คอร์ดเพลง คาถาดักใจ – เสก เวทมนต์

  
Text   

คอร์ดเพลง คาถาดักใจ
ศิลปิน เสก เวทมนต์
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง คาถาดักใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
(หรือใช้ Capo ที่เฟรต 1
แล้วกดลดคีย์มา 2 ครึ่งเสียง
จะได้คอร์ดง่ายๆ คีย์ตรงตามต้นฉบับ)

INTRO | Em | D | C | D | ( 2 Times )
INTRO | Em | D Em | C | D Em |

G 
..แค่เดินสวนทางเห็นนางแล้วหวั่
D 
นไหว
Em 
..ใจมันสั่งการว่าเธอนั้
D 
นใช่
Em 
..หน้าสวยหุ่นบางเหมือนนางใน
D 
นิยาย
 
ถ้าปล่อย
C 
ไป 
 
ซาติใด๋สิเจอแบ
D 
บนี้

Em 
..เหมือนโชคชะตาสั่งว่าให้จั
D 
ดการ
Em 
..ก่อนสิมีมารแย่งเงาเจ้
D 
าไป
Em 
..รวบรวมความกล้าเดินหน้าแล้ววั
D 
ดใจ
 
สิเป็นจัง
C 
ได๋มื้อนี้ก็ต้องส
D 
มหวัง

 
สิลองใ
C 
ช้วิชาที่ร่ำเ
D 
รียนมานาน
 
อยู่
Bm 
เขาเหลียงซานส
Em 
มัยเป็นบ่าว
 
ต้อ
C 
งฟ่าว.. 
 
เสกค
D 
าถา

 
ยืนดักห
G 
น้าสบตาเจ้าไ
D 
ว้
 
โอมจงติ
Bm 
ดใจฮักกันพุทธ
Em 
ายะ
 
ลองเ
C 
บิ่งละหวา
 
เวทมนต์วิชาคา
D 
ถาดักใจผู้สาว
 
ต่อจา
G 
กนี้กะจงฮักจงหลง
 
ให้ฮักมั่
Bm 
นคงยืนยงยื
Em 
นยาว
 
สุ
C 
ขีจงมีแก่เฮา.
D 
..
 
ขอให้เจ้าตกเป็นขอ
G 
งอ้าย
D 

 
ฮั
Em 
กกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
 
ฮักกัน พุทธายะ ฮักอ้ายเถิดนะ
 
 
ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
 
 
ฮักกัน พุทธายะ โ
D 
อ้โอม 
 
คาถาดั
Em 
กใจ

INSTRU | A | Em | D | G Bm |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G D |

G 
..เหมือนว่าคาถาของเฮาได้ผ
D 
ลแฮง
Em 
..หน้าเจ้าเริ่มแดงสายตาเริ่มอ่อ
D 
นไหว
Em 
..อาการแบบนี้เป็นหยัง
D 
บ่ได้
 
เจ้าต้องเ
C 
ป็น 
 
ลูกใภ้แม่อ้ายอย่า
D 
งเดียว

 
สิลองใ
C 
ช้วิชาที่ร่ำเ
D 
รียนมานาน
 
อยู่
Bm 
เขาเหลียงซานส
Em 
มัยเป็นบ่าว
 
ต้อ
C 
งฟ่าว.. 
 
เสกค
D 
าถา

 
ยืนดักห
G 
น้าสบตาเจ้าไ
D 
ว้
 
โอมจงติ
Bm 
ดใจฮักกันพุทธ
Em 
ายะ
 
ลองเ
C 
บิ่งละหวา
 
เวทมนต์วิชาคา
D 
ถาดักใจผู้สาว
 
ต่อจา
G 
กนี้กะจงฮักจงหลง
 
ให้ฮักมั่
Bm 
นคงยืนยงยื
Em 
นยาว
 
สุ
C 
ขีจงมีแก่เฮา.
D 
..

 
ยืนดักห
G 
น้าสบตาเจ้าไ
D 
ว้
 
โอมจงติ
Bm 
ดใจฮักกันพุทธ
Em 
ายะ
 
โอ้ว
C 
าสนา
 
ขอจงเมตตาน้องห
D 
ล่าเป็นคู่เคียงกาย
 
อันที่จ
G 
ริงบ่มีค
D 
าถา
 
บ่มีวิ
Bm 
ชาเวทมนต์ใ
Em 
ดใด
 
อ้ายอ
C 
ยากสิขอเปิดใจ.
D 
..
 
หล่ามาเป็นเมียอ้ายไ
G 
ด้บ่
D 

 
ฮั
Em 
กกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
 
ฮักกัน พุทธายะ ฮักอ้ายเถิดนะ
 
 
ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
 
 
ฮักกัน พุทธายะ โ
D 
อ้โอม
 
คาถาดั
Em 
กใจ…

OUTRO | Em | D | C | D | Em |

เนื้อเพลง
แค่เดินสวนทางเห็นนางแล้วหวั่นไหว
ใจมันสั่งการว่าเธอนั้นใช่
หน้าสวยหุ่นบางเหมือนนางในนิยาย
ถ้าปล่อยไป ซาติใด๋สิเจอแบบนี้

เหมือนโชคชะตาสั่งว่าให้จัดการ
ก่อนสิมีมารแย่งเงาเจ้า
ไปรวบรวมความกล้าเดินหน้าแล้ววัดใจ
สิเป็นจังได๋มื้อนี้ก็ต้องสมหวัง

สิลองใช้วิชาที่ร่ำเรียนมานาน
อยู่เขาเหลียงซานสมัยเป็นบ่าว
ต้องฟ่าว.. เสกคาถา

ยืนดักหน้าสบตาเจ้าไว้
โอมจงติดใจฮักกันพุทธายะ
ลองเบิ่งละหวา เวทมนต์วิชาคาถาดักใจผู้สาว
ต่อจากนี้กะจงฮักจงหลง
ให้ฮักมั่นคงยืนยาว
สุขีจงมีแก่เฮา ขอให้เจ้าตกเป็นของอ้าย

ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
ฮักกัน พุทธายะ ฮักอ้ายเถิดนะ
ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
ฮักกัน พุทธายะ โอ้โอม คาถาดักใจ

(ดนตรี)

เหมือนว่าคาถาของเฮาได้ผลแฮง
หน้าเจ้าเริ่มแดงสายตาเริ่มหวั่นไหว
อาการแบบนี้เป็นหยังบ่ได้
เจ้าต้องเป็นลูกใภ้แม่อ้ายอย่างเดียว

สิลองใช้วิชาที่ร่ำเรียนมานาน
อยู่เขาเหลียงซานสมัยเป็นบ่าว
ต้องฟ่าว.. เสกคาถา

ยืนดักหน้าสบตาเจ้าไว้
โอมจงติดใจฮักกันพุทธายะ
ลองเบิ่งละหวา เวทมนต์วิชาคาถาดักใจผู้สาว
ต่อจากนี้กะจงฮักจงหลง
ให้ฮักมั่นคงยืนยาว
สุขีจงมีแก่เฮา

ยืนดักหน้าสบตาเจ้าไว้
โอมจงติดใจฮักกันพุทธายะ
โอ้วาสนา ขอจงเมตตาน้องหล่าเป็นคู่เคียงกาย
อันที่จริงบ่มีคาถา บ่มีวิชาเวทมนต์ใดใด
อ้ายอยากสิขอเปิดใจ
หล่ามาเป็นเมียอ้ายได้บ่

ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
ฮักกัน พุทธายะ ฮักอ้ายเถิดนะ
ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ
ฮักกัน พุทธายะ โอ้โอม คาถาดักใจ
เพลง คาถาดักใจ คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน: เสก เวทมนต์
คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง:บุญหลง คอปเตอร์ไฟท์
Digital Download กด *49157701
คอร์ดเพลง คาถาดักใจ - เสก เวทมนต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend