หน้าแรก » HOBBIT » คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน – HOBBIT

คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน – HOBBIT

คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน
ศิลปิน HOBBIT
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เถ้าถ่าน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
(หรือใช้ Capo ที่เฟรต 1
แล้วกดลดคีย์มา 2 ครึ่งเสียง
จะได้คีย์คอร์ดเพลงตามต้นฉบับ)

INTRO | G | G | Em | D |

 
ทุก
สิ่งใดๆ 
 
เมื่อไฟทำลายจะ
Em 
เผาทุกอย่าง
 
ก็ไม่
มีแรงใดๆ 
 
จะไปทัดท
านง่ายดาย
 
ที่
สุดอะไรที่เคยได้หวังก็
Em 
พังทลาย
 
ได้เ
ห็นร่องรอยแค่เพียงค
วัน

 
ควา
Bm 
มรักที่สุด 
 
ถ้าเ
Em 
หลือแค่เถ้าถ่าน
 
B7 
ะรอให้ลมพัดพา 
 
ไม่ไป
Em 
ฝืน… 
 
 
มัน
 
โลก
นี้ 
 
กำหนดมาใ
Bm 
ห้พบผ่านเจ
Em 
อกัน
 
สุ
Am 
ดท้ายก็ต้องยอม
รับในการจาก
ลา

 
*  
จบไปแล้ว 
 
สิ่งที่ฉันเคยวิง
Em 
วอน
 
มันคงไม่ย้อนคืน
มา
 
คือความเป็นไ
ปที่ต้องจำนน
 
ากชีวิตเป็นได้แค่เพียงเศ
Em 
ษผง
 
จะปล่อยให้ล่องลอยตา
Am 
มแรงของลม
 
Bm 
ห้มันปลิวไป
 
เมื่
อไม่มีความหวั
Cm 
งใดให้เธอคืนมา

INSTRU | G | G | Em | D |

 
ควา
Bm 
มรักที่สุดถ้าเ
Em 
หลือแค่ 
 
เถ้าถ่าน
 
ะรอให้ลมพัดพา 
 
ให้มัน
Em 
เป็น… 
 
 
โลก
นี้กำหนดมาใ
Bm 
ห้พบเจอทำไ
Em 
 
สุด
Am 
ท้ายถ้าต้องทำร้
ายด้วยการจาก
ลา

( * )

INSTRU | Em D | C G | Em D | C D |

( * )

 
พราะไม่อาจทัด
Em 
ทานความจริงได้ไ
หว
 
ต้องย
อมเข้าใจ
 
ากชีวิตหมดแล้วซึ่งแรงไขว่ค
Em 
ว้า
 
จะปล่อยให้ล่องลอยตามโ
Am 
ชคชะตา 
 
Bm 
ห้มันปลิวไป
 
เมื่อไ
ม่มีความหวังใ
Cm 
ดให้เธอคืนมา

INSTRU | Em D | A |

 
หากตายไปทั้งๆ  
Am 
ที่ยังไม่ลืม
 
ก็
Bm 
ไม่เป็นไร 
 
ไม่น
านคงเลือนหา
Cm 
ยไป
 
ตามกาลเวลา
 

OUTRO | G | G | Em | D | G |

เนื้อเพลง
ทุกสิ่งใดๆ เมื่อไฟทำลายจะเผาทุกอย่าง
ก็ไม่มีแรงใดๆ จะไปทัดทานง่ายดาย
ที่สุดอะไรที่เคยได้หวังก็พังทลาย
ได้เห็นร่องรอยแค่เพียงควัน

ความรักที่สุด ถ้าเหลือแค่เถ้าถ่าน
จะรอให้ลมพัดพา ไม่ไปฝืน.. มัน
โลกนี้.. กำหนดมาให้พบผ่านเจอกัน
สุดท้ายก็ต้องยอมรับในการจากลา

* จบไปแล้ว สิ่งที่ฉันเคยวิงวอน
มันคงไม่ย้อนคืนมา คือความเป็นไปที่ต้องจำนน
หากชีวิตเป็นได้แค่เพียงเศษผง
จะปล่อยให้ล่องลอยตามแรงของลม ให้มันปลิวไป
เมื่อไม่มีความหวังใดให้เธอคืนมา

( ดนตรี )

ความรักที่สุดถ้าเหลือแค่ เถ้าถ่าน
จะรอให้ลมพัดพา ให้มันเป็น.. ไป
โลกนี้กำหนดมาให้พบเจอทำไม
สุดท้ายถ้าต้องทำร้ายด้วยการจากลา

( * )

( ดนตรี )

( * )

เพราะไม่อาจทัดทานความจริงได้ไหว
ต้องยอมเข้าใจ
หากชีวิตหมดแล้วซึ่งแรงไขว่คว้า
จะปล่อยให้ล่องลอยตามโชคชะตา ให้มันปลิวไป
เมื่อไม่มีความหวังใดให้เธอคืนมา

( ดนตรี )

หากตายไปทั้งๆ ที่ยังไม่ลืม
ก็ไม่เป็นไร ไม่นานคงเลือนหายไป..
ตามกาลเวลา
ติดต่องานโชว์
SRP Label 02-732-3086
092-565-7999(คุณจอย), 083-293-4430(คุณบลู)
HOBBIT - คอร์ด เนื้อเพลง

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา