หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง ฉันรักประเทศไทย – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง ฉันรักประเทศไทย – เสก โลโซ (LOSO)


Tune to Eb
INTRO | G | D/F# | Em | C | D | D |

  ตั้งแต่เกิดมา 
 
 
D/F# 
  เป็นลูกผู้ชาย
Em 
ไม่ได้กลัวอะไร 
 
เท่าไห
ร่หรอก
  เป็นเด็กบ้านนอก 
 
 
D/F# 
  จากครอบครัวจนจน
Em 
  เรียนรู้ความเป็นคน 
 
จากคำ
ที่แม่บอก

 
*  
  จะทำอะไรก็ทำจริง
Em 
จัง
ลุยไปเรื่อย 
 
ดันทุ
Em 
รัง
  จากเคยเป็นดิน 
 
ก็เอาจน
Em 
ขลัง
 
ไม่เคยลืมค
วามหลัง 
 
ว่าฉัน
มา
จากที่ใ

 
**  
  อยากบอกว่า
ฉันรักประเทศไ
Em 
ทย
  ไม่น้อยกว่าใครในแผ่นดิน
นี้
  ไม่เคยแบ่งข้
าง 
 
ไม่เคยแบ่ง
Em 
สี
 
  คิดแต่สิ่ง
ดี 
 
ทำ
ดีเพราะรักประเ
ทศไทย

INSTRU | G | D/F# | Em | C | D | D |

  อาจจะดูเซอร์ 
 
 
D/F# 
  บางทีก็โทรม
Em 
  ไม่ได้มีลับลม 
 
อะไ
รหรอก
  ใส่กางเกงยีนส์ 
 
 
D/F# 
  เสื้อยืดเดิมเดิม
Em 
  รองเท้าผ้าใบ 
 
ก็คิดว่าใ
ช่อยู่

( * , ** )

INSTRU | B | C | B | C | B | C | D | D |

( ** )

 
คิดแต่สิ่ง
ดี 
 
ทำ
ดีฉันรักประเท
ศไทย..
 โฆษณา