คอร์ดเพลง น่าฮักปานนี้ ยังบ่มีไผ – ผัดไท สิงห์มิวสิค

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น่าฮักปานนี้ ยังบ่มีไผ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | A | G | A | ( 2 Times )

Bm 
ตาฮักปานนี่ 
 
ยังบทันมี
A 
ไผ่ 
 
เข้ามาจีบสักคน
G 
หรือเป็นเพราะเฮางามล้น
 
เลยบ่ทันมี
A 
ไผ 
 
กล้าเข้ามาทักทาย
Bm 
บอกก่อนเลยเด้อ บ่เป็นหยัง ขอ
A 
แค่แค่อ้ายมี
G 
ใจ
A 
อ้าย เอ่อ เออ เอ้อ เอ๊อ เอย..

INSTRU | Bm | A | G | A |

Bm 
ถืกใจคักกหลาย ขอเฟซ ขอไ
A 
ลน์
 
ขอหยังกะได้ ให้น้
G 
องแหน่ 
 
 
A 
Bm 
อยากให้ช่วยเข้ามาในดูแล
 
มาเป็นคู่ส
A 
ร้าง คู่สม สิไ
G 
ด้บ่ 
 
 
A 

Bm 
ขอได้บ่ 
 
คนแรกในชีวิต
A 
ให้เป็นคือจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
G 
โอ้.. 
 
A 
อย..
Bm 
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง 
 
กระบองยอดเพชร
A 
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้น
G 
เจ็ด 
 
ไปนำ
A 
กัน

Bm 
ให้ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ 
 
ชั่ว
A 
ฟ้าดินสลาย
 
บ่ให้มีไ
G 
ผ มาแยก เฮาจาก
A 
กัน

INSTRU | Bm | A | G | A | ( 3 Times )

Bm 
ถืกใจคักกหลาย ขอเฟซ ขอไ
A 
ลน์
 
ขอหยังกะได้ ให้น้
G 
องแหน่ 
 
 
A 
Bm 
อยากให้ช่วยเข้ามาในดูแล
 
มาเป็นคู่ส
A 
ร้าง คู่สม สิไ
G 
ด้บ่ 
 
 
A 

Bm 
ขอได้บ่ 
 
คนแรกในชีวิต
A 
ให้เป็นคือจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
G 
โอ้.. 
 
A 
อย..
Bm 
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง 
 
กระบองยอดเพชร
A 
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้น
G 
เจ็ด 
 
ไปนำ
A 
กัน

Bm 
ให้ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ 
 
ชั่ว
A 
ฟ้าดินสลาย
 
บ่ให้มีไ
G 
ผ มาแยก เฮาจาก
A 
กัน

Bm 
ขอได้บ่ 
 
คนแรกในชีวิต
A 
ให้เป็นคือจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
G 
โอ้.. 
 
A 
อย..
Bm 
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง 
 
กระบองยอดเพชร
A 
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้น
G 
เจ็ด 
 
ไปนำ
A 
กัน
G 
ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ 
 
ชั่วฟ้าดินส
A 
ลาย
 
บ่ให้ผู้ได๋มาแบกเฮาจากกัน (โอ้ อ้าย เอ๋ย…)
 

OUTRO | Bm | A | G | A | ( 2 Times ) | Bm |


ตาฮักปานนี่ ยังบทันมีไผ่ เข้ามาจีบสักคน
หรือเป็นเพราะเฮางามล้น
เลยบ่ทันมีไผ กล้าเข้ามาทักทาย
บอกก่อนเลยเด้อ บ่เป็นหยัง ขอแค่แค่อ้ายมีใจ
อ้าย เอ่อ เออ เอ้อ เอ๊อ เอย..

( ดนตรี )

ถืกใจคักกหลาย ขอเฟซ ขอไลน์
ขอหยังกะได้ ให้น้องแหน่
อยากให้ช่วยเข้ามาในดูแล
มาเป็นคู่สร้าง คู่สม สิได้บ่

ขอได้บ่ คนแรกในชีวิต
ให้เป็นคือจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
โอ้.. โอย..
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ด ไปนำกัน

ให้ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ ชั่วฟ้าดินสลาย
บ่ให้มีไผ มาแยก เฮาจากกัน

( ดนตรี )

ถืกใจคักกหลาย ขอเฟซ ขอไลน์
ขอหยังกะได้ ให้น้องแหน่
อยากให้ช่วยเข้ามาในดูแล
มาเป็นคู่สร้าง คู่สม สิได้บ่

ขอได้บ่ คนแรกในชีวิต
ให้เป็นคือจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
โอ้.. โอย..
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ด ไปนำกัน

ให้ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ ชั่วฟ้าดินสลาย
บ่ให้มีไผ มาแยก เฮาจากกัน

ขอได้บ่ คนแรกในชีวิต
ให้เป็นคือจั่งที่ใจข่อยนั้นคิด
โอ้.. โอย..
ให้ได้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร
ให้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ด ไปนำกัน
ฮักสองเฮาเป็นนิรันดร์ ชั่วฟ้าดินสลาย
บ่ให้ผู้ได๋มาแบกเฮาจากกัน
(โอ้ อ้าย เอ๋ย…)


รูปภาพคอร์ด น่าฮักปานนี้ ยังบ่มีไผ – ผัดไท สิงห์มิวสิค

คอร์ดเพลง น่าฮักปานนี้ ยังบ่มีไผ - ผัดไท สิงห์มิวสิค

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น่าฮักปานนี้ ยังบ่มีไผ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เนม สาเกตุ
เรียบเรียง : วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานจ้างศิลปิน : 098-203-7796
คอร์ดเพลง น่าฮักปานนี้ ยังบ่มีไผ - ผัดไท สิงห์มิวสิค
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend