หน้าแรก » ไผ่ พงศธร » คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า - ไผ่ พงศธร

เพลง สงกรานต์เศร้า (คอร์ด)

ศิลปิน : ไผ่ พงศธร

แนวเพลง : #อีสาน

Single : ไผ่ พงศธร สงกรานต์เศร้า

คีย์คอร์ดเพลง สงกรานต์เศร้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | F C | Dm | Gm C | Am |
INTRO | Dm C | Dm C | F C | Dm |

 
สงกรานต์ปี
นี้ 
 
ทุก
ที่บ้านเฮาแส
Dm 
นเศร้า
 
เหลียว
ไปเห็นแต่ผู้เ
Bb 
ฒ่า 
 
รอลูกเ
ต้ารดน้ำอว
Am 
ยพร
 
งานประเพ
Dm 
ณี 
 
พ้อกันสู่
D7 
ปีเมษาหน้า
Gm 
ฮ้อน
 
คน
Dm 
กลับบ้านเกิดเมืองน
อน 
 
ดื่มกินฉ
ลองในวันสงกรานต์

 
ปีนี้เงียบเห
งา 
 
บ้านเ
ฮาพอปานเมือง
Dm 
ฮ้าง
 
รถ
ราถนนหน
Bb 
ทาง 
 
ปล่อยว่
างแทบเป็นตำ
Am 
นาน
 
ตั้งแต่เกิด
Dm 
มาก็พึ่งเคยเ
D7 
ห็นงดเล่นสงก
Gm 
รานต์
 
วัด
Dm 
วาบ่ได้จัดง
าน 
 
ทุกคนอยู่บ้
านเฮือนไผ๋เฮือ
นมัน

 
สงก
รานต์ปี
Am 
นี้ที่ว่ามันเศ
ร้า
 
บ่ซำอ้ายคิดฮอด
Dm 
เจ้า 
 
คอยเ
ฝ้านับคืนนั
Am 
บวัน
 
ไปอยู่ไส
น้อ 
 
ข่าวค
Dm 
ราวบ่ส่งหา
Gm 
กัน
 
หรือ
Dm 
ถูกทางการเขา
นั้น 
 
กักตัวบ่ให้น้อง
มา

 
บ้านเฮาปี
นี้ 
 
บ่ให้
มีดนตรีหม
Dm 
อลำ
 
แต่
คนหัวใจชอก
Bb 
ช้ำ 
 
มัน
ยังมานั่งคอ
Am 
ยถ่า
 
เคยสาดน้ำ
กัน 
 
เจ้าสุขส
Dm 
รรรอยยิ้มเริง
ร่า
 
ปีนี้บ่เห็นฮอด
Dm 
หน้า 
 
อ้ายสาดน้ำ
ตา 
 
แทน
น้ำสงกรานต์

INSTRU | C Am | C | Dm F | Am |
INSTRU | F Dm | Gm Dm | F C | F |

 
สงก
รานต์ปี
Am 
นี้ที่ว่ามันเศ
ร้า
 
บ่ซำอ้ายคิดฮอด
Dm 
เจ้า 
 
คอยเ
ฝ้านับคืนนั
Am 
บวัน
 
ไปอยู่ไส
น้อ 
 
ข่าวค
Dm 
ราวบ่ส่งหา
Gm 
กัน
 
หรือ
Dm 
ถูกทางการเขา
นั้น 
 
กักตัวบ่ให้น้อง
มา

 
บ้านเฮาปี
นี้ 
 
บ่ให้
มีดนตรีหม
Dm 
อลำ
 
แต่
คนหัวใจชอก
Bb 
ช้ำ 
 
มัน
ยังมานั่งคอ
Am 
ยถ่า
 
เคยสาดน้ำ
กัน 
 
เจ้าสุขส
Dm 
รรรอยยิ้มเริง
ร่า
 
ปีนี้บ่เห็นฮอด
Dm 
หน้า 
 
อ้ายสาดน้ำ
ตา 
 
แทน
น้ำสงกรานต์

OUTRO | Dm C | Dm | F C | Dm |


สงกรานต์ปีนี้ ทุกที่บ้านเฮาแสนเศร้า
เหลียวไปเห็นแต่ผู้เฒ่า รอลูกเต้ารดน้ำอวยพร
งานประเพณี พ้อกันสู่ปีเมษาหน้าฮ้อน
คนกลับบ้านเกิดเมืองนอน ดื่มกินฉลองในวันสงกรานต์

ปีนี้เงียบเหงา บ้านเฮาพอปานเมืองฮ้าง
รถราถนนหนทาง ปล่อยว่างแทบเป็นตำนาน
ตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งเคยเห็นงดเล่นสงกรานต์
วัดวาบ่ได้จัดงาน ทุกคนอยู่บ้านเฮือนไผ๋เฮือนมัน

*สงกรานต์ปีนี้ที่ว่ามันเศร้า
บ่ซำอ้ายคิดฮอดเจ้า คอยเฝ้านับคืนนับวัน
ไปอยู่ไสน้อ ข่าวคราวบ่ส่งหากัน
หรือถูกทางการเขานั้น กักตัวบ่ให้น้องมา

**บ้านเฮาปีนี้ บ่ให้มีดนตรีหมอลำ
แต่คนหัวใจชอกช้ำ มันยังมานั่งคอยถ่า
เคยสาดน้ำกัน เจ้าสุขสรรรอยยิ้มเริงร่า
ปีนี้บ่เห็นฮอดหน้า อ้ายสาดน้ำตาแทนน้ำสงกรานต์

กกก

*สงกรานต์ปีนี้ที่ว่ามันเศร้า
บ่ซำอ้ายคิดฮอดเจ้า คอยเฝ้านับคืนนับวัน
ไปอยู่ไสน้อ ข่าวคราวบ่ส่งหากัน
หรือถูกทางการเขานั้น กักตัวบ่ให้น้องมา

**บ้านเฮาปีนี้ บ่ให้มีดนตรีหมอลำ
แต่คนหัวใจชอกช้ำ มันยังมานั่งคอยถ่า
เคยสาดน้ำกัน เจ้าสุขสรรรอยยิ้มเริงร่า
ปีนี้บ่เห็นฮอดหน้า อ้ายสาดน้ำตาแทนน้ำสงกรานต์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สงกรานต์เศร้า (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
คำร้องทำนอง : อาจารย์เฉลิมพล มาลาคำ
เรียงเรียง : สวัสดิ์ สารคาม

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา