หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง เงิน – Loso

คอร์ดเพลง เงิน – Loso


INTRO | Bm | G F#m | ( 4 Times )

Bm 
  เมื่อก่อนไม่
คิดไม่เคย
 
  ไม่
เลยไม่เคยมีใ
คร  
 
F#m 
Bm 
  ภายในสี่ห้อ
งหัวใจ
 
  ข้างใน
ไม่เคยมีเธ
อ  
Bm 
  แต่กลับมา
พบมาเจอ
 
  กับเ
ธอเหมือนดังฝันไ
ป  
 
F#m 
Bm 
  เธอเดินเข้า
มาในใจ 
 
เป็นไป
ได้ยังไงก็ไ
F# 
ม่รู้

 
เธอคือเงิน  
Bm 
 
 
เธอคือไฟ  
Bm 
 
 
มาทำใจ  
Bm 
 
 
ใครใคร.
Bm 
 
ให้ร้อนรุ่ม 
 
เธอเป็นคน  
Bm 
 
 
อันตราย  
Bm 
 
 
จะดีร้
Bm 
ายยังไ
ง 
 
ก็มีค
Bm 
นต้อง
การ
 
ตกเป็นท
าสเธอ 
 
ออกไปห
Bb 
าเธอ 
 
ตั้งแต่เ
ช้า

INSTRU | Bm | G F#m | ( 4 Times )

Bm 
  เธอทำคน
ดีให้เลว
 
  คน
เลวให้ดียั
งได้ 
 
 
 
F#m 
Bm 
  เธอเปลี่ยนชีวิ
ตฉันใหม่
 
  ให้กล
ายเป็นคนมี
กิน  
Bm 
  ใครใครได้
รู้ได้ยิน
 
  ถาม
กันว่าเธอเป็น
ไง  
 
F#m 
Bm 
  ทำไม 
 
ทำ
ไม ทำไม ห่ว
งเธอกันจังก็ไ
F# 
ม่รู้

 
เธอคือเงิน  
Bm 
 
 
เธอคือไฟ  
Bm 
 
 
มาทำใจ  
Bm 
 
 
ใครใคร.
Bm 
 
ให้ร้อนรุ่ม 
 
เธอเป็นคน  
Bm 
 
 
อันตราย  
Bm 
 
 
จะดีร้
Bm 
ายยังไ
ง 
 
ก็มีค
Bm 
นต้อง
การ
 
ตกเป็นท
าสเธอ 
 
ออกไปห
Bb 
าเธอ 
 
ตั้งแต่เ
ช้า

INSTRU | Bm | G F#m | ( 12 Times )

Bm 
  เธอทำคน
ดีให้เลว
 
  คน
เลวยิ่งเลวไปใ
หญ่ 
 
 
 
F#m 
Bm 
  เธอเปลี่ยนอะไ
รมากมาย
 
  เปลี่ยนใ
จของคนเคย
เคย  
Bm 
  ก็อยากจะ
รู้จังเลย
 
  อก
เอ๋ยทำไมต้องรักเ
ธอ  
 
F#m 
Bm 
  ใครใครต่างฝั
นละเมอ
 
  แต่เธ
อ แต่เธอ เป็นยังไ
F# 

 
เธอคือเงิน  
Bm 
 
 
เธอคือไฟ  
Bm 
 
 
มาทำใจ  
Bm 
ใคร
ใครใ
Bm 
ห้ร้อนรุ่ม  
 
เธอเป็นคน  
Bm 
 
อันตราย  
Bm 
 
 
จะดีร้
Bm 
ายยังไ
ง 
 
ก็มีค
Bm 
นต้อง
การ
 
ตกเป็นท
าสเธอ 
 
ออกไปห
Bb 
าเธอ 
 
ตั้งแต่เ
ช้า

 
เธอคือเงิน  
Bm 
 
 
เธอคือไฟ  
Bm 
 
 
เธอเป็นใคร  
Bm 
 
 
ทำไมกัน  
Bm 
 
 
พอวันจันทร์  
Bm 
 
 
ตั้งแต่เช้า  
Bm 
 
 
ต้องรีบไป  
Bm 
 
 
ออกไปหา  
Bm 
 
    
Bm 
เงิน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เงิน – Loso
 โฆษณา