หน้าแรก » นั่งเล่น » คอร์ดเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา – นั่งเล่น

คอร์ดเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา – นั่งเล่น

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา – นั่งเล่น

INTRO | G | G |

 
ไม่มีใ
คร 
 
ไม่มีใ
Gmaj7 
ครสวยอย่างเธอ
Cmaj7 
 
แต่สิ่งที่เธ
อทำ 
 
อยู่ใน
Gmaj7 
ใจฉันเสมอ
Cmaj7 
 
อยากจ
Am 
ะทำ 
 
อยากจะเ
D7 
ป็นเหมือนอย่างเธอ
Em 
 
ทำเหมือน
ที่เธอทำ เป็นเหมือนที่เธอเป็น “ดอ
Am 
กไม้”

 
ไม่ต้องออ
กทีวี 
 
ไม่ต้อง
Gmaj7 
มีชื่อเสียงอย่างใคร
Cmaj7 
 
แค่อยากจะ
ทำดี 
 
อยากให้
Gmaj7 
โลกใบนี้สดใส
Cmaj7 
 
ไม่จำ
Am 
เป็น 
 
ไม่ต้องมี
D7 
ใครเห็นดอกไม้
Em 
 
เธอก็
ยังคือเธอ 
 
เธอก็ยังคงบานต่อไป
Am 

 
* เธอคือ “ดอกไม้ที่บานใน
Am 
ที่ลับตา”
D7 
 เธอคือดอกหญ้า 
 
ถ้าใครไม่ม
อง 
 
ก็ไม่­เห็น
 
สวยเกินกว่
Am 
าคำ 
 
สวยเกินกว่าใคร
D7 
.. 
 
สวยที่จิตใจ
Gmaj7 

Am 
 ** 
 
เธอคือรอยยิ้มที่ทำให้โลกสวยงาม
D7 
 เธอคือคำถามที่เราไม่เ
Gmaj7 
คยนึกถึง
 
รักคืออ
Am 
ะไร 
 
ชีวิตคืออะไร
D7 
อะไรที่สว
Gmaj7 
ยงาม

INSTRU | Am | D | G | ( 2 Times )

 
ไม่มีเ
ธอ 
 
โลกก็
Gmaj7 
ยังหมุนต่อไป
Cmaj7 
 
แต่สิ่งที่เ
ธอทำ 
 
ทำให้โ
Gmaj7 
ลกใบนี้สดใส
Cmaj7 
 
ไม่เป็
Am 
นไร 
 
ไม่มีใ
D7 
ครเห็นดอ
Em 
กไม้ 
 
 
A7 
 
เป็นเหมือน
Cmaj7 
ที่เธอเป็น 
 
ทำเหมือนที่เธอทำต่อไป
Am 

( *,** )

INSTRU | Am D | G |

 
แม้ใครไ
Am 
ม่มอง 
 
แม้ใครไม่เ
D7 
ห็น 
 
แต่เธอก็ส
วยงาม
 
OUTRO | Gmaj7 |

เนื้อเพลง
ไม่มีใคร ไม่มีใครสวยอย่างเธอ
แต่สิ่งที่เธอทำ อยู่ในใจฉันเสมอ
อยากจะทำ อยากจะเป็นเหมือนอย่างเธอ
ทำเหมือนที่เธอทำ เป็นเหมือนที่เธอเป็น “ดอกไม้”

ไม่ต้องออกทีวี ไม่ต้องมีชื่อเสียงอย่างใคร
แค่อยากจะทำดี อยากให้โลกใบนี้สดใส
ไม่จำเป็น ไม่ต้องมีใครเห็นดอกไม้
เธอก็ยังคือเธอ เธอก็ยังคงบานต่อไป

เธอคือ “ดอกไม้ที่บานในที่ลับตา”
เธอคือดอกหญ้า ถ้าใครไม่มอง ก็ไม่­เห็น
สวยเกินกว่าคำ สวยเกินกว่าใคร สวยที่จิตใจ

เธอคือรอยยิ้มที่ทำให้โลกสวยงาม
เธอคือคำถามที่เราไม่เคยนึกถึง
รักคืออะไร ชีวิตคืออะไร อะไรที่สวยงาม

ไม่มีเธอ โลกก็ยังหมุนต่อไป
แต่สิ่งที่เธอทำ ทำให้โลกใบนี้สดใส
ไม่เป็นไร ไม่มีใครเห็นดอกไม้
เป็นเหมือนที่เธอเป็น ทำเหมือนที่เธอทำต่อไป

เธอคือ “ดอกไม้ที่บานในที่ลับตา”
เธอคือดอกหญ้า ถ้าใครไม่มอง ก็ไม่­เห็น
สวยเกินกว่าคำ สวยเกินกว่าใคร สวยที่จิตใจ..
เธอคือรอยยิ้มที่ทำให้โลกสวยงาม

เธอคือคำถามที่เราไม่เคยนึกถึง
รักคืออะไร ชีวิตคืออะไร อะไรที่สวยงาม
แม้ใครไม่มอง แม้ใครไม่เห็น แต่เธอก็สวยงาม
 โฆษณา