คอร์ดเพลง สมน้ำหน้า – ตาต้าร์ กรรณิการ์ พอดีม่วน

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | Bm | Em | A F# | Bm |

Bm 
ถ่าจนวันนี้ 
 
วันที่
Em 
อ้ายเลิกกันกับเขา
 
A 
มื่ออ้ายเฮ็ดหน้
F# 
าเศร้าแต่น้องส
Bm 
ะใจ

INSTRU | Bm/D A/C# | G/B F#/A# |
INSTRU | Bm/D A/C# | G/B F#/A# | Bm |
INSTRU | G | D | Em F# | Bm |

 
เป็นจั่
Bm 
งได๋ 
 
เข้าใจอาการแล้
A 
วบ้อ
 
ว่าเจ็บจนน้ำต
G 
าคลอ 
 
รสชาติเป็นจั่งไ
F# 
ด๋

 
ตอนอ้า
Bm 
ยทิ้ง 
 
ไปหาผู้หญิงค
G 
นใหม่
 
น้องเจ็บจนสิขา
Em 
ดใจ 
 
อ้ายไปแบบบ่หั
F# 
วซา

 
*  
G 
เวรกรรมมันไวกว่า 4  
A 
G
 
จัดเลยชา
F# 
ตินี้บ่ต้องรีรอถึงชา
Bm 
ติหน้า
 
G 
รรมอ้ายทำน้องเสียน้ำ
A 
ตา
 
เป็นได๋
G 
ล่ะ 
 
เมื่อเจอกับตั
F# 

 
** น้องอยาก
G 
หัวในมื้ออ้ายไห้
 
โคตรสะ
D 
ใจเมื่ออ้ายโดนถิ่ม
 
อ้ายอ
Em 
มเจ็บ 
 
แต่น้องอ
A 
มยิ้มเมื่อเขาถิ่
D 
มอ้าย
 
สิได้
G 
ฮู้ว่าคนอกหัก 
 
ย้อนควา
Bm 
มฮักมันเป็นจั่งได๋
 
น้อ
Em 
งมีหนึ่งคำมอ
A 
บให้คือสมน้ำ
Bm 
หน้า

 
เดา
Bm 
บ่ผิด 
 
ว่าอ้ายต้องคิดย้อ
G 
นคืน
 
ตอนไปยิ้มร
Em 
ะรื่น 
 
ตอนนี้สะอื้นคื
F# 
นมา
 
บ่ได้
Bm 
แคร์ 
 
กะแค่ของเก่าเมิ
G 
ดค่า
 
เขิญไปที่ใหม่เล
Em 
ยค่า 
 
สมน้ำห
F# 
น้าคนหลา
Bm 
ยใจ

INSTRU | G | D | Em A | D |
INSTRU | G | Bm | Em A | Bm | Bm |

( *, **, ** )

 
น้อ
Em 
งมีหนึ่งคำมอ
A 
บให้คือสมน้ำ.
Bm 
.หน้า

OUTRO | Bm/D A/C# | G/B F#/A# | ( 2 Times )
OUTRO | Bm |

เนื้อเพลง
เป็นจั่งได๋ เข้าใจอาการแล้วบ้อ
ว่าเจ็บจนน้ำตาคลอ รสชาติเป็นจั่งได๋

ตอนอ้ายทิ้ง ไปหาผู้หญิงคนใหม่
น้องเจ็บจนสิขาดใจ อ้ายไปแบบบ่หัวซา

* เวรกรรมมันไวกว่า 4 G
จัดเลยชาตินี้บ่ต้องรีรอถึงชาติหน้า
กรรมอ้ายทำน้องเสียน้ำตา
เป็นได๋ล่ะ เมื่อเจอกับตัว

** น้องอยากหัวในมื้ออ้ายไห้
โคตรสะใจเมื่ออ้ายโดนถิ่ม
อ้ายอมเจ็บ แต่น้องอมยิ้มเมื่อเขาถิ่มอ้าย

สิได้ฮู้ว่าคนอกหัก ย้อนความฮักมันเป็นจั่งได๋
น้องมีหนึ่งคำมอบให้คือสมน้ำหน้า

เดาบ่ผิด ว่าอ้ายต้องคิดย้อนคืน
ตอนไปยิ้มระรื่น ตอนนี้สะอื้นคืนมา
บ่ได้แคร์ กะแค่ของเก่าเมิดค่า
เขิญไปที่ใหม่เลยค่า สมน้ำหน้าคนหลายใจ

SOLO

( ซ้ำ */**/** )

น้องมีหนึ่งคำมอบให้คือสมน้ำหน้า
นักร้องสาวลำซิ่งกับเพลงแรง “สมน้ำหน้า”
เพลง สมน้ำหน้า
ศิลปิน ตาต้าร์ กรรณิการ์
อัลบั้ม Single เพลงใหม่ 2017
ตาต้าร์ กรรณิการ์ พอดีม่วน - สมน้ำหน้า - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend