คอร์ดเพลง Power Bank(แบตสำรอง) – Boy Peacemaker

  
Text   

คอร์ดเพลง Power Bank(แบตสำรอง) – Boy Peacemaker

Boy Peacemaker

คอร์ดเพลง Power Bank(แบตสำรอง)

ศิลปิน : Boy Peacemaker

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง Power Bank(แบตสำรอง) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง Power Bank(แบตสำรอง) - Boy Peacemaker
คอร์ด

 
* ไม่เ
ป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
 
พร้อม
เข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
 
วัน
Am 
ไหนที่อ่อนล้า 
 
ให้มอง
มาที่ฉันแค่เผื่อ
ไว้
 
เมื่อไรที่
เธอต้องการฉัน(อยู่ตรงนี้)

INSTRU | C | C | Am | Am |

 
ฉัน
ไม่เคยสนใจ 
 
ไม่เคยจะทุ่ม
ให้ใครเท่าเธอ
 
กับใครที่เ
Dm 
คยเจอมีเเค่เธอ 
 
ที่จริง
จังกว่าคนไหน
 
ไม่รัก
กันซักที 
 
และในวันนี้ยั
งมองข้ามฉันไป
 
แค่เก็บฉันไว้เ
Dm 
ป็นเพียงคนคอยห่วงใย 
 
แค่นี้ก็
ดีพอแล้ว

 
** ให้ฉัน
Am 
เป็น 
 
ของ
ที่ไม่สำคัญ
 
อยู่ข้าง
Am 
กัน 
 
ไม่ต้อง
ให้ความสนใจ
 
แต่เดือดร้อน
Am 
เมื่อไหร่
 ให้นึก
Dm 
ถึงฉันก่อนใคร

( * )

INSTRU | C | C | Am | Am |

 
ไม่ขอ
เป็นคนสำคัญ
 
แค่เก็บฉันเป็นแผน
สำรองก็พอ
 
หากเพียงเธอ
Dm 
ต้องการ 
 
ไม่ต้องรีรอ
 
ให้รู้ฉั
นอยู่ตรงนี้

( ** ) ( * )

INSTRU | F | Am | C | G | F | Am | G |

 
ให้ฉัน
เป็นของที่ไม่สำคัญ
 
อยู่ข้าง
กัน 
 
ไม่ต้องให้ความสนใจ
 
แต่เดือดร้อน
Am 
เมื่อไหร่
 
 
ให้นึก
Dm 
ถึงฉันก่อนใคร

( * ) ( * )

OUTRO | C | C | F | F | Am | G | F | G | C |เนื้อเพลง
* ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
วันไหนที่อ่อนล้า ให้มองมาที่ฉันแค่เผื่อไว้
เมื่อไรที่เธอต้องการฉัน(อยู่ตรงนี้)

( ดนตรี )

ฉันไม่เคยสนใจ ไม่เคยจะทุ่มให้ใครเท่าเธอ
กับใครที่เคยเจอมีเเค่เธอ ที่จริงจังกว่าคนไหน
ไม่รักกันซักที และในวันนี้ยังมองข้ามฉันไป
แค่เก็บฉันไว้เป็นเพียงคนคอยห่วงใย แค่นี้ก็ดีพอแล้ว

** ให้ฉันเป็น ของที่ไม่สำคัญ
อยู่ข้างกัน ไม่ต้องให้ความสนใจ
แต่เดือดร้อนเมื่อไหร่ ให้นึกถึงฉันก่อนใคร

( * )

( ดนตรี )

ไม่ขอเป็นคนสำคัญแค่เก็บฉันเป็นแผนสำรองก็พอ
หากเพียงเธอต้องการไม่ต้องรีรอ ให้รู้ฉันอยู่ตรงนี้

( ** , * )

( ดนตรี )

ให้ฉันเป็นของที่ไม่สำคัญ
อยู่ข้างกันไม่ต้องให้ความสนใจ
แต่เดือดร้อนเมื่อไหร่ ให้นึกถึงฉันก่อนใคร

( * , * )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Power Bank(แบตสำรอง) (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน Boy Peacemaker
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend