หน้าแรก » สิงโต นำโชค » คอร์ดเพลง ฉันจะมีเธออยู่ – สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ฉันจะมีเธออยู่ – สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ฉันจะมีเธออยู่
ศิลปิน สิงโต นำโชค
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2015

คีย์คอร์ดเพลง ฉันจะมีเธออยู่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
หมด
Am 
วันนี้ไป 
 
วัน
คืนที่ผ่าน
F#m 
..ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไ
หร่
 
กว่าเ
รา จะได้เจอ ได้
พบกันใหม่
F#m 
..ต่อจากนี้ควรทำอย่างไ

 
*  
..ในวันหนึ่งก็ต้อง
F#m 
จาก
 
เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยาก
 
..ในเวลา 
 
ที่เรา
อยู่ตรงนี้

 
** ก่อน ด
วงตะวันจะลาลับไป
 
ก่อนไ
ฟดวงนี้จะเลือนหายไป
F#m 
ฉันจะมีเธออยู่ 
 
ให้เธอ
รู้ในใจตลอด

 
*** ก่อน เสี
ยงที่ลมได้พาพัดไป
 
กลับกล
ายเป็นเสียงแห่งความเงียบงัน
 
ให้
F#m 
ฉันและเธอได้เก็บ
 
ความรั
กที่เรานั้นมีต่อกัน

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
หาก
ขอได้จริง 
 
อยาก
ขอเวลา
F#m 
..อยู่ตรงนี้ได้เป็นเหมือนเ
ก่า
 
แต่
เรา ก็รู้ดี ว่า
ทำไม่ได้
F#m 
..ต่อจากนี้ควรทำอย่างไ

( *, **, *** )

Bm 
..วันและคืนจะเวียนหมุนไป
C#m 
..แต่ว่าฉันยังอยู่ตรง
นี้
 
และจะคิดถึงเธอเส
มอ

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

( **, *** )

 
ตลอด
ไป 
 
เก็บเอาไว้

OUTRO | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
หมดวันนี้ไป วันคืนที่ผ่าน
ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไร
กว่าเรา จะได้เจอ ได้พบกันใหม่
ต่อจากนี้ควรทำอย่างไร

* ในวันหนึ่งก็ต้องจาก
เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยาก
ในเวลา ที่เราอยู่ตรงนี้

** ก่อน ดวงตะวันจะลาลับไป

ก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไป
ฉันจะมีเธออยู่ ให้เธอรู้ในใจตลอด

*** ก่อน เสียงที่ลมได้พาพัดไป
กลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงัน
ให้ฉันและเธอได้เก็บ
ความรักที่เรานั้นมีต่อกัน

( ดนตรี )

หากขอได้จริง อยากขอเวลา
อยู่ตรงนี้ได้เป็นเหมือนเก่า
แต่เรา ก็รู้ดี ว่าทำไม่ได้
ต่อจากนี้ควรทำอย่างไร

( *, **, *** )

วันและคืนจะเวียนหมุนไป
แต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้
และจะคิดถึงเธอเสมอ

( ดนตรี )

( **, *** )

ตลอดไป เก็บเอาไว้
เพลง ฉันจะมีเธออยู่
ศิลปิน สิงโต นำโชค
สังกัด
วอท เดอะ ดัก (What The Duck)
พอลเลน ซาวด์ (Pollen Sound)
สิงโต นำโชค - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา