หน้าแรก » แบม ไพลิน » คอร์ดเพลง พาล – แบม ไพลิน (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง พาล – แบม ไพลิน (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง พาล – แบม ไพลิน

แบม ไพลิน

คอร์ดเพลง พาล

ศิลปิน : แบม ไพลิน

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง พาล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

แบม ไพลิน - พาล
คอร์ด

INTRO | Gm |
INTRO | Eb F | Dm Gm |
INTRO | Eb F | Dm | Dm |

 
มั
Gm 
นจุก มันเจ็บ อั
Eb 
กเสบคนเดียวข้า
Gm 
งใน
 
เหมือน
Eb 
มีดกรีดกลางหั
วใจให้ตายทั้
Gm 
งเป็น
 
จั
Eb 
บมือกันมาตั้งแส
นไกล
 
อ้ายมีค
Dm 
นใหม่มาถีบน้องกร
Gm 
ะเด็น
 
สิ่งที่
Eb 
ฮู้สิ่งที่น้องเ
ห็นคืออ้ายนั้
Gm 
นเลว

 
น้อ
Gm 
งหวง น้องหึง จนต้อ
Eb 
งพึ่งเหล้าขาว
Gm 
คู่ใจ
 
อยา
Eb 
กกินแล้วเปลี่ยนนิ
สัยให้มันนั
Gm 
กเลง
 
แม่นว่า
Eb 
หยังสิเกิดก็ตา
มซาง
 
ให้ฮู้ว่
Dm 
านางบ่ได้เป็นค
Gm 
นเก่ง
 
อยากสิเป
Eb 
ลี่ยนนิสัยนักเ
ลงย้อนสันดา
Gm 
นอ้าย

 
* มื้
Eb 
อนี้ได้ยินข่า
วว่า
 
อ้ายพาผู้
Dm 
สาวไปเถียงน
Gm 
าใหญ่
 
จึงอยากสิ
Eb 
ไป 
 
ก่อความวุ่
Dm 
นวาย

 
** กินเหล้าให้เ
Eb 
มาแล้วกะไปพ
าล
 
ให้อ้ายรำ
Dm 
คาญบ่อยากเฮ็ดหยั
Gm 
งอีก
 
Eb 
นใจพออยากสิ
ถีบแฟนใหม่ขอ
Gm 
งอ้าย
 
ให้มัน
Eb 
ฮู้ว่าน้องกะ
ฮัก
 
บ่ต่างจา
Dm 
กมันที่ทุ่มเ
Gm 
ทให้
 
แต่
Eb 
สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสันดา
D7 
นอ้าย
 
(มันบ่ฮั
Gm 
กดี)

INSTRU | Gm | F Gm | Eb F | Dm |
INSTRU | Eb F | Dm Gm |
INSTRU | Eb F | D7 | D7 |

( *, **, ** )

 
มันบ่ฮั
Gm 
กดี…
 
มันบ่ฮั
Gm 
กดี…เนื้อเพลง
มันจุก มันเจ็บ อักเสบคนเดียวข้างใน
เหมือนมีดกรีดกลางหัวใจให้ตายทั้งเป็น
จับมือกันมาตั้งแสนไกล
อ้ายมีคนมาถีบน้องกระเด็น
สิ่งที่ฮู้สิ่งที่น้องเห็นคืออ้ายนั้นเลว

น้องหวง น้องหึง จนต้องพึ่งเหล้าขาวคู่ใจ
อยากกินแล้วเปลี่ยนนิสัยให้มันนักเลง
แม่นว่าหยังสิเกิดก็ตามซาง
ให้ฮู้ว่านางบ่ได้เป็นคนเก่ง
อยากสิเปลี่ยนนิสัยนักเลงย้อนสันดานอ้าย

มื้อนี้ได้ยินข่าวว่าอ้ายพาผู้สาวไปเถียงนาใหญ่
จึงอยากสิไป ก่อความวุ่นวาย

กินเหล้าให้เมาแล้วกะไปพาล
ให้อ้ายรำคาญบ่อยากเฮ็ดหยังอีก
ในใจพออยากสิถีบแฟนใหม่ของอ้าย
ให้มันฮู้ว่าน้องกะฮัก บ่ต่างจากมันที่ทุ่มเทให้
แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสันดานอ้าย
(มันบ่ฮักดี)

( ดนตรี )

มื้อนี้ได้ยินข่าวว่าอ้ายพาผู้สาวไปเถียงนาใหญ่
จึงอยากสิไป ก่อความวุ่นวาย

กินเหล้าให้เมาแล้วกะไปพาล
ให้อ้ายรำคาญบ่อยากเฮ็ดหยังอีก
ในใจพออยากสิถีบแฟนใหม่ของอ้าย
ให้มันฮู้ว่าน้องกะฮัก บ่ต่างจากมันที่ทุ่มเทให้
แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสันดานอ้าย

กินเหล้าให้เมาแล้วกะไปพาล
ให้อ้ายรำคาญบ่อยากเฮ็ดหยังอีก
ในใจพออยากสิถีบแฟนใหม่ของอ้าย
ให้มันฮู้ว่าน้องกะฮัก บ่ต่างจากมันที่ทุ่มเทให้
แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสันดานอ้าย
มันบ่ฮักดี
มันบ่ฮักดี
มันบ่ฮักดี
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พาล
ศิลปิน: แบม ไพลิน
คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียยเรียง: อ.เธค คอนสาร
* ติดต่องานจ้าง *0992929554,0942492545
อาร์ท ปทุมราช
 โฆษณา