หน้าแรก » ลำเพลิน วงศกร » คอร์ดเพลง จองศาลาให้อ้ายแน – ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง จองศาลาให้อ้ายแน – ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง จองศาลาให้อ้ายแน ลำเพลิน วงศกร

ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง จองศาลาให้อ้ายแน

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single จองศาลาให้อ้ายแน

คีย์คอร์ดเพลง จองศาลาให้อ้ายแน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เพลง จองศาลาให้อ้ายแน (คอร์ด)

 
จองศา
ลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา
 
จองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา
 
 
จองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลา
 
 
จองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา
 

INSTRU | G | Bm | Em | Bm | C | Bm | D |

 
บ่ได้
มาเฮ็ดหน้าซิกงิก 
 
เพื่อเรียกร้องความสนใจ
 
ฮู้ว่า
Em 
มุ่นอุ้ยปุ้ยสำได๋ 
 
หัวใจกับฮักเฮา
 
อ้ายถืกเ
ค้าแย่งซีน 
 
ล็อคคออ้ายเ
Bm 
กียกใส่ขี้เถ้า
 
เบิ่ด
Am 
คำสิเว้า 
 
ย้อนเจ้าฮู้เ
ห็นเป็นใจ

 
ที่มา
นั่งเอดเปดจั่งซี 
 
ยังอยากเห็นเจ้าเทือสุดท้าย
 
สิบอก
Em 
ลา ถ้าเผื่ออ้ายตาย หรือว่าอ้ายซักขาดใจไป
 
คำวอนที่อ้
ายสิขอ 
 
ฝากแนเด้อ
Bm 
หล่าทรามวัย
 
ฝากเจ้ากับ
Am 
เขาคนใหม่ 
 
ซ่อยไปเฮ็ด
บุญเผาผี 
 
 
 
 
Bm 
 
Am 

 
จองศา
ลา จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนนี้
 
อ้ายถืกโ
กงความฮู้สึก 
 
เฮาถืกเขา
Bm 
มาแทนที่
 
สั่งลาต่อห
น้าคน
Bm 
ดี 
 
เผื่ออ้าย
Am 
บ่มีโอกาสเ
ว้า

 
จองให้
แน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนเว้า
 
มันแค้นจ่อ
ล่ออยู่หว่างเอิก 
 
ที่ได้เห็นเจ้าฮักกับเค้า
 
กะถือเสีย
Bm 
ว่าสงเคราะห์เบาๆ 
 
ให้กับ
คนที่เจ็บแ
ปตาย.. 
 
 

 
ที่มา
นั่งเอดเปดจั่งซี 
 
ยังอยากเห็นเจ้าเทือสุดท้าย
 
สิบอก
Em 
ลา ถ้าเผื่ออ้ายตาย หรือว่าอ้ายซักขาดใจไป
 
คำวอนที่อ้
ายสิขอ 
 
ฝากแนเด้อ
Bm 
หล่าทรามวัย
 
ฝากเจ้ากับ
Am 
เขาคนใหม่ 
 
ซ่อยไปเฮ็ด
บุญเผาผี 
 
 
 
 
Bm 
 
Am 

 
จองศา
ลา จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนนี้
 
อ้ายถืกโ
กงความฮู้สึก 
 
เฮาถืกเขา
Bm 
มาแทนที่
 
สั่งลาต่อห
น้าคน
Bm 
ดี 
 
เผื่ออ้าย
Am 
บ่มีโอกาสเ
ว้า

 
จองให้
แน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนเว้า
 
มันแค้นจ่อ
ล่ออยู่หว่างเอิก 
 
ที่ได้เห็นเจ้าฮักกับเค้า
 
กะถือเสีย
Bm 
ว่าสงเคราะห์เบาๆ 
 
ให้กับ
คนที่เจ็บแ
ปตาย..

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | C Bm | Am D |

 
จองศา
ลา จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนนี้
 
อ้ายถืกโ
กงความฮู้สึก 
 
เฮาถืกเขา
Bm 
มาแทนที่
 
สั่งลาต่อห
น้าคน
Bm 
ดี 
 
เผื่ออ้าย
Am 
บ่มีโอกาสเ
ว้า

 
จองให้
แน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนเว้า
 
มันแค้นจ่อ
ล่ออยู่หว่างเอิก 
 
ที่ได้เห็นเจ้าฮักกับเค้า
 
กะถือเสีย
Bm 
ว่าสงเคราะห์เบาๆ

 
จองศาลา
จองให้แน 
 
จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้ายตาย
Em 
ลงต่อหน้า 
 
ของน้องหล่า
Bm 
ตอนนี้
 
อ้ายถืกโกง
ความฮู้สึก 
 
เฮาถืกเขามา
Bm 
แทนที่
 
สั่งลาต่อหน้า
คนดี 
 
 
Bm 
เผื่ออ้ายบ่มีโ
Am 
อกาสเ
ว้า

 
จองให้
แน จองให้แน จองให้อ้ายแนเด้อนาง
 
เผื่ออ้าย
Em 
ตายลงต่อหน้า 
 
ของน้อง
Bm 
หล่าตอนเว้า
 
มันแค้นจ่อ
ล่ออยู่หว่างเอิก 
 
ที่ได้เห็นเจ้าฮักกับเค้า
 
กะถือเสีย
Bm 
ว่าสงเคราะห์เบาๆ 
 
ให้กับ
คนที่เจ็บแ
ปตาย..

 
มันแค้น
จ่อล่ออยู่หว่างเอิก 
 
ที่ได้เห็น
Bm 
เจ้าฮักกับเค้า
 
กะถือเสีย
Am 
ว่า สงเคราะห์เบาๆ ให้กับ
คนที่เจ็บแ
ปตาย..

 
จองศา
ลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา
 
จองศาลา ธรรมา ธรรมา จองศาลา
 
 
จองศาลา ธรรมา จองศาลา จองศาลา
 
 
จองศาลา ธรรมา จองศาลา ธรรมา
 

OUTRO | G | Bm | Em | Bm |
OUTRO | C | Bm | D | G |

ดูมิวสิควิดีโอ จองศาลาให้อ้ายแน
คอร์ด จองศาลาให้อ้ายแน
ศิลปิน ลำเพลิน วงศกร
คำร้อง-ทำนอง : พู่กัน สะบัด
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
 โฆษณา