คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า - ไผ่ พงศธร

เพลง สงกรานต์เศร้า (คอร์ด)

ศิลปิน : ไผ่ พงศธร

แนวเพลง : #อีสาน

Single : ไผ่ พงศธร สงกรานต์เศร้า

คีย์คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | F C | Dm | Gm C | Am |
INTRO | Dm C | Dm C | F C | Dm |

 
สงกรานต์ปี
F 
นี้ 
 
ทุก
C 
ที่บ้านเฮาแส
Dm 
นเศร้า
 
เหลียว
G 
ไปเห็นแต่ผู้เ
Bb 
ฒ่า 
 
รอลูกเ
C 
ต้ารดน้ำอว
Am 
ยพร
 
งานประเพ
Dm 
ณี 
 
พ้อกันสู่
D7 
ปีเมษาหน้า
Gm 
ฮ้อน
 
คน
Dm 
กลับบ้านเกิดเมืองน
F 
อน 
 
ดื่มกินฉ
C 
ลองในวันสงกรานต์

 
ปีนี้เงียบเห
F 
งา 
 
บ้านเ
C 
ฮาพอปานเมือง
Dm 
ฮ้าง
 
รถ
G 
ราถนนหน
Bb 
ทาง 
 
ปล่อยว่
C 
างแทบเป็นตำ
Am 
นาน
 
ตั้งแต่เกิด
Dm 
มาก็พึ่งเคยเ
D7 
ห็นงดเล่นสงก
Gm 
รานต์
 
วัด
Dm 
วาบ่ได้จัดง
F 
าน 
 
ทุกคนอยู่บ้
C 
านเฮือนไผ๋เฮือ
F 
นมัน

 
สงก
C 
รานต์ปี
Am 
นี้ที่ว่ามันเศ
C 
ร้า
 
บ่ซำอ้ายคิดฮอด
Dm 
เจ้า 
 
คอยเ
F 
ฝ้านับคืนนั
Am 
บวัน
 
ไปอยู่ไส
F 
น้อ 
 
ข่าวค
Dm 
ราวบ่ส่งหา
Gm 
กัน
 
หรือ
Dm 
ถูกทางการเขา
F 
นั้น 
 
กักตัวบ่ให้น้อง
C 
มา

 
บ้านเฮาปี
F 
นี้ 
 
บ่ให้
C 
มีดนตรีหม
Dm 
อลำ
 
แต่
G 
คนหัวใจชอก
Bb 
ช้ำ 
 
มัน
C 
ยังมานั่งคอ
Am 
ยถ่า
 
เคยสาดน้ำ
F 
กัน 
 
เจ้าสุขส
Dm 
รรรอยยิ้มเริง
F 
ร่า
 
ปีนี้บ่เห็นฮอด
Dm 
หน้า 
 
อ้ายสาดน้ำ
C 
ตา 
 
แทน
F 
น้ำสงกรานต์

INSTRU | C Am | C | Dm F | Am |
INSTRU | F Dm | Gm Dm | F C | F |

 
สงก
C 
รานต์ปี
Am 
นี้ที่ว่ามันเศ
C 
ร้า
 
บ่ซำอ้ายคิดฮอด
Dm 
เจ้า 
 
คอยเ
F 
ฝ้านับคืนนั
Am 
บวัน
 
ไปอยู่ไส
F 
น้อ 
 
ข่าวค
Dm 
ราวบ่ส่งหา
Gm 
กัน
 
หรือ
Dm 
ถูกทางการเขา
F 
นั้น 
 
กักตัวบ่ให้น้อง
C 
มา

 
บ้านเฮาปี
F 
นี้ 
 
บ่ให้
C 
มีดนตรีหม
Dm 
อลำ
 
แต่
G 
คนหัวใจชอก
Bb 
ช้ำ 
 
มัน
C 
ยังมานั่งคอ
Am 
ยถ่า
 
เคยสาดน้ำ
F 
กัน 
 
เจ้าสุขส
Dm 
รรรอยยิ้มเริง
F 
ร่า
 
ปีนี้บ่เห็นฮอด
Dm 
หน้า 
 
อ้ายสาดน้ำ
C 
ตา 
 
แทน
F 
น้ำสงกรานต์

OUTRO | Dm C | Dm | F C | Dm |


สงกรานต์ปีนี้ ทุกที่บ้านเฮาแสนเศร้า
เหลียวไปเห็นแต่ผู้เฒ่า รอลูกเต้ารดน้ำอวยพร
งานประเพณี พ้อกันสู่ปีเมษาหน้าฮ้อน
คนกลับบ้านเกิดเมืองนอน ดื่มกินฉลองในวันสงกรานต์

ปีนี้เงียบเหงา บ้านเฮาพอปานเมืองฮ้าง
รถราถนนหนทาง ปล่อยว่างแทบเป็นตำนาน
ตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งเคยเห็นงดเล่นสงกรานต์
วัดวาบ่ได้จัดงาน ทุกคนอยู่บ้านเฮือนไผ๋เฮือนมัน

*สงกรานต์ปีนี้ที่ว่ามันเศร้า
บ่ซำอ้ายคิดฮอดเจ้า คอยเฝ้านับคืนนับวัน
ไปอยู่ไสน้อ ข่าวคราวบ่ส่งหากัน
หรือถูกทางการเขานั้น กักตัวบ่ให้น้องมา

**บ้านเฮาปีนี้ บ่ให้มีดนตรีหมอลำ
แต่คนหัวใจชอกช้ำ มันยังมานั่งคอยถ่า
เคยสาดน้ำกัน เจ้าสุขสรรรอยยิ้มเริงร่า
ปีนี้บ่เห็นฮอดหน้า อ้ายสาดน้ำตาแทนน้ำสงกรานต์

กกก

*สงกรานต์ปีนี้ที่ว่ามันเศร้า
บ่ซำอ้ายคิดฮอดเจ้า คอยเฝ้านับคืนนับวัน
ไปอยู่ไสน้อ ข่าวคราวบ่ส่งหากัน
หรือถูกทางการเขานั้น กักตัวบ่ให้น้องมา

**บ้านเฮาปีนี้ บ่ให้มีดนตรีหมอลำ
แต่คนหัวใจชอกช้ำ มันยังมานั่งคอยถ่า
เคยสาดน้ำกัน เจ้าสุขสรรรอยยิ้มเริงร่า
ปีนี้บ่เห็นฮอดหน้า อ้ายสาดน้ำตาแทนน้ำสงกรานต์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สงกรานต์เศร้า (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
คำร้องทำนอง : อาจารย์เฉลิมพล มาลาคำ
เรียงเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend