชมที่
D 
ดี 
 
เบิ่งสต
C#m 
อรี่ของเจ้ากะ
Bm 
พอ
 
ถ้าเ
E 
ฮามันบ่จำเ
A 
ป็น 
 
บ่อยาก
C#m 
เห็น 
 
บ่อยาก
F#m 
พ้อ
 
สุดท้ายนี่แค่อยาก
D 
ขอ 
 
 
E 
 
ให้โพสต์ขึ้นมา ลาอ้ายแ
A 
นเด้อ 
 
 
E 

 
นานนับ
F#m 
วัน 
 
ความสัมพันธ์มันก็
E 
ยิ่งเลือนลาง
 
ตีโตออกห่
D 
าง 
 
เขี่ยอ้ายกระเ
A 
ด็น
 
บ่ทัน
F#m 
โดนออกลาย 
 
 
E 
มาให้เห็น
 
ทุกอ
D 
ย่างก็เริ่มชัดเจนบ่ต้องให้เ
E 
ดา

 
แค่
F#m 
หย่างกับเขา 
 
โพสต์
E 
รูปขึ้นมา
 
ว่าดีใจ
D 
นะที่ได้ร่วมท
A 
าง
F#m 
เฮาโพสต์ขึ้นว่าเหงา 
 
มันรู้
E 
สึกอ้างว้าง
 
บ่ฮอดอ
D 
ยากสิหย่างข้างกัน 
 
อยากอายค
E 
นเห็น

 
ถ้าเฮายังดีบ่
A 
พอ 
 
ต่อไปกะสิ
F#m 
บ่มี
 
ขอเป็นผู้ชมที่
D 
ดี 
 
เบิ่งสต
C#m 
อรี่ของเจ้ากะ
Bm 
พอ
 
ถ้าเ
E 
ฮามันบ่จำเ
A 
ป็น 
 
บ่อยาก
C#m 
เห็น 
 
บ่อยาก
F#m 
พ้อ
 
สุดท้ายนี่แค่อยาก
D 
ขอ 
 
 
E 
 
ให้โพสต์ขึ้นมา ลาอ้ายแ
A 
นเด้อ 
 
 
E 

F#m 
  เจ็บปานได๋ ต้องสิทนฝืน  
D 
  เก็บก้อนสะอื้น 
 
กลืนลงหัวใจ
E 
  ปวดปานไ
D 
ด๋ 
 
ต้องทนให้
Bm 
ได้.. 
 
E 
ฮ…

INSTRU | A C#m | F#m A | D A | Bm E |
INSTRU | A C#m | F#m A | D C#m | Bm E | E |

 
ถ้าเฮายังดีบ่
A 
พอ 
 
ต่อไปกะสิ
F#m 
บ่มี
 
ขอเป็นผู้ชมที่
D 
ดี 
 
เบิ่งสต
C#m 
อรี่ของเจ้ากะ
Bm 
พอ
 
ถ้าเ
E 
ฮามันบ่จำเ
A 
ป็น 
 
บ่อยาก
C#m 
เห็น 
 
บ่อยาก
F#m 
พ้อ
 
สุดท้ายนี่แค่อยาก
D 
ขอ 
 
 
E 
 
ให้โพสต์ขึ้นมา ลาอ้ายแ
A 
นเด้อ 
 
 
E 

OUTRO | F#m E | D A | F#m E | D |


แต่กี้กะหลงคิดว่า แต่เฮาฮักกันดี
แต่มามื้อนี้เริ่มสิบ่แน่ใจ
สิบ่มีไผเข้ามา ดอกคั่นเจ้าบ่มีใจ
แชทหากันยิ้มน้อย ยิ้มใหญ่
ปากบอกบ่ได้คิดหยัง

แค่หย่างกับเขา โพสต์รูปขึ้นมา
ว่าดีใจนะที่ได้ร่วมทาง
เฮาโพสต์ขึ้นว่าเหงา มันรู้สึกอ้างว้าง
บ่ฮอดอยากสิหย่างข้างกัน อยากอายคนเห็น

ถ้าเฮายังดีบ่พอ ต่อไปกะสิบ่มี
ขอเป็นผู้ชมที่ดี เบิ่งสตอรี่ของเจ้ากะพอ
ถ้าเฮามันบ่จำเป็น บ่อยากเห็น บ่อยากพ้อ
สุดท้ายนี่แค่อยากขอ
ให้โพสต์ขึ้นมา ลาอ้ายแนเด้อ

นานนับวัน ความสัมพันธ์มันก็ยิ่งเลือนลาง
ตีโตออกห่าง เขี่ยอ้ายกระเด็น
บ่ทันโดนออกลาย มาให้เห็น
ทุกอย่างก็เริ่มชัดเจนบ่ต้องให้เดา

แค่หย่างกับเขา โพสต์รูปขึ้นมา
ว่าดีใจนะที่ได้ร่วมทาง
เฮาโพสต์ขึ้นว่าเหงา มันรู้สึกอ้างว้าง
บ่ฮอดอยากสิหย่างข้างกัน อยากอายคนเห็น

ถ้าเฮายังดีบ่พอ ต่อไปกะสิบ่มี
ขอเป็นผู้ชมที่ดี เบิ่งสตอรี่ของเจ้ากะพอ
ถ้าเฮามันบ่จำเป็น บ่อยากเห็น บ่อยากพ้อ
สุดท้ายนี่แค่อยากขอ
ให้โพสต์ขึ้นมา ลาอ้ายแนเด้อ

เจ็บปานได๋ ต้องสิทนฝืน
เก็บก้อนสะอื้น กลืนลงหัวใจ
ปวดปานได๋ ต้องทนให้ได้.. โฮ…

( ดนตรี )

ถ้าเฮายังดีบ่พอ ต่อไปกะสิบ่มี
ขอเป็นผู้ชมที่ดี เบิ่งสตอรี่ของเจ้ากะพอ
ถ้าเฮามันบ่จำเป็น บ่อยากเห็น บ่อยากพ้อ
สุดท้ายนี่แค่อยากขอ
ให้โพสต์ขึ้นมา ลาอ้ายแนเด้อ


รูปภาพคอร์ด ผู้ชมที่ดี – ท๊อปเปอร์

คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี - ท๊อปเปอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผู้ชมที่ดี (คอร์ด)

คำร้อง อาร์ต ka’ra’sang
เรียบเรียบ อ.นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ซาวด์มีแฮง สตูดิโอ 08 777 666 58
ผู้ชมที่ดี - ท๊อปเปอร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend