คอร์ดเพลง กอดเงาคนหลายใจ – ระ เอราวัณ

  
Text   

คอร์ดเพลง กอดเงาคนหลายใจ ระ เอราวัณ

ระ เอราวัณ

คอร์ดเพลง กอดเงาคนหลายใจ

ศิลปิน : ระ เอราวัณ

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง กอดเงาคนหลายใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

กอดเงาคนหลายใจ - ระ เอราวัณ
คอร์ด กอดเงาคนหลายใจ

INTRO | D | Bm | G A | D |
INTRO | G D | F#m Bm | Em A | D |

Bm 
เจ็บกับความทรงจำที่เคยมี
F#m 
คนตีจาก
 
ได้แต่
G 
ทนได้แต่เพ้อเก็บซ
A 
ากฮักเ
D 
น่า
 
จากไ
G 
ปคือปลาไหลหม่
A 
นตม
 
คน
F#m 
เอ๋ยคือบ่สมคำ
Bm 
เว้า
 
ปล่อยฮั
Em 
กเฮา 
 
ถิ่มไ
A 
ปไม่มีเยื่
Bm 
อใย

 
เธอแปลง
Bm 
กายเปลี่ยนใจไปหาคน
F#m 
อื่น
 
ไม่กี่
G 
วันข้ามคืนฮักเ
A 
ฮาเจ้าลืม
D 
สิ้น
 
เคยเป็นผ้า
G 
ห่มในคืนที่เหน็บห
A 
นาว
 
บอก
F#m 
ฮักอ้ายหลายเคยไ
Bm 
ด้ยิน
 
คือน้ำหมอ
Em 
กริน 
 
แห้งเหือดห
A 
ายแท้หนอใจเ
D 
จ้า

 
* เจ้าเปลี่ยน
Em 
ทิศหมุนไวดั่งสายลม
 
ทิ้งผ้า
D 
ห่มผืนเก่าให้มัน
Bm 
ขาด
 
อ้ายเ
G 
จ็บอ้ายช้ำ 
 
เหมือนใจสิขาด
 
เมื่อเ
A 
ห็นเธออยู่กับเขา

 
** อ้อมกอดเ
D 
ก่าถืกเขาแทนที่
 
จุกลิ้น
F#m 
ปี่คือถืกตีเข่า
 
เศษผ้า
Em 
ห่ม 
 
เธอเช็ดเ
A 
ท้า 
 
คงส
D 
าใจ
A 
 
อ้อมกอดเ
D 
ก่าที่เขาแทนที่
 
เบิดหน้า
F#m 
ที่อ้อมแขนแฟนเก่า
 
บ่มี
Em 
สิทธิ์ 
 
กอดฮอดเ
A 
งาคนหลา
D 
ยใจ

 
***  
Bm 
หมดกับความทรงจำของคนบ่
F#m 
สมคำเว้า
 
คนที่เห
G 
งาคนที่เศร้าคืออ้
A 
าย 
 
ฮู้
D 
บ่
 
มันหนาวเห
G 
น็บเจ็บลึกถึงข้า
A 
งใน
 
เขาคน
F#m 
ใหม่ดีกว่าอ้ายแ
Bm 
ท้บ่
 
บ่เคย
Em 
พอ 
 
แท้ห
A 
นอหัวใจน้
D 
อง

INSTRU | Bm | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G D | F#m Bm | Em A | D |

( * ) ( ** ) ( *** )

Bm 
   ..บ่มี
Em 
สิทธิ์กอดฮอดเ
A 
งา 
 
คนหลา
D 
ย..ใจ

OUTRO | Em A | D |

เนื้อเพลง กอดเงาคนหลายใจ
เจ็บกับความทรงจำที่เคยมีคนตีจาก
ได้แต่ทนได้แต่เพ้อเก็บซากฮักเน่า
จากไปคือปลาไหลหม่นตม
คนเอ๋ยคือบ่สมคำเว้า
ปล่อยฮักเฮา ถิ่มไปไม่มีเยื่อใย

เธอแปลงกายเปลี่ยนใจไปหาคนอื่น
ไม่กี่วันข้ามคืนฮักเฮาเจ้าลืมสิ้น
เคยเป็นผ้าห่มในคืนที่เหน็บหนาว
บอกฮักอ้ายหลายเคยได้ยิน
คือน้ำหมอกริน แห้งเหือดหายแท้หนอใจเจ้า

* เจ้าเปลี่ยนทิศหมุนไวดั่งสายลม
ทิ้งผ้าห่มผืนเก่าให้มันขาด
อ้ายเจ็บอ้ายช้ำ เหมือนใจสิขาด
เมื่อเห็นเธออยู่กับเขา

** อ้อมกอดเก่าถืกเขาแทนที่
จุกลิ้นปี่คือถืกตีเข่า
เศษผ้าห่ม เธอเช็ดเท้า คงสาใจ
อ้อมกอดเก่าที่เขาแทนที่
เบิดหน้าที่อ้อมแขนแฟนเก่า
บ่มีสิทธิ์ กอดฮอดเงาคนหลายใจ

*** หมดกับความทรงจำของคนบ่สมคำเว้า
คนที่เหงาคนที่เศร้าคืออ้าย ฮู้บ่
มันหนาวเหน็บเจ็บลึกถึงข้างใน
เขาคนใหม่ดีกว่าอ้ายแท้บ่
บ่เคยพอ แท้หนอหัวใจน้อง

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( *** )

..บ่มีสิทธิ์กอดฮอดเงา คนหลาย..ใจ
มิวสิควิดีโอ กอดเงาคนหลายใจ
กอดเงาคนหลายใจ : ระ เอราวัณ
คำร้อง : สาคร พรเจริญ
ทำนอง : ไอดิน อภินันท์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
กราฟฟิก : หนุ่ม ศุภกิตติ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend