คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง – นัน อนันต์

  
Text   

คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง
ศิลปิน นัน อนันต์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง พระจันทร์ไม่เต็มดวง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Dm | Gm | Dm |
INTRO | Dm | Dm | Gm Am | Dm |

 
ใจแอบเ
Dm 
หงา 
 
ในห้องเ
C 
ช่าข้างโรง
Dm 
งาน
 
คนไกลบ้
F 
าน 
 
ใจล
C 
อยไปถึงบ้า
Dm 
นเรา
 
Bb 
หงนมอง
Am 
จันทร์ 
 
ผ่านท
F 
างหน้าต่างห้อง
Dm 
เช่า
 
จันทร์
F 
ไม่เต็มดวงดู
Gm 
เหงา
 
ช่างเหมื
Am 
อนเราที่ไ
Dm 
ม่มีใคร

 
มีเพีย
Dm 
งฝัน 
 
และใจ
C 
มั่นเป็นเพื่อ
Dm 
นเรา
 
ใครกันเ
F 
ล่า 
 
จะแบ่งเ
C 
บาให้เหงาห
Dm 
ายไป
 
Bb 
หมือนก้อ
Am 
นดิน 
 
กลิ้ง
F 
ปนฝุ่นเมืองหมอ
Dm 
งไหม้
 
พบเ
F 
ธอแค่เผลอมอ
Gm 
งไป
 
เจีย
Am 
มใจจนต้องหล
Dm 
บตา

 
* อยากมีค
C 
นเต็มใจ
Bb 
รัก 
 
อยาก
C 
รักคนเต็มใจ
F 
รอ
 
คนนั้นจะมีไหม
Gm 
หนอ 
 
กร
Bb 
ะซิบถามจันทร์ยา
Am 
มล้า
Dm 
รู้ดี 
 
ไม่
C 
มี 
 
ใคร
Bb 
สน 
 
เป็นแ
C 
ฟนคนธรร
Dm 
มดา
 
ใจฉันเหมือนจันทร์บ
Gm 
นฟ้า 
 
ที่
Am 
รอเวลาเต็
Dm 
มดวง

 
** รอหน่อ
Dm 
ยนะ 
 
บอกแม่
C 
พ่อที่รอคว
Dm 
ามหวัง
 
คนเคียง
F 
ข้าง 
 
บอกใจ
C 
รออย่ารีบถ
Dm 
ามทวง
Bb 
ฝันยั
Am 
งดี 
 
ชี
F 
วิตไม่มีวั
Dm 
นร่วง
 
พระจั
F 
นทร์ที่ใจถา
Gm 
มทวง 
 
Am 
งได้เต็มดวงสั
Dm 
กวัน

INSTRU | Dm | ( 4 Times )
INSTRU | F Am | Dm Bb | C Am | Dm |

( * , ** )

 
พระจันทร์ที่ใจถา
Gm 
มทวง
 
Am 
งได้เต็มดวง… 
 
สักวัน

OUTRO | Dm | Dm | Gm Am | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
ใจแอบเหงา ในห้องเช่าข้างโรงงาน
คนไกลบ้าน ใจลอยไปถึงบ้านเรา
แหงนมองจันทร์ ผ่านทางหน้าต่างห้องเช่า
จันทร์ไม่เต็มดวงดูเหงา
ช่างเหมือนเราที่ไม่มีใคร

มีเพียงฝัน และใจมั่นเป็นเพื่อนเรา
ใครกันเล่า จะแบ่งเบาให้เหงาหายไป
เหมือนก้อนดิน กลิ้งปนฝุ่นเมืองหมองไหม้
พบเธอแค่เผลอมองไป
เจียมใจจนต้องหลบตา

* อยากมีคนเต็มใจรัก อยากรักคนเต็มใจรอ
คนนั้นจะมีไหมหนอ กระซิบถามจันทร์ยามล้า
รู้ดี ไม่มี ใครสน เป็นแฟนคนธรรมดา
ใจฉันเหมือนจันทร์บนฟ้า ที่รอเวลาเต็มดวง

** รอหน่อยนะ บอกแม่พ่อที่รอความหวัง
คนเคียงข้าง บอกใจรออย่ารีบถามทวง
ฝันยังดี ชีวิตไม่มีวันร่วง พระจันทร์ที่ใจถามทวง
คงได้เต็มดวงสักวัน

( ดนตรี )

( * , ** )

พระจันทร์ที่ใจถามทวง
คงได้เต็มดวง.. สักวัน
เพลง : พระจันทร์ไม่เต็มดวง
ศิลปิน : นัน อนันต์
คำร้อง-ทำนอง : ไพรพนม จันทร์เป็ง
เรียงเรียง : สมพงษ์ สมรัก
Digital Download : *499290 กด 2
นัน อนันต์ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend