คอร์ดเพลง ขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน – นั่งเล่น ริมปิง

  
Text   

คอร์ดเพลง ขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน
ศิลปิน นั่งเล่น
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | E | C#m | A B | E |

 
อยากจะ
E 
ปีนดอยปุย 
 
หยอกกั
G#m 
บปุยเมฆขาว
 
ไปเ
A 
ยี่ยมดอยเต่าล่องแ
B 
พแม่ปิง
A 
ขึ้นไปดอยอ่างขาง 
 
ทั
G#m 
กทายกับแม่ค
C#m 
ะนิ้ง
F#m 
แอ่วเวียงพิงค์ยามห
B 
นาว
 
 
* ติด
F#m 
อยู่ตรงเรื่องเดียว 
 
 
C#m 
ตรงที่ยังโดดเ
A 
ดี่ยว
 
เที่ยวคนเ
B 
ดียวมันเห
E 
งา
 
ได้แ
F#m 
ต่นั่งตบยุง 
 
คุยกั
C#m 
บเดือนกับดาว
 
ยิ่
F#m 
งดึก 
 
ยิ่งห
Fm 
นาวหัวใ
B 
 
 
** มีไหมมีใครสัก
E 
คน 
 
คนไหนที่ใจ
C#m 
ดี๊ดี
 
เป็นเพื่อนไปแอ่วกั
A 
บปี้ 
 
อย่าให้
B 
ปี้เหงาต
E 
าย
 
คนเจียงใหม่ข
F#m 
าว ๆ คงจะไม่ใ
C#m 
จร้าย
 
เขาคงฮับฝากหั
F#m 
วใจ 
 
 
B 
..ไว้นานแสนน
E 
าน(B)
 
INSTRU | E | C#m | A B | E |

( *, ** ) 

 
*** สายลมจ่
E 
อยเมฆลอยเต็
C#m 
มฟ้า
 
คือถิ่นล้า
F#m 
นนา 
 
เมือ
B 
งฟ้าเวียงพิ
E 
งค์
 
น้ำใจคน
F#m 
งาม 
 
เหมือนกับน้ำแ
C#m 
ม่ปิง
 
ขอฮักเวีย
F#m 
งพิงค์จวบ
B 
จนวันต
E 
าย
 
( *** )
 
 
ขอฮักเวียง
F#m 
พิงค์..
B 
..จวบจนวันตาย

OUTRO | E | C#m | A B | E |

เนื้อเพลง ขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน
อยากจะปีนดอยปุย หยอกกับปุยเมฆขาว
ไปเยี่ยมดอยเต่าล่องแพแม่ปิง
ขึ้นไปดอยอ่างขาง ทักทายกับแม่คะนิ้ง
แอ่วเวียงพิงค์ยามหนาว

 
ติดอยู่ตรงเรื่องเดียว ตรงที่ยังโดดเดี่ยว
เที่ยวคนเดียวมันเหงา
ได้แต่นั่งตบยุง คุยกับเดือนกับดาว
ยิ่งดึก ยิ่งหนาวหัวใจ
 
มีไหมมีใครสักคน คนไหนที่ใจดี๊ดี
เป็นเพื่อนไปแอ่วกับปี้ อย่าให้ปี้เหงาตาย
คนเจียงใหม่ขาว ๆ คงจะไม่ใจร้าย
เขาคงฮับฝากหัวใจ ไว้นานแสนนาน
 
อยากจะอู้คำเมือง แต่กะอู้บ่จาง
จะมีใครบ้างช่วยสั่งช่วยสอน
อยากกินปลาจ้องปลากับ
จิ้มกับข้าวนึ่งฮ้อน ๆ ถ้ามีคนป้อนก็ยิ่งดี
 
ติดอยู่ตรงเรื่องเดียว ตรงที่ยังโดดเดี่ยว
เที่ยวคนเดียวมันเหงา
ได้แต่นั่งตบยุง คุยกับเดือนกับดาว
ยิ่งดึก ยิ่งหนาวหัวใจ
 
มีไหมมีใครสักคน คนไหนที่ใจดี๊ดี
เป็นเพื่อนไปแอ่วกับปี้ อย่าให้ปี้เหงาตาย
คนเจียงใหม่ขาว ๆ คงจะไม่ใจร้าย
เขาคงฮับฝากหัวใจ ไว้นานแสนนาน
 
สายลมจ่อยเมฆลอยเต็มฟ้า
คือถิ่นล้านนา เมืองฟ้าเวียงพิงค์
น้ำใจคนงาม เหมือนกับน้ำแม่ปิง
ขอฮักเวียงพิงค์จวบจนวันตาย
 
สายลมจ่อยเมฆลอยเต็มฟ้า
คือถิ่นล้านนา เมืองฟ้าเวียงพิงค์
น้ำใจคนงาม เหมือนกับน้ำแม่ปิง
ขอฮักเวียงพิงค์จวบจนวันตาย
 
ขอฮักเวียงพิงค์จวบจนวันตาย
นั่งเล่น ริมปิง
เพลง ” ขอคนใจ๋ดีเป็นเพื่อนปี้สักคน”
นั่งเล่น ริมปิง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend