คอร์ดเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด - เบลล์ นิภาดา

เพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด (คอร์ด)

ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single : เบลล์ นิภาดา ถ้าบ่อยากเป็นโควิด

คีย์คอร์ดเพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ถ้าบ่อยากเป็นโค
G 
วิด 
 
มาใช้ชีวิตกับเฮาเ
A 
ด้อ
 
สัญญาสิดูแล
F#m 
เธอ 
 
สิฮักเธอไปฮอดมื้
D 
อตาย

INSTRU | D | F#m | G | A |
INSTRU | F#m | Bm | Em | A |

 
D 
รคระบาดโควิดจั่งแม่น
A 
ติดกันง่าย
 
G 
รคหลงมักคนง่าย 
 
ติดง่
A 
ายคือกันบ่
 
ถ้าอ้
D 
ายบ่ว่าอะไร 
 
อยากให้อ้
A 
ายนั้นคิดต่อ
 
ถึงน้
G 
องบ่แม่นหมอแต่รักษาใ
A 
จอ้ายได้เด๊

 
ก็พากัน
G 
จิตตกเสพข่าวให้
F#m 
เป็นเรื่องใหญ่
 
ก่อนสิ
G 
ติดโควิดกะย่านหัว
F#m 
ใจอ้ายวาย
 
อย่าฟ่าวพา
G 
กันคิดไปไกล.. 
 
ให้วุ่นวายเ
A 
ด้อ

 
ถ้าบ่อยากเป็นโค
G 
วิดมาใช้ชีวิตกับเฮาเ
A 
ด้อ
 
สัญญาสิดูแล
F#m 
เธอสิฮักเธอไปฮอดมื้
Bm 
อตาย
 
ถึงเธอสิเป็นไข้ห
G 
วัดอิหยังเฮากะรั
A 
บได้
 
พร้อมดูแลเ
D 
ธอ..

 
ถ้าบ่อยากเป็นโค
G 
วิดให้มีเฮาติดโตไว้เ
A 
ด้อ
 
สิเตือนล้างมือเ
F#m 
สมอ 
 
สิใส่แมสก์ให้เวลาออ
Bm 
กบ้าน
 
พร้อมปกป้องร่างก
G 
ายของอ้ายบ่ให้ไ
A 
อจาม
 
ให้ไอเลิฟยูน้อ
D 
งคนเดียว

INSTRU | G | A | F#m | Bm | G | A | D | D |

 
ก็พากัน
G 
จิตตกเสพข่าวให้
F#m 
เป็นเรื่องใหญ่
 
ก่อนสิ
G 
ติดโควิดกะย่านหัว
F#m 
ใจอ้ายวาย
 
อย่าฟ่าวพา
G 
กันคิดไปไกล.. 
 
ให้วุ่นวายเ
A 
ด้อ

 
ถ้าบ่อยากเป็นโค
G 
วิดมาใช้ชีวิตกับเฮาเ
A 
ด้อ
 
สัญญาสิดูแล
F#m 
เธอสิฮักเธอไปฮอดมื้
Bm 
อตาย
 
ถึงเธอสิเป็นไข้ห
G 
วัดอิหยังเฮากะรั
A 
บได้
 
พร้อมดูแลเ
D 
ธอ

 
ถ้าบ่อยากเป็นโค
G 
วิดให้มีเฮาติดโตไว้เ
A 
ด้อ
 
สิเตือนล้างมือเ
F#m 
สมอ 
 
สิใส่แมสก์ให้เวลาออ
Bm 
กบ้าน
 
พร้อมปกป้องร่างก
G 
ายของอ้ายบ่ให้ไ
A 
อจาม
 
ให้ไอเลิฟยูน้อ
D 
งคนเดียว

 
พร้อมปกป้องร่างก
G 
ายของอ้ายบ่ให้ไ
A 
อจาม
 
ให้ไอเลิฟยูน้อ
D 
งคนเดียว…

OUTRO | D | F#m | G | A |
OUTRO | F#m | Bm | Em | A | D |


ถ้าบ่อยากเป็นโควิด มาใช้ชีวิตกับเฮาเด้อ
สัญญาสิดูแลเธอ สิฮักเธอไปฮอดมื้อตาย

( ดนตรี )

โรคระบาดโควิดจั่งแม่นติดกันง่าย
โรคหลงมักคนง่ายติดง่ายคือกันบ่
ถ้าอ้ายบ่ว่าอะไร อยากให้อ้ายนั้นคิดต่อ
ถึงน้องบ่แม่นหมอแต่รักษาใจอ้ายได้เด๊

ก็พากันจิตตกเสพข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่
ก่อนสิติดโควิดกะย่านหัวใจอ้ายวาย
อย่าฟ่าวพากันคิดไปไกล ให้วุ่นวายเด้อ

ถ้าบ่อยากเป็นโควิดมาใช้ชีวิตกับเฮาเด้อ
สัญญาสิดูแลเธอสิฮักเธอไปฮอดมื้อตาย
ถึงเธอสิเป็นไข้หวัดอิหยังเฮากะรับได้
พร้อมดูแลเธอ

ถ้าบ่อยากเป็นโควิดให้มีเฮาติดโตไว้เด้อ
สิเตือนล้างมือเสมอ สิใส่แมสก์ให้เวลาออกบ้าน
พร้อมปกป้องร่างกายของอ้ายบ่ให้ไอจาม
ให้ไอเลิฟยูน้องคนเดียว

( ดนตรี )

ก็พากันจิตตกเสพข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่
ก่อนสิติดโควิดกะย่านหัวใจอ้ายวาย
อย่าฟ่าวพากันคิดไปไกล ให้วุ่นวายเด้อ

ถ้าบ่อยากเป็นโควิดมาใช้ชีวิตกับเฮาเด้อ
สัญญาสิดูแลเธอสิฮักเธอไปฮอดมื้อตาย
ถึงเธอสิเป็นไข้หวัดอิหยังเฮากะรับได้
พร้อมดูแลเธอ

ถ้าบ่อยากเป็นโควิดให้มีเฮาติดโตไว้เด้อ
สิเตือนล้างมือเสมอ สิใส่แมสก์ให้เวลาออกบ้าน
พร้อมปกป้องร่างกายของอ้ายบ่ให้ไอจาม
ให้ไอเลิฟยูน้องคนเดียว

พร้อมปกป้องร่างกายของอ้ายบ่ให้ไอจาม
ให้ไอเลิฟยูน้องคนเดียว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถ้าบ่อยากเป็นโควิด (คอร์ด)
ศิลปิน เบลล์ นิภาดา
คำร้อง/ทำนอง : เบลล์ นิภาดา , เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : จักรี อบมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend