คอร์ดเพลง สะตอฝักอ่อน – ป๋อง ณ.ปะเหลียน

  
Text   

คอร์ดเพลง สะตอฝักอ่อน – ป๋อง ณ.ปะเหลียน

ป๋อง ณ.ปะเหลียน

คอร์ดเพลง สะตอฝักอ่อน

ศิลปิน : ป๋อง ณ.ปะเหลียน

แนวเพลง : #ใต้

อัลบั้ม : สาวชงชา

คีย์คอร์ดเพลง สะตอฝักอ่อน คีย์ Dm คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ป๋อง ณ.ปะเหลียน - สะตอฝักอ่อน
คอร์ด

INTRO | Dm | Dm |
INTRO | Dm | G C | F | Dm |

 
สายลมพัดพริ้วยอ
Dm 
ดยาง 
 
ริมทางต้นเก่า
 
คิดถึงคนเขาที่จา
Am 
กเราไป
 
ปักษ์ใต้เงีย
Bb 
บเหงา 
 
เพราะเจ้าจา
Gm 
กไกล
 
เจ้ารู้บ้างไหมหัวใจคิ
C 
ดถึง
Dm 

 
ลืมกันแล้
Dm 
วหรือ 
 
หรือลืมรักข้า
 
หรือลืมท้องฟ้าสายลมดึ่
Am 
งดึง
 
ทะเลก็เ
Bb 
หงาขาดคลื่นเคล้
G 
าคลึง
 
สายลมรั
C 
กซึ้งคิดถึงแก้
F 
วตา

 
* สะตอเจ้
Dm 
าเอ๋ย 
 
เจ้ายังฝักอ่อน
 
ไม่เชื่อคำว
C 
อนคำเตือนขอ
F 
งข้า
 
ข้ารักหวั
Bb 
งดีต่อน้องแก้
Gm 
วตา
 
ฝักอ่อนเดีย
C 
งสา
 
ไม่ทันทีท่าของชายซ
F 
าตาน

 
** สุภาพบุ
Dm 
รุษมนุษย์รูปหล่อ
 
เขาหลอกเขาล่อวาจาหวา
Am 
นๆ
 
ข้าไม่มีฟ
F 
อร์มมวยวัดชา
G 
วบ้าน
 
รูปร่างซ
C 
าตานไม่มีใจมารพูดกันตร
F 
งตรง
Dm 

 
*** สายลมเจ้
Dm 
าเอ๋ย 
 
ช่วยบอกแก้วหน่อย
 
ว่ามีคนคอยรักกลับยื
Am 
นยง
 
มาเป็นส
Bb 
ะตอฝักแข็งมั่
G 
นคง
 
ความรักความหลงเจ้าคงเข้
F 
าใจ

INSTRU | Dm | Dm | Am | Am |
INSTRU | Bb | G C | C F | F |

( *, **, *** )เนื้อเพลง
สายลมพัดพริ้วยอดยาง ริมทางต้นเก่า
คิดถึงคนเขาที่จากเราไป
ปักใต้เงียบเหงา เพราะเจ้าจากไกล
เจ้ารู้บ้างไหมหัวใจคิดถึง

ลืมกันแล้วหรือ หรือลืมรักข้า
หรือลืมท้องฟ้าสายลมดึ่งดึง
ทะเลก็เหงาขาดคลื่นเคล้าคลึง
สายลมรักซึ้งคิดถึงแก้วตา

สะตอเจ้าเอ๋ย เจ้ายังฝักอ่อน
ไม่เชื่อคำวอนคำเตือนของข้า
ข้ารักหวังดีต่อน้องแก้วตา
ฝักอ่อนเดียงสา
ไม่ทันทีท่าของชายซาตาน

สุภาพบุรุษมนุษย์รูปหล่อ
เขาหลอกเขาล่อวาจาหวานๆ
ข้าไม่มีฟอร์มมวยวัดชาวบ้าน
รูปร่างซาตานไม่มีใจมารพูดกันตรงตรง

สายลมเจ้าเอ๋ย ช่วยบอกแก้วหน่อย
ว่ามีคนคอยรักกลับยืนยง
มาเป็นสะตอฝักแข็งมั่นคง
ความรักความหลงเจ้าคงเข้าใจ

( ดนตรี )

สะตอเจ้าเอ๋ย เจ้ายังฝักอ่อน
ไม่เชื่อคำวอนคำเตือนของข้า
ข้ารักหวังดีต่อน้องแก้วตา
ฝักอ่อนเดียงสา
ไม่ทันทีท่าของชายซาตาน

สุภาพบุรุษมนุษย์รูปหล่อ
เขาหลอกเขาล่อวาจาหวานๆ
ข้าไม่มีฟอร์มมวยวัดชาวบ้าน
รูปร่างซาตานไม่มีใจมารพูดกันตรงตรง

สายลมเจ้าเอ๋ย ช่วยบอกแก้วหน่อย
ว่ามีคนคอยรักกลับยืนยง
มาเป็นสะตอฝักแข็งมั่นคง
ความรักความหลงเจ้าคงเข้าใจ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สะตอฝักอ่อน
ศิลปิน ป๋อง ณ.ปะเหลียน
อัลบั้ม สาวชงชา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend