หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง อะไรก็ยอม – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง อะไรก็ยอม – เสก โลโซ (LOSO)


INTRO | A | C#m | Bm | E | ( 2 Times )

 
อย่าโกหก
ฉันอย่าทำอย่า
C#m 
งนั้น
 
หลอกลวง
Bm 
กันเธอนั้นจะได้อะ
ไร
 
เมื่อเธอมี
เขาอยู่เต็ม
C#m 
หัวใจ
 
อย่าทำ
Bm 
ร้ายโดยการที่เธอทำเป็นว่า
รักกัน

 
*สิ่งที่เ
ธอทำมันรุนแรงแกล้ง
C#m 
รักให้ใจฉันเจ็บ
 
เก็บมา
นานอยู่ในหัวใจฉั
C#m 
นรู้ถึงเธอจะปิด
 
ที่ยอมให้เ
ธอหลอกกันเรื่อยมาเพราะ
C#m 
ฉันทำใจไม่ได้
 
ที่จะ
ยอมให้เธอจากไปเป็นของเ
ขาจริงจริง

 
**ฉันเพียงต้อง
การใ
C#m 
ห้เธออยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้นาน
นาน
 
ฉันเพียงต้อง
การ 
 
ให้เ
C#m 
ธออยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
 
ที่ฉัน
ยอมทุกสิ่ง 
 
เรื่อง
C#m 
จริงไม่เค
F#m 
ยยอมใคร
 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
จอะไรก็
ยอมเธอ

 
ไม่ดีหรอกห
นาที่ทำอย่
C#m 
างนี้
 
ฉันรู้
Bm 
ดีแต่รักจึงต้องจำ
ทน
 
ให้เธอมี
เขาคนนั้น
C#m 
ทั้งคน
 
ที่
Bm 
อดทนเพราะรักตัวเธอนั้
นมากมาย

( * ) ( ** )

INSTRU | A | C#m | Bm | E |
INSTRU | A | C#m | Bm E | A E |

( ** )

 
ฉันเพียงต้อง
การใ
C#m 
ห้เธออยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้นาน
นาน
 
ฉันเพียงต้อง
การให้เ
C#m 
ธออยู่กับ
Bm 
ฉันตรงนี้เรื่อยไ
 
ที่ฉัน
ยอมทุกสิ่ง 
 
ทั้งที่
C#m 
จริงไม่เค
F#m 
ยยอมใคร
 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
จอะไรก็ย
อมเธอ
 
ก็เพราะ
Bm 
รักเธอทั้งหัวใ
จอะไรก็ย
อมเธอ
 โฆษณา