คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป – Boy Peacemaker (บอย พีชเมคเกอร์)

  
Text   

คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป
ศิลปิน Boy Peacemaker
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm A | G A | ( 3 Times )
INTRO | Bm A | G |

 
มันเกิดอะไ
D 
รในใจระหว่างเรา
 
แต่ละ
A 
วันดูเธอไม่เหมือนเดิม
 
ไม่เห
G 
มือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเส
D 
มอ
A 

 
ไม่อยากจะค
D 
อยระแวงไม่ไว้ใจ
 
ไม่อยากจะก
A 
ลายมาคอยต้องถามเธอ
 
ไม่ใ
G 
ช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบ
D 
นั้น 
 
ไม่ใ
A 
ช่เลย

 
*  
Bm 
บางครั้ง 
 
A 
ธอเหมือนยังคิด
G 
ถึงใคร
 
และ
A 
ในทุก
Bm 
ครั้ง 
 
A 
็ดูเหมือนเธอไม่ได้
G 
ฟัง
 
ว่าฉันพูดอะ
D 
ไร 
 
 
A 

 
** ไม่บอกก็
D 
รู้ว่าเธอนะเปลี่
F#m 
ยนไป
 
เธอ
Em 
คิดถึงใครกันบ้าง
 
วัน
G 
นี้อะไรก็ไม่
F#m 
แน่สักอย่าง
 
และ
Em 
ฉันจะทำอย่างไ
A 
 
ก็ได้แต่
D 
รักทั้งใจให้กั
F#m 
บเธอ
 
Em 
ต่ฉันจะทำไงได้
 
วันไ
G 
หนจะโดนเธ
F#m 
อทิ้งเมื่อไหร่
 
จะ
Em 
หนีจะไปกับใ
A 
ครก็แล้วแต่เธอ

INSTRU | Bm A | G A | Bm A | G |

 
ไม่เคยจะต
D 
ามไปเจอยังต้องเจอ
 
เจอะว่
A/C# 
าเธอยังคุยยังคบใคร
 
ไม่รู้
G 
ทำไมที่ฉันต้องเจอเส
D 
มอ
A 
 
พยาย
D 
ามทำใจอยู่เรื่อยมา
 
ว่าแต่ล
A/C# 
ะคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอ
G 
ทั้งทั้งที่ดูไปแล้วมันเกินกว่า
D 
นั้น 
 
A 
ากมากเลย

( *, ** )

INSTRU | Bm A | G | Bm A | G | A |

( **, ** )

INSTRU | Bm A | G A | Bm A | G |

ก็แล้วแต่เธอ

เนื้อเพลง
มันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา
แต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอ

ไม่อยากจะคอยระแวงไม่ไว้ใจ
ไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอ
ไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้น
ไม่ใช่เลย

บางครั้งเธอเหมือนยังคิดถึงใคร
และในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟัง
ว่าฉันพูดอะไร

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนะเปลี่ยนไป
เธอคิดถึงใครกันบ้าง
วันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่าง
และฉันจะทำอย่างไร
ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ
ไอ้ฉันจะทำไงได้
วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่
จะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ

ไม่เคยจะตามไปเจอยังต้องเจอ
เจอะว่าเธอยังคุยยังคบใคร
ไม่รู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอ

พยายามทำใจอยู่เรื่อยมา
ว่าแต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอ
ทั้งทั้งที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้น
มากมากเลย

บางครั้งเธอเหมือนยังคิดถึงใคร
และในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟัง
ว่าฉันพูดอะไร

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนะเปลี่ยนไป
เธอคิดถึงใครกันบ้าง
วันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่าง
และฉันจะทำอย่างไร
ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ
ไอ้ฉันจะทำไงได้
วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่
จะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนะเปลี่ยนไป
เธอคิดถึงใครกันบ้าง
วันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่าง
และฉันจะทำอย่างไร
ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ
ไอ้ฉันจะทำไงได้
วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่
จะหนีจะไปกับใคร
ก็แล้วแต่เธอ
อยากจะหนีจะไปกับใคร
ก็แล้วแต่เธอ
เพลง เธอเปลี่ยนไป
ศิลปิน Boy Peacemaker (บอย พีชเมคเกอร์)
คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป - Boy Peacemaker (บอย พีชเมคเกอร์)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend