หน้าแรก » Boy Peacemaker » คอร์ดเพลง ไม่เคยถาม – Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง ไม่เคยถาม – Boy Peacemaker


INSTRU | G | Csus2 | ( 2 Times )

 
อาจเพราะว่า
เธอไม่เคยถาม
 
อาจเพราะว่า
Csus2 
ฉันไม่เคยรู้
Am 
เราสองคนที่เป็นอยู่ก็
เพียงแค่เพื่อนกัน
 
อาจเพราะว่า
เธอไม่เรียกร้อง
 
ไม่เคยต้อง
Csus2 
การไม่เคยใส่ใจ
Am 
ฉันจึงคิดไป 
 
ว่าเธอไม่
มีใจให้กัน

 
* จนผ่านเว
ลามาเนิ่นนาน
 
เธอกลับมา
Bm 
ทำให้ไหวหวั่น
 
บอก
Am 
กัน 
 
ว่า
Cm 
รักฉันหมด
หัวใจ

 
** ฉันเปลี่ยนไป
แล้ว 
 
สายไป
 
เธอ
Bm 
ควรเก็บใจ
Em 
ไว้
 
ให้กับ
Am 
คนที่เขา
รอเธออยู่เส
มอ
G7 
 
มันไม่ทัน
แล้ว 
 
ขอ
เธอ 
 
อย่า
Bm 
เสียเวล
Em 
 
กลับ
Am 
ไป
Cm 
กลับไปหาคนที่เขารอ

INSTRU | G | Csus2 | ( 2 Times )

 
เมื่อเขารอ
เธออยู่ตรงนั้น
 
และรักเพียง
Csus2 
เธอตลอดมา
 
เลือก
Am 
เขาจะดีกว่า 
 
อย่าเปลืองเว
ลากับฉันเลย
 
ให้เขาเป็น
คนที่ได้รัก
 
และเธอกับฉัน
Csus2 
ก็เป็นอย่างเคย
Am 
ให้เราสองคน 
 
เป็นเพื่อนที่
ดีต่อกันเรื่อยไป

( * ) ( ** )

INSTRU | G | Dm | C | D |

( * )

 
ฉันเปลี่ยนไป
แล้ว 
 
สายไป
 
เธอ
Bm 
ควรเก็บใจ
Em 
ไว้
 
ให้กับ
Am 
คนที่เขา
รอเธออยู่เส
มอ
G7 
 
มันไม่ทัน
แล้ว 
 
ขอ
เธอ 
 
อย่า
Bm 
เสียเวล
Em 
 
กลับ
Am 
ไป
Cm 
กลับไปรักคนที่เขารอ

OUTRO | G | Csus2 |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ไม่เคยถาม – BOY PEACEMAKER
 โฆษณา