คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน – HOBBIT

  
Text   

คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน
ศิลปิน HOBBIT
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
(หรือใช้ Capo ที่เฟรต 1
แล้วกดลดคีย์มา 2 ครึ่งเสียง
จะได้คีย์คอร์ดเพลงตามต้นฉบับ)

INTRO | G | G | Em | D |

 
ทุก
G 
สิ่งใดๆ 
 
เมื่อไฟทำลายจะ
Em 
เผาทุกอย่าง
 
ก็ไม่
C 
มีแรงใดๆ 
 
จะไปทัดท
D 
านง่ายดาย
 
ที่
G 
สุดอะไรที่เคยได้หวังก็
Em 
พังทลาย
 
ได้เ
C 
ห็นร่องรอยแค่เพียงค
D 
วัน

 
ควา
Bm 
มรักที่สุด 
 
ถ้าเ
Em 
หลือแค่เถ้าถ่าน
 
B7 
ะรอให้ลมพัดพา 
 
ไม่ไป
Em 
ฝืน… 
 
 
D 
มัน
 
โลก
C 
นี้ 
 
กำหนดมาใ
Bm 
ห้พบผ่านเจ
Em 
อกัน
 
สุ
Am 
ดท้ายก็ต้องยอม
C 
รับในการจาก
D 
ลา

 
*  
G 
จบไปแล้ว 
 
สิ่งที่ฉันเคยวิง
Em 
วอน
 
มันคงไม่ย้อนคืน
C 
มา
 
คือความเป็นไ
D 
ปที่ต้องจำนน
 
G 
ากชีวิตเป็นได้แค่เพียงเศ
Em 
ษผง
 
จะปล่อยให้ล่องลอยตา
Am 
มแรงของลม
 
Bm 
ห้มันปลิวไป
 
เมื่
C 
อไม่มีความหวั
Cm 
งใดให้เธอคืนมา

INSTRU | G | G | Em | D |

 
ควา
Bm 
มรักที่สุดถ้าเ
Em 
หลือแค่ 
 
เถ้าถ่าน
 
A 
ะรอให้ลมพัดพา 
 
ให้มัน
Em 
เป็น… 
 
D 
 
โลก
C 
นี้กำหนดมาใ
Bm 
ห้พบเจอทำไ
Em 
 
สุด
Am 
ท้ายถ้าต้องทำร้
C 
ายด้วยการจาก
D 
ลา

( * )

INSTRU | Em D | C G | Em D | C D |

( * )

 
G 
พราะไม่อาจทัด
Em 
ทานความจริงได้ไ
C 
หว
 
ต้องย
D 
อมเข้าใจ
 
G 
ากชีวิตหมดแล้วซึ่งแรงไขว่ค
Em 
ว้า
 
จะปล่อยให้ล่องลอยตามโ
Am 
ชคชะตา 
 
Bm 
ห้มันปลิวไป
 
เมื่อไ
C 
ม่มีความหวังใ
Cm 
ดให้เธอคืนมา

INSTRU | Em D | A |

 
หากตายไปทั้งๆ  
Am 
ที่ยังไม่ลืม
 
ก็
Bm 
ไม่เป็นไร 
 
ไม่น
C 
านคงเลือนหา
Cm 
ยไป
 
ตามกาลเวลา
 

OUTRO | G | G | Em | D | G |

เนื้อเพลง
ทุกสิ่งใดๆ เมื่อไฟทำลายจะเผาทุกอย่าง
ก็ไม่มีแรงใดๆ จะไปทัดทานง่ายดาย
ที่สุดอะไรที่เคยได้หวังก็พังทลาย
ได้เห็นร่องรอยแค่เพียงควัน

ความรักที่สุด ถ้าเหลือแค่เถ้าถ่าน
จะรอให้ลมพัดพา ไม่ไปฝืน.. มัน
โลกนี้.. กำหนดมาให้พบผ่านเจอกัน
สุดท้ายก็ต้องยอมรับในการจากลา

* จบไปแล้ว สิ่งที่ฉันเคยวิงวอน
มันคงไม่ย้อนคืนมา คือความเป็นไปที่ต้องจำนน
หากชีวิตเป็นได้แค่เพียงเศษผง
จะปล่อยให้ล่องลอยตามแรงของลม ให้มันปลิวไป
เมื่อไม่มีความหวังใดให้เธอคืนมา

( ดนตรี )

ความรักที่สุดถ้าเหลือแค่ เถ้าถ่าน
จะรอให้ลมพัดพา ให้มันเป็น.. ไป
โลกนี้กำหนดมาให้พบเจอทำไม
สุดท้ายถ้าต้องทำร้ายด้วยการจากลา

( * )

( ดนตรี )

( * )

เพราะไม่อาจทัดทานความจริงได้ไหว
ต้องยอมเข้าใจ
หากชีวิตหมดแล้วซึ่งแรงไขว่คว้า
จะปล่อยให้ล่องลอยตามโชคชะตา ให้มันปลิวไป
เมื่อไม่มีความหวังใดให้เธอคืนมา

( ดนตรี )

หากตายไปทั้งๆ ที่ยังไม่ลืม
ก็ไม่เป็นไร ไม่นานคงเลือนหายไป..
ตามกาลเวลา
ติดต่องานโชว์
SRP Label 02-732-3086
092-565-7999(คุณจอย), 083-293-4430(คุณบลู)
HOBBIT - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend