คอร์ดเพลง ชาติหน้าอย่าได้เจอ – เสก เวทมนต์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ชาติหน้าอย่าได้เจอ – เสก เวทมนต์

INTRO | Am | G | F Em | Am |
INTRO | Am G | C Em | Dm | C Em | Am G | Am |

Am 
ตั้งนะโม 3 จบ แล้ว
F 
นพขึ้นใส่เกศา
G 
สาธุเด้อดินฟ้าเทวาเบื้อ
Am 
งบน
Am 
ข่อยสิเกิดชาติได๋ 
 
อย่
Dm 
าได้เจอเจ้าอีกหน
G 
ขออย่าได้เจอคนหลายใจเช่
Am 
นนี้

 
*  
Am 
เวรกรรมที่น้องสร้างจาก
F 
นี้ให้มันจบลง
 
อ้
G 
ายสิขอยอมปลงกับเจ้าด้ว
Am 
ยดี
 
อย่
Am 
าได้จองเวรจองกรรม 
 
อย่
Dm 
าได้ตามมาราวี
G 
ให้จบเพียงแค่นี้ 
 
ต่างคนต่า
Am 
งไป

 
** ชาติหน้ามีจ
F 
ริง 
 
อย่าให้เ
G 
จอผู้หญิงแบ
Am 
บเธอ
 
อ้ายหลาบล
Dm 
ะเด้ออย่าให้เ
G 
จอกับคนหลา
Am 
ยใจ
 
สิ้นสุดแ
F 
ค่นี้อย่าให้
G 
มีในชาติต่
Am 
อไป
 
แทบพังส
Dm 
ลายชี
G 
วิตผู้ชายหนึ่
Am 
งคน

INSTRU | F G | C Am | F G | C Em |
INSTRU | G Em | Am | Dm G | Am |

( *, ** )

 
เวรกรรม
F 
ที่มีชาติ
G 
นี้ขอให้ห
Em 
ลุด..พ้น.
Am 
..
 
เกิดอีกกี่
Dm 
หนอย่าพบเ
G 
จอกับคนหลา
Am 
ย…ใจ

OUTRO | F G | Am | F G | Am |

เนื้อเพลง
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วนพขึ้นใส่เกศา
สาธุเด้อดินฟ้าเทวาเบื้องบน
ข่อยสิเกิดชาติได๋อย่าได้เจอเจ้าอีกหน
ขออย่าได้เจอคนหลายใจเช่นนี้

* เวรกรรมที่น้องสร้างจากนี้ให้มันจบลง
อ้ายสิขอยอมปรงกับเจ้าด้วยดี
อย่าได้จองเวรจองกรรม อย่าได้ตามมาราวี
ให้จบเพียงแค่นี้ ต่างคนต่างไป

** ชาติหน้ามีจริง อย่าให้เจอผู้หญิงแบบเธอ
อ้ายหลาบละเด้ออย่าให้เจอกับคนหลายใจ
สิ้นสุดแค่นี้อย่าให้มีในชาติต่อไป
แทบพังสลายชีวิตผู้ชายหนึ่งคน

(ดนตรี)

( *, ** )

เวรกรรมที่มีชาตินี้ขอให้หลุดพ้น
เกิดอีกกี่หนอย่าพบเจอกับคนหลาย…ใจ
ชาติหน้าอย่าได้เจอ
ศิลปิน:เสก เวทมนต์
คำร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบยเรียง: บุญหลง คอปเตอร์ไฟท์
เสก เวทมนต์ - ชาติหน้าอย่าได้เจอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend