คอร์ดเพลง แค่ไม่เลิกกัน – ต๋อง วัฒนา (Slow)

  
Text   

คอร์ดเพลง แค่ไม่เลิกกัน
ศิลปิน ต๋อง วัฒนา (Slow)
อัลบั้ม ซิงเกิ้ล เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง แค่ไม่เลิกกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | F#m B7 | Em A | D |

 
* แค่
G 
คิด.. 
 
ว่าถ้าไ
F#m 
ม่มีเธออยู่
 
มันทำใ
Em 
ห้รู้ 
 
ว่าฉั
A 
นรักเธอมากขนา
D 
ดไหน
 
แค่
G 
คิด… 
 
แค่คิดว่า
F#m 
เธอจะเดินจากฉั
B7 
นไป
Em 
น้ำตามันก็ไ
A 
หล 
 
ไม่
D 
รู้ตัว

 
อาจจะ
D 
มีทะเลาะกันบ้างในบา
F#m 
งครั้ง
 
อาจจะ
Bm 
เหลวไหลไม่เชื่อฟังจนทำให้หวั่
F#m 
นไหว
 
อาจ
G 
ฟังคนรอบข้า
A 
งมา 
 
จนนำ
F#m 
พาให้เราไม่เข้
Bm 
าใจ
Em 
แต่สัญญาได้ไหมจะไม่จา
A 
กกัน

 
เราเป็น
D 
ลิ้นกับฟันไม่ให้กระทบกัน 
 
มันยา
F#m 
กไป
 
แต่จ
Bm 
ะทำยังไง 
 
การกระทบไม่ทำร้ายใ
F#m 
จกัน
 
คอยพ
G 
ยุง 
 
คอยป
A 
รึกษา 
 
วันที่
F#m 
เราไม่เข้าใ
Bm 
จกัน
 
อย่าตั
Em 
ดสินด้วยการเลิ
A 
กกัน 
 
ฉันรับไม่ไ
D 
หวจริงๆ

( * )

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

( ซ้ำ * )

 
บอกกั
Em 
บฉันสักคำได้ไหม
 
จะทะเ
G 
ลาะกันมากเพียงใ
A 
ด 
 
จะไม่เ
D 
ลิกกัน

เนื้อเพลง
* แค่คิด… ว่าถ้าไม่มีเธออยู่
มันทำให้รู้ ว่าฉันรักเธอมากขนาดไหน
แค่คิด.. แค่คิดว่าเธอจะเดินจากฉันไป
น้ำตามันก็ไหล… ไม่รู้ตัว..

อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางครั้ง
อาจจะเหลวไหลไม่เชื่อฟังจนทำให้หวั่นไหว
อาจฟังคนรอบข้างมา จนนำพาให้เราไม่เข้าใจ
แต่สัญญาได้ไหมจะไม่จากกัน..

เราเป็นลิ้นกับฟันไม่ให้กระทบกัน มันยากไป
แต่จะทำยังไง การกระทบไม่ทำร้ายใจกัน
คอยพยุง คอยปรึกษา วันที่เราไม่เข้าใจกัน
อย่าตัดสินด้วยการเลิกกัน ฉันรับไม่ไหวจริงๆ

( * )

(ดนตรี)

( * )

บอกกับฉันสักคำได้ไหม
จะทะเลาะกันมากเพียงใด จะไม่เลิกกัน
แค่ไม่เลิกกัน – ต๋อง วัฒนา Slow
ต๋อง วัฒนา (Slow) - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend