หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง อดีตผัว – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง อดีตผัว – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง อดีตผัว
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อดีตผัว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | D | C D | Em |

Em 
ฉันแค่ผัวเก่า 
 
ที่เธอที่เธอหม
Am 
ดรัก..กัน
 
เมื่อเ
ธอเวนคืนใจ
ฉันปันให้เ
Em 
ขา
Em 
สามีในอดีต 
 
ที่เธอ
Am 
มอบให้เรา
 
ห็นเธอกอดเ
ขา 
 
ผัวเก่าแท
Em 
บบ้า

Em 
ฉันแค่ผัวเก่า 
 
เมื่อเขา
Am 
แย่ง…เธอ
 
ปิด
ตาภาพมันยังเบ
ลอว่าเธอเกลีย
Em 
ดฉัน
Em 
สามีในอดีต 
 
พูดตอ
Am 
กย้ำทุกวัน
คนโดนเทกด
ดัน 
 
ใจมันแท
Em 
บบ้า

 
*  
..ปัญหา.. 
 
คือผั
Am 
วเก่าลืมเจ้าไม่ลง
..ยังคง.. 
 
ฝากหั
Am 
วใจเอาไว้ที่เธอ
..ขอร้อง.. 
 
ไปรั
Am 
กกันให้ไกลหน่อยเห้อ
 
ก่อนจะเ
จอผัวเก่า 
 
มันทนไม่ไ
หว

 
** ไอ้ผัวให
ม่ออกตัวแ
รง
 
ผัวเก่าโดน
Em 
แย่งก็ใจ
Am 
หาย
 
ตบ
ตาเจ็บถึงหัวใ
จ 
 
อยู่ไม่เ
บา
 
ผัวเ
ก่ารักแทบต
าย 
 
แต่สุด
Em 
ท้ายก็เลือ
Am 
กเขา
คนหมดใจรั้ง 
 
ยังไ
งก็ไม่
Am 
เอา
 
ลยตกเป็นผัวเ
ก่า 
 
ทั้งที่เรายั
Am 
งรักเธอ

INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

( * , ** , ** )

OUTRO | F | Em Am | F G | A |

เนื้อเพลง
ฉันแค่ผัวเก่า ที่เธอที่เธอหมดรัก..กัน
เมื่อเธอเวนคืนใจฉันปันให้เขา
สามีในอดีต ที่เธอมอบ..ให้เรา
เห็นเธอกอดเขา ผัวเก่าแทบบ้า

ฉันแค่ผัวเก่า เมื่อเขาแย่ง เธอ
ปิดตาภาพมันยังเบลอว่าเธอเกลียดฉัน
สามีในอดีต พูดตอกย้ำทุกวัน
คนโดนเทกดดัน ใจมันแทบบ้า

* ปัญหา คือผัวเก่าลืมเจ้าไม่ลง
ยังคง ฝากหัวใจเอาไว้ที่เธอ
ขอร้อง ไปรักกันให้ไกลหน่อยเห้อ
ก่อนจะเจอผัวเก่า มันทนไม่ไหว

** ไอ้ผัวใหม่ออกตัวแรง
ผัวเก่าโดนแย่งก็ใจหาย
ตบตาเจ็บถึงหัวใจ อยู่ไม่เบา
ผัวเก่ารักแทบตาย แต่สุดท้ายก็เลือกเขา
คนหมดใจรั้ งยังไงก็ไม่เอา
เลยตกเป็นผัวเก่า ทั้งที่เรายังรักเธอ

(ดนตรี)

( * , ** , ** )
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
ดนตรี : อ.ส้ม วงนากา
คอร์ดเพลง อดีตผัว - เพชร สหรัตน์
คอร์ด อดีตผัว - เพชร สหรัตน์
 โฆษณา