คอร์ดเพลง อิสระเสรี – เสก โลโซ (Loso)

  
Text   

INTRO | Bm A | Em D F# A | ( 3 Times )
INTRO | Bm A | E |

 
อยาก
Bm 
จะโบยบินไปสุ
ดขอบฟ้า
 
ไปเ
Bm 
อาเดือนดารา
มาไว้ที่นี่
 
อยาก
Bm 
จะไปเจอวัน
 
ที่แสนดีต่างจากวัน
Bm 
นี้      
      
      
F# 

 
* อย่า
Bm 
กักขังฉันไว้ต่
อไปเลย
 
ปล่อย
Bm 
ฉันไปเหมือนเคย
ตามเส้นทาง
 
ให้ฉั
Bm 
นเดินต่อไปอ
ย่ามาขวาง
 
นี่มัน
Bm 
ชีวิตฉัน
      
      อู
F# 
เย้

INSTRU | Bm G | A E | ( 2 Times )

 
** ปลด
Bm 
 พันธ
นาการ
ไปจากใจฉั
 
ปลด
Bm 
 พันธ
นาการ
ออกจากชีวิต
ฉัน
 
ปลด
Bm 
 พันธ
นาการ
ไปจากใจฉัน
 
ปลด
Bm 
 พันธ
นาการ
ออกจากชีวิต
ฉัน

INSTRU | E D E G | E D E A |
INSTRU | E D E G | E D F# A |

 
*** อิส
Bm 
 ระ
 เสรี
อยู่
ที่ 
 
F# 
หน
 อิส
Bm 
 ระ 
 เสรี
      
      
F# 
      
 
อิส
Bm 
 ระ 
 เสรี
 อยู่
ที่ 
 
F# 
หน
 อิส
Bm 
 ระ 
 เสรี

( *** )

 
ให้ล
Bm 
อยลมดมเกย
อย่างเคยนะ
 
ให้เ
Bm 
ป็นปูเป็นปลา
กลางท้องทุ่ง
 
อย่า
Bm 
ให้เป็นวัวเทียมเกวียน
มีคนจูง
 
ไม่เอา
Bm 
      
      
      
F# 

( * ) ( ** ) ( *** ) ( *** )

INSTRU | Bm | G | Bm | G |
INSTRU | Bm | G | Bm A | E | F# |
INSTRU | Bm | G | Bm | G |
INSTRU | Bm | G | Bm A | E | F# |
INSTRU | Bm G | A E | ( 6 Times )
INSTRU | E D E G | E D E A |
INSTRU | E D E G | E D F# A |

( *** ) ( *** )

 
**** เพรา
Bm 
ะ 
 
ฉัน
แปลก 
 
      
      
F# 
      
 
ฉัน
Bm 
ชอบ
แหก
กฎ
      
F# 
      
 
อย่
Bm 
า 
 
มา
กำหนด
      
      
F# 
      
 
ให้ฉั
Bm 
นเป็น
อย่างใคร
 
เพราะ
Bm 
ฉัน
เถื่อน 
 
      
      
F# 
      
 
ไม่เ
Bm 
หมือนคน
ทั่วไป
      
      
F# 
      
 
ชอบ
Bm 
เอา
แต่ใจ
      
      
F# 
      
 
ปล่อย
Bm 
ไว้แ
หละดี

( **** )
Fade out
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend