หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง เพื่อนแท้ – วงกางเกง

คอร์ดเพลง เพื่อนแท้ – วงกางเกง


 
เพื่อนเอย โชค
ดีว่ะที่ยังมี
แก
 
ในวันที่พ่ายแ
พ้แกไม่
Em 
เคยหาย
Am 
หน้าไปไหน
แกคือสาย
พันธุ์เพื่อน
Am 
แท้

INSTRU | Am | F | C | G |

 
มันต้องยอม
Am 
รับ 
 
ว่าทุก
วัน
 
บนเส้นทางชี
วิต 
 
มันยังต้องลุ้นกัน
อยู่
 
และที่
Am 
รู้ๆ 
 
ก็ครั้งห
นึ่งที่เรื่องราวเลวร้
าย
 
มันเข้ามาโหมกระห
น่ำ
 
ชีวิตต้องมื
Dm 
ดดำ 
 
มีแต่คนกระ
Em 
ทืบ
ซ้ำ
 
คนที่เคยบอกว่ารัก
กัน
 
มันหาย
หัวไม่มีเหลือ

 
* เพื่อนเอย โชค
ดีว่ะที่ยังมี
แก
 
ในวันที่พ่ายแ
พ้ 
 
แกไม่เ
Em 
คยหาย
Am 
หน้าไปไหน

 
** จับมือ
กันในวันที่น้ำตาน
อง
 
และคอยประค
องให้ลุก
Em 
ยืนขึ้นม
Am 
าใหม่
 
ยามผิดพ
ลั้งแกก็ให้อ
ภัย
 
แค่มอง
ตามันก็เข้าถึง
ใจ
 
ไม่ต้องมานั่งอธิบ
าย
 
 
แกคือสายพันธุ์เพื่อน
Am 
แท้

INSTRU | Am | F | C | G |

 
ต่อจากวั
Am 
นนี้คงไม่
มีใครจะมา
 
ทำใ
ห้ใจฉันนั้นลืมแก
ได้
 
มุ่งสู่จุดห
Am 
มาย 
 
ไปด้วย
กัน
 
แม้ว่าวันและ
คืนจะนานแสนนานเท่าไ
 
แค่ขอให้มั่น
Dm 
ใจ 
 
ว่ามีแกต้อ
Em 
งมี
ฉัน
 
จะยากเย็นก็ช่าง
มัน
 
เดินหน้าไ
ปไม่มีถอย

( * ) ( ** )

INSTRU | Am | Am | F | F | ( 3 Times )
INSTRU | Dm | F | E | E |
INSTRU (วัยรุ่นเอย)

( * ) ( ** )

 
แค่มอง
ตามันก็เข้าถึงใ
 
ไม่ต้องมานั่งอธิบ
าย
 
แกคือสายพันธุ์เพื่อน
Am 
แท้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพื่อนแท้
ศิลปิน วงกางเกง
 โฆษณา