คอร์ดเพลง ใจสั่งมา เสก โลโซ (LOSO)

  
Text   

INTRO | G | C | G | C |

 
หากว่าเ
G 
ธอผ่านมาได้ยิน 
 
เพล
C 
งนี้
 
คาดว่าเ
G 
ธอก็คงรู้ดี 
 
ว่าเป็น
D 
ฉัน
 
มอบให้เ
C 
ธอคนเดียว 
 
อาจไม่เ
Bm 
กี่ยวแต่สำ
Em 
คัญ
 
เพราะ
Am 
ฉัน 
 
นั้นอย
C 
ากให้เธอได้
D 
ฟัง

 
ที่เฝ้าแต่โ
G 
ทรๆไปหาเธอ 
 
เรื่อ
C 
ยเปื่อย
 
เหนื่อยก็ย
G 
อมก็ใจชอบเธอ 
 
ไม่เ
D 
บา
 
แต่ใจเจ้ากร
C 
รมไม่รู้เลย 
 
ว่า
Bm 
เธอไม่ชอบ
Em 
เรา
 
ไม่
Am 
สนและไม่เ
D 
อา 
 
ไม่อยาก
G 
คุย

 
ก็เลยมา
Am 
ร้องเพลงบ
D 
อก
 
แค่อยากให้
Bm 
เธอนั้นเข้า
Em 
ใจ
 
ไอ้สิ่งที่
Am 
ฉันทำลงไ
D 
ปใจสั่ง
G 
มา
 
อย่าโกรธเล
Am 
ยนะคน
D 
ดี
 
ยกโทษให้
Bm 
ฉันนะแก้ว
Em 
ตา
 
คราว
Am 
หลังจะไม่
D 
มา 
 
จะไม่โ
G 
ทร 
 
 
D 

INSTRU | G | C | G | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ก็เลยมา
Am 
ร้องเพลงบ
D 
อก
 
แค่อยากให้
Bm 
เธอนั้นเข้า
Em 
ใจ
 
ไอ้สิ่งที่
Am 
ฉันทำลงไ
D 
ปใจสั่ง
G 
มา
 
อย่าโกรธเล
Am 
ยนะคน
D 
ดี
 
ยกโทษให้
Bm 
ฉันนะแก้ว
Em 
ตา
 
คราว
Am 
หลังจะไม่
D 
มา 
 
จะไม่โ
G 
ทร 
 
 
D 

 
และสุดท้
G 
ายที่ในหัวใจมัน
C 
ร่ำร้อง
 
อยากจะม
G 
องจะมองหน้าเธออีกสั
D 
กที
 
ก่อนจะ
C 
ลาเธอไป 
 
คนใจ
Bm 
ดำหน้าต
Em 
าดี
 
ขอโท
Am 
ษเธอสัก
D 
ที 
 
จากหัวใ
G 
 
แต่
C 
มีหนึ่งคำ 
 
ที่
Bm 
ยังค้างข้างใ
Em 
 
คำ
Am 
พูดลูกผู้ช
D 
าย 
 
ฉันชอบเ
G 
ธอ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจสั่งมา


หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน เพลงนี้
คาดว่าเธอก็คงรู้ดี ว่าเป็นฉัน
มอบให้เธอคนเดียว อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญ
เพราะฉัน นั้นอยากให้เธอได้ฟัง

ที่เฝ้าแต่โทรๆไปหาเธอ เรื่อยเปื่อย
เหนื่อยก็ยอมก็ใจชอบเธอ ไม่เบา
แต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลย ว่าเธอไม่ชอบเรา
ไม่สนและไม่เอา ไม่อยากคุย

ก็เลยมาร้องเพลงบอก
แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา
อย่าโกรธเลยนะคนดี
ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร

( ดนตรี )

ก็เลยมาร้องเพลงบอก
แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา
อย่าโกรธเลยนะคนดี
ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร

และสุดท้ายที่ในหัวใจมันร่ำร้อง
อยากจะมองจะมองหน้าเธออีกสักที
ก่อนจะลาเธอไป คนใจดำหน้าตาดี
ขอโทษเธอสักที จากหัวใจ
แต่มีหนึ่งคำ ที่ยังค้างข้างใน
คำพูดลูกผู้ชาย ฉันชอบเธอ…

มิวสิควิดีโอ ใจสั่งมา เสก โลโซ

เพลง ใจสั่งมา
ศิลปิน : เสก โลโซ
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend